ברוך היקר, כ"ה באייר תשל"ה

ברוך היקר, כ"ה באייר תשל"ה

כ"ה באייר תשל"ה (6 במאי 1975)

ברוך היקר,

לעולם לא תוכל לקבל מספיק הדרכה בלימוד – בדרך הלימוד. כל תלמיד חכם הוא תלמיד וצריך קשר עם "רבי".

יש רד"ק נפלא ביחזקאל ה,יז: על הפסוק "...ודבר ודם יעבר בך וחרב אביא עליך" אומר הרד"ק: "כי מה שזכר תחילה 'ודם' הוא חרב אויב שלא תהיה כוונתו הראשונה לישראל...

וזהו שאמר 'יעבר בך' (ר"ל יעבור בך בדרך אגב), ומה שאמר 'וחרב אביא עליך' שתהיה כוונתו הראשונה לישראל..."

מכאן רואים שיש שני סוגי אויבים שיתקפו את ישראל: אחד הוא האויב שתוקף את ישראל כמטרה העיקרית, ואלו הערבים. האחר הוא האויב שרואה במזרח התיכון אזור אסטרטגי חשוב ותוקף את ישראל מסיבות טקטיות או פוליטיות, ואלו הסובייטים, סין וכו'.