לבני היקר והגדול, ר' ברוך נ"י, [תחילת תשמ"ב]

לבני היקר והגדול, ר' ברוך נ"י, [תחילת תשמ"ב]

[תחילת תשמ"ב]

לבני היקר והגדול, ר' ברוך נ"י,

ברור שהעניין [של הגיוס] קשה ומסובך. לי ברור שהנך דווקא מ"יחידי סגולה" שהעם צריך אותם כמורי דרך בהלכה ובהשקפה. משום כך, על אף שברור שהנך מחויב להתגייס בעתיד, אין השעה כשרה לזה עכשיו. אם תוכל להתגבר על "היצר הטוב" הדוחף אותך לשרת את העם, עדיף לשבת עוד כמה שנים ולמלא את כרסך בש"ס ופוסקים, ואז לצאת לצבא.

כך לפחות דעתי, ועכשיו תלך ותתייעץ עם אשתך היקרה והחשובה. דרישת שלום חמה חמה לניצה, ואני מחכה בכיליון עיניים ליום שאוכל לחזור ולראות את המשפחה ההולכת בע"ה ומתרחבת.

אביך האוהב אותך אהבת נפש,