ברוך היקר, כ"ו בטבת תשל"ח

ברוך היקר, כ"ו בטבת תשל"ח

כ"ו בטבת תשל"ח (5 בינואר 1978)

ברוך היקר,

אני מקווה שחזרת ל"מרכז" ואף לשיעור קבוע. אירועי השבועות האחרונים – כולל ההחלטה של בגין "להניח בצד" את השאלה של ריבונות יהודית­ – מעלים דברים שהדאיגו אותי לפני חודשים... מטרתי פשוט מאוד לומר וללמד את האמת, הרעיון היהודי האמיתי, שסולף כל כך, שהולך לאיבוד, שיודעים אותו מעט מאוד יהודים.

הקב"ה רצה לעשות את המלך חזקיה משיח, אך התחרט משום שחזקיה הסיר את הזהב מדלתות ההיכל ונתן אותו שוחד למלך אשור. כך גם בגין לא יהיה משיח ולא יביא את הגאולה, משום שזנח את הריבונות היהודית על ארץ ישראל בגלל הפחד מקרטר.

שתיקת הרוב הגדול – ההפגנות המעטות הן בעיקר מצד אלה שבתיהם שלהם בסכנה – היא כתב אישום לדור, ה' ירחם.