ברוך היקר, כ"ד בטבת -ז' בשבט תשל"ו

ברוך היקר, כ"ד בטבת -ז' בשבט תשל"ו

כ"ד בטבת תשל"ו (28 בדצמבר 1975)

ברוך היקר,

יש כאן [בקרב היהודים בכלא] התקדמות. שניים עומדים לבקש אוכל כשר. הבוקר עוד שלושה החלו להניח תפילין. אחד הפסיק לעשן בשבת. תהיה הכנסת ספר תורה בטקס מלא (שירה, חברי קונגרס, אנשי טלוויזיה וכו'). ה"סינגוג קונסול של אמריקה" סיפקה תשובה לשאלה "תחיית

המתים מנין?": במשך שנתיים הייתה דממה מצדם כשרב הכלא ביקש סידורים וכו'. לפני שבועיים כתבתי מאמר וגיניתי אותם, והנה ראו זה פלא: הם קמו לתחייה והתקשרו לשאול מה הם יכולים לעשות.

תחיית המתים מנין? מה"סינגוג קונסול"...

עוד מעט יגיע לכלא שלנו עוד רב [כאסיר], אך לדאבוננו הוא נאסר בשל פשע אמיתי: הוא שיקר לחברות הביטוח והודיע על מותו והצליח לגבות מהן מאתיים אלף דולר. הוא נשפט לשלוש שנים ולקהילה בתנופת גדילה [היהודים בכלא].

...זה זמן רב מפריעה לי השאלה למה יוסף לא יצר קשר עם אביו המתאבל לאחר שהשתחרר מבית האסורים כדי להקל את כאבו.

בשבוע שעבר עלתה לי תשובה לשאלה זו. אך קודם: מה תשובתך?

 

ז' בשבט תשל"ו (9 בינואר 1976)

ברוך היקר,

מזל טוב בהגיעך לגיל טו"ב. המשך בדרכי הנועם שלך ועלה תמיד מעלה מעלה כי איש לא נשאר במקומו. מי שלא מתקדם – מידרדר. אני מקווה שאתה דבק בסדר הלימוד שלך. לימוד חומש, נ"ך, משניות, תלמוד והלכה אינו נותן לך רק היקף ידיעות בתורה, אלא כל תחום משלים את האחר. כך אתה זוכה להבין כל תחום מתוך התחום האחר.

אני עצמי נתקלתי בדוגמה לכך לאחרונה:

למדתי ספר שמות. בפרק לג, פסוקים יד-יז, ה' אמר: "פני ילכו והניחותי לך". משה ענה: "אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה". ה' אמר: "גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה".

כמובן, כל המפרשים מנסים לענות על השאלה: אם ה' אמר "פני ילכו", מדוע אמר משה "אם אין פניך הולכים"? ומדוע אמר ה' "גם את הדבר".

ועונים מה שעונים. אחר כך למדתי ישעיהו. בפרק סג פסוק ט כתוב: "בכל צרתם לו צר ומלאך פניו הושיעם". רש"י שם: "כי מלאך פניו הוא מיכאל שר הפנים ממשמשי לפניו הושיעם תמיד בשליחותו של מקום".

אם כן, נראה שהפירוש הוא זה:

"ויאמר [ה'] פני ילכו..." (ר"ל אני אשלח מלאך פני – שהוא מיכאל – והוא יוליך אותך) (ועל זה אומר משה): "אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה". (כלומר אם אין פניך ממש, ר"ל אתה בעצמך הולך, אל תעלנו מזה) .ועל בקשה זו ענה הקב"ה: "גם את הדבר הזה".

רק בזכות ידע מקיף של התורה אפשר להבין בסופו של דבר כל חלק של התורה.