לבני היקר, בנימין נ"י, ט' בכסלו תשד"מ

לבני היקר, בנימין נ"י, ט' בכסלו תשד"מ

 

ט' בכסלו תשד"מ (15 בנובמבר 1983)

לבני היקר, בנימין נ"י,

שלום וברכה ואהבה מעומק לבי.

נתבשרתי על ידי אמא שזכית בפרס על החיבור שלך בנושא זאב ז'בוטינסקי. אני שותף לכל אלה הרואים בך יהודי המחונן בכישרונות גדולים, בלי עין הרע. ותלך בכוחות אלה להושיע את ישראל. מזל טוב!

אני גומר כבר את עבודתי כאן ומקווה בעזרת ה' לחזור ארצה, לא לסתם "שלווה" כי הרי ליהודי המבקש לישב בשלווה קיים תמיד "רוגזו של יוסף". ולכן כדאי לכולנו לא לחפש את השלווה כי אם לעבוד עבודת ה', וממילא נמצא את השלווה הפנימית והרוחנית והאמיתית.