טובה היקרה, כ"ב בכסלו תשל"ו

טובה היקרה, כ"ב בכסלו תשל"ו

 

כ"ב בכסלו תשל"ו (26 בנובמבר 1975)

טובה היקרה,

נט רוזנווסר יוצא לישראל וייקח את המכתב הזה, לכן אני מקצר.

בעניין הקושיה המפורסמת, למה מדליקים נרות במשך שמונה ימים בחג החנוכה אם הנס היה במשך שבעה ימים, יש לי תשובה משלי:

עצם מציאת הכמות הקטנה של השמן שהספיק ליום אחד היה נס בפני עצמו. קשה, קשה מאוד, למצוא אפילו כמות קטנה של שמן טהור וקדוש להדליק בו את המנורה. השמן המועט היה סמל למעטים שהתקוממו נגד הרבים. קשה מאוד למצוא את המעטים האלו, ומציאתם היא חלק מהנס.