הקדמה

הקדמה

הקדמה

בימים הרבים שנעדר מביתו, בעת ששהה בחו"ל ובבתי כלא, כתב הרב כהנא מכתבים רבים למשפחתו במסירות ובנאמנות. המכתבים המופיעים בספר זה הם חלקים שנבחרו מהמכתבים שכתב לילדיו.

נוסף על שפע דברי תורה, מופיעים במכתבים דברי מוסר, הדרכות אישיות, הגיגים, סקירת פעילותו הציבורית ודברי הומור.

חלק מהמכתבים בספר נכתבו במקורם בעברית, וחלקם תורגמו מאנגלית. כל המכתבים לבנימין נכתבו בעברית (הוא עלה לארץ כשהיה בן חמש). רוב המכתבים לילדים האחרים נכתבו באנגלית, אך גם בהם נכתבו חלק מדברי התורה בעברית. מאמצע תש"ם כתב הרב רק בעברית.

בדרך כלל התאמץ הרב לכתוב לכל ילד מכתב אישי. כמה מהמכתבים נכתבו כמעט באותה לשון לכל ילד, ולשם הפרסום בספר נבחר מְכוּתָב אחד. מעט מכתבים נכתבו לכל הילדים יחד.

מקום כתיבת המכתב צוין בסוגריים מרובעים במקומות שהרב לא כתב עצמו את מקומו. מכתב שלא צוין בו מקום נכתב באמריקה.

כמעט מחצית מהמכתבים המופיעים בספר זה נכתבו בין שבט תשל"ה לאדר א' תשל"ו (בין ינואר 1975 לפברואר 1976) משום שאז ריצה הרב כהנא שנת מאסר באמריקה.

בהערות השוליים צוינו מעט תאריכים בלבד. תאריכי נסיעותיו ומאסריו של הרב עד תשל"ו מפורטים בספרה של הרבנית ליבי כהנא, הרב מאיר כהנא: חייו ומשנתו, תרצ"ב-תשל"ה (ירושלים: המכון להוצאת כתבי הרב מאיר כהנא, תש"ע).

 חשוון תשע"ב