ברוך היקר, י"ג בכסלו תשל"ט

ברוך היקר, י"ג בכסלו תשל"ט

י"ג בכסלו תשל"ט (13 בדצמבר 1978)

ברוך היקר,

אני בלוס אנג'לס עכשיו בסוף ביקורי, ואני מחכה לחזור הביתה. מבחינת "הצלחה" קשה לענות כי יש כל כך הרבה מדדים. אם הכוונה במילה "הצלחה" היא שאנשים קופצים ומתארגנים יחד לעשות מה שצריך לעשות, אין הצלחה כזו.

אבל אפשר למדוד הצלחה באופן אחר: רואים אנשים בקהל ששומעים דברים שמעולם לא שמעו ופניהם אורו; הדברים נגעו בנשמותיהם. מי יודע כמה מהם שינו בעקבות זאת את חייהם האישיים?

חדשות השבועות האחרונים הן הוכחה ברורה לכיוון הנחרץ של ההתרחשויות העולמיות. נפילת איראן, מחירי הנפט, החיכוך בין אמריקה לישראל – צפויה לנו פורענות. כל שבידינו הוא להיות יהודים נאמנים בחיינו הפרטיים ולזעוק לאחרים את האמת, היהדות.