ברוך היקר, י"ג בכסלו תשל"ו

ברוך היקר, י"ג בכסלו תשל"ו

י"ג בכסלו תשל"ו (19 בנובמבר 1975)

ברוך היקר,

המשיח קרוב מאוד... החמור בכל מקום. אכן, מעולם לא ראיתי כל כך הרבה חמורים!... חסר רק הרוכב.

כשאני רואה את היהודים מתרפסים לפני פורד בבקשם עזרה ממנו, אני לא יכול שלא להשוות זאת לדבריו של עזרא כשהוביל קבוצה קטנה של יהודים חזרה לארץ ישראל. [לפני צאתו מבבל אמר]:

"ואקרא שם צום... להתענות לפני אלקינו לבקש ממנו דרך ישרה... כי בושתי לשאול מן המלך חיל ופרשים לעזרנו מאויב בדרך כי אמרנו למלך לאמר: יד אלקינו על כל מבקשיו לטובה ועזו ואפו על כל עוזביו... " (עזרא ח כא-כג).

...בבקשה כתוב לי מה אתה לומד.