ברוך היקר, י"ב בטבת תשל"ו

ברוך היקר, י"ב בטבת תשל"ו

י"ב בטבת תשל"ו (16 בדצמבר 1975)

ברוך היקר,

אני רואה שאתה שקוע עמוק בלימוד... "הנה מה טוב ומה נעים". מה שגוש אמונים עשה בסבסטיה הוא קידוש השם, אך אני חושש שהממשלה המבולבלת תיכנע בסופו של דבר ללחץ. הבעיה היא שאין לה מדיניות קבועה, אלא היא משנה עמדה כל הזמן בניסיון להרוויח זמן. בעבר היא לא הכירה בישות פלסטינית; אחר כך הכירה בישות, אך סירבה להכיר באש"ף. עוד מעט תכיר באש"ף, אם אש"ף תכיר בקיומה של מדינת ישראל ו(כפי שכתבתי כבר אשתקד) אש"ף אכן תכיר בישראל על בסיס תכנית החלוקה של האו"ם ב-1947.

כמובן, המגוחך הוא שאם מכירים ב"ישות פלסטינית", אי אפשר לומר לאותה ישות מי צריך לייצג אותה. אש"ף היא התנועה של רוב ה"פלסטינים". טירוף אחר הוא שהממשלה המבולבלת אומרת שערביי ישראל הם "נאמנים". בגלל חוסר האמונה וחוסר הביטחון בה', לא עשתה הממשלה את מה שהיה עליה לעשות.

"מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה? הקצור קצרה ידי מפדות..." (ישעיה נ, ב). ועיין רד"ק שכתב: "מדוע אתם מעכבים הגאולה כי אני מזומן לקבל אתכם בתשובה אם תשובו".