ברוך היקר, כ"ט בחשוון תשל"ט

ברוך היקר, כ"ט בחשוון תשל"ט

כ"ט בחשוון תשל"ט (29 בנובמבר 1978)

ברוך היקר,

לפני שאשכח – יש לך דרישת שלום מ... שלמד אתך.

קשה לי מאוד להיות רחוק מכם, ואמנם ברור שחשוב כל כך שאדבר ושאכתוב כאן, אך בפעם הראשונה עולות אצלי התלבטויות האם התוצאות "שוות" את כל המאמצים.

מה שמדהים כאן הוא התפשטות האורתודוכסיה בארצות הברית. כמובן, ההתבוללות גדולה גם היא, אך יש גידול באורתודוכסיה במקומות רבים בארצות הברית. משמעות הדבר היא שהנחישות להישאר בגלות מתחזקת עוד יותר – בטענה "אנחנו בונים תורה".

אף אחד, אף ראש ישיבה או רב, אינו מדבר על עלייה ארצה. נשיא ישיבה יוניברסיטי אפילו אמר שאם ישראל תיפול ח"ו, יש תורה בשאר העולם. אוי לנו שאנו עיוורים כל כך.