טובה היקרה, כ"ו בטבת תשל"ח

טובה היקרה, כ"ו בטבת תשל"ח

 

כ"ו בטבת תשל"ח (5 בינואר 1978)

טובה היקרה,

מקורות לכך שלא תיתכן גלות שלישית:

א) הושע ו, ב (מפרשים שם)

ב) תנחומא שופטים ט

ג) בראשית טו, ט רד"ק

ד) שמות, יז, ט רמב"ן

ה) זכריה א, יז מצודת דוד

ו) איכה ד, כב רש"י

ז) ישעיה לד, א-ב רד"ק

ח) ישעיה, מ, ב רד"ק

 

ט) ישעיה נד, ד רד"ק

י) ישעיה נב, ה-ט רד"ק

יא) יבמות פב: (ועייני רבנו בחיי דברים ל, ב)

יב) דברים כח, מב רמב"ן

 

צריך אמונה גדולה ויראת ה' אמיתית להאמין ולעשות את הנכון. מאז עלייתו של בגין אין עוד אנשים שאומרים מה שצריך לומר, כי האופוזיציה [לשעבר] הפכה ל"ממוסדת". דברים שהיו צועקים עליהם אילו נעשו על ידי פרס ורבין פתאום נתקלים בשקט כשנעשים על ידי בגין.

אי הצהרת ריבונות יהודית על ארץ ישראל היא בושה וחילול השם. נשלם על כך ועל פחדנו לדבר.

השבח שבגין זוכה לו בעיתונות האמריקאית הוא עצוב. הוויתור הקטן של בגין הוביל לציפיות לוויתורים גדולים יותר. כשלא יגיעו ויתורים אלה, האמריקאים, שבגין מנסה כל כך לרצות, ילחצו עוד יותר מאי פעם.