ברוך היקר, ב' בתמוז תשל"ה

ברוך היקר, ב' בתמוז תשל"ה

ב' בתמוז תשל"ה (11 ביוני 1975)

ברוך היקר,

שמעתי שאתה הולך ליריחו ואני מקווה שזה יהיה לזמן קצר בלבד.

הנה דבר תורה קצר:

יחזקאל כח:כו: "וישבו עליה לבטח ובנו בתים ונטעו כרמים וישבו לבטח כעשותי משפטי בכל השאטים אותם מסביבותם..." וקשה: למה לכתוב פעמיים "וישבו עליה לבטח", ו"וישבו לבטח"? ולי נראה שהפסוק נמשך ישיר מהפסוק הקודם שמדבר על "ופרצת" (עיין בפסוק וברש"י), שבני ישראל ישחררו אדמותיהם כמו שעשו במלחמת ששת הימים ויפרצו לתוך האדמות שנכבשו מהם זה מאות שנים, ועל זה פותח הפסוק בציווי "וישבו עליה לבטח", ר"ל שעליהם להתיישב שם בביטחון, באמונה ובלי פחד ולא להחזירם ח"ו. ואם יעשו ככה ולא יפחדו מ'מה יאמרו הגויים',

ויבטחו בה' ויבנו בתים ויטעו כרמים, אז ה' ישלח להם את הברכה "וישבו לבטח", כי ה' יילחם להם ויעשה שפטים בכל שונאיהם.

אני מקווה שאתה לומד באינטנסיביות ובהתמדה, כי כשתגדל לא תוכל לחזור ל"גרסתא דינקותא".