ברוך היקר, ו' באייר תשל"ה

ברוך היקר, ו' באייר תשל"ה

 

ו' באייר תשל"ה (17 באפריל 1975)

ברוך היקר,

שמעתי שהתגלחת בפעם הראשונה, ואני מבין שאתה מחזיק בשיטתו של ר' יוסי. בשמואל א (א יא) כתוב "ומורה לא יעלה על ראשו". בתרגום כתוב "מרות אנש לא תבוא עלוהי", דהיינו פירש "מורה" כ"מורא" [יראה]. במסכת נזיר מובאת מחלוקת: "נזיר היה שמואל, כדברי רבי נהוראי, שנאמר 'ומורה לא יעלה על ראשו'... אמר ר' יוסי, והלא אין מורה אלא של בשר ודם".

בקיצור, אני יודע שאתה יכול לגלח את שערך אבל לא את הכוח שלך...

אני לומד וכותב הרבה כאן [בכלא בניו יורק].