ברוך היקר, ט"ז בתמוז תשל"ה

ברוך היקר, ט"ז בתמוז תשל"ה

ט"ז בתמוז תשל"ה (25 ביוני 1975)

ברוך היקר,

המשך ללמוד, ואל תיתן לחולשה או לפיתויים להתגבר עליך. בכל יום שאתה "מפקיד" לימוד תורה מתווספת לך "ריבית". ואולי ריבית כזאת מותרת. ומצאנו רמז לכך: "אלו דברים שאין להם שיעור ... ותלמוד תורה כנגד כולם" (פאה, א,א).