טובה היקרה, ט"ו באלול תשל"ה

טובה היקרה, ט"ו באלול תשל"ה

ט"ו באלול תשל"ה (22 אוגוסט 1975)

טובה היקרה,

אני מבין שכבר נסעת לקריית גת. בבקשה כתבי לי את כתובתך שם.

לצערנו, הנסיגה מסיני כמעט עובדה מוגמרת. השתיקה של יהודי אמריקה היא אסון. הרב מילר, הננס הקטן העומד בראש "ועידת הנשיאים", נפגש עם קיסינג'ר ביום שלישי. בצאתו מהפגישה הוא אמר ש"אין לחץ על ישראל". כמובן, אם ראש הארגון המייצג את יהדות אמריקה אומר שאין לחץ, אין [כביכול] צורך למחות או לערוך הפגנות או לארגן לחץ נגדי... מילר מנסה לשכנע אותנו שישראל רוצה לוותר על שדות הנפט ועל המעברים.

... אין כאן אלא עדר כבשים המובל על ידי כבשים. אין אף אחד, אף מנהיג יהודי אחד או רב אחד שמוחה על הנסיגה. אין אף אחד שרואה בנסיגה חילול השם בתקופת אתחלת דגאולה זו.

הדבר הגרוע ביותר במאסרי הוא שאני מנוע מלדבר, לארגן, להוביל...

...דברי כמה שתוכלי נגד הנסיגה, אמרי לכל מי שאת מכירה שעלינו לבטוח בה'...