בנימין היקר, ערב ראש השנה תשל"ו

בנימין היקר, ערב ראש השנה תשל"ו

ערב ראש השנה תשל"ו (5 בספטמבר 1975)

בנימין היקר,

בעוד כמה שעות השנה הישנה תעבור לדפי ההיסטוריה ושנת תשל"ו תבוא עלינו לברכה.

אני מברך אותך בברכת אב: יהי רצון שתגדל להיות בן טוב לעם ישראל, ירא ה' וגומל חסדים בכל עת לבני אדם, בעל לב טוב וראש פיקח, תלמיד חכם ומוכן להקריב למען עם ישראל.

שנת שלום וברכה, שנת גאולה שלמה לעם ישראל.

כתיבה וחתימה טובה.