ברוך היקר, י"ח בשבט תש"מ

ברוך היקר, י"ח בשבט תש"מ

י"ח בשבט תש"מ (5 בפברואר 1980)

ברוך היקר,

בין שמחה לשמחה[1] אני מנסה לדבר עם יהודי אמריקה...

החשוב ביותר הוא להקנות ליהודים הרגשה של דחיפות. הם צריכים להבין שאם לא יפעלו נכונה, התוצאה לא תהיה מעט סבל גרידא, אלא אסון ח"ו.

כשהקב"ה שלח נביאים להזהיר את עם ישראל ארבעים שנה לפני חורבן בית המקדש, ייתכן שהתוצאה הייתה הפוכה: כשאנשים שומעים את האזהרות שוב ושוב ולא קורה שום דבר, הם מתחילים להאמין שהאזהרות אינן נכונות. זה מה שקורה כאן, ואין בידינו אלא להשתדל.

כתוב לי מה אתה עושה.

 

[1]הרב נסע לאמריקה בין החתונה של טובה לחתונה של ציפי.