• דף הבית >
  • ספרים >
  • לכבוד בני היקר, ר' ברוך נ"י, כלא רמלה ערב שבת קודש, כ"ו במנחם אב תש"מ

לכבוד בני היקר, ר' ברוך נ"י, כלא רמלה ערב שבת קודש, כ"ו במנחם אב תש"מ

לכבוד בני היקר, ר' ברוך נ"י, כלא רמלה ערב שבת קודש, כ"ו במנחם אב תש"מ

ערב שבת קודש, כ"ו במנחם אב תש"מ (8 באוגוסט 1980)

כלא רמלה

לכבוד בני היקר, ר' ברוך נ"י,

קיבלתי את מכתבך מערב שבת פרשת עקב בו אתה מציע ללמוד עם בנימין נ"י את הסוגיה בחריפות. אני מסכים שזו תהיה עצה טובה בתנאי שתלמד אותו את דרך הלימוד. כלומר תיקח את הסוגיה שהוא למד עם רש"י ותעבור משם לרי"ף ולר"ן, לרא"ש ולתוספות (בסדר זה), ואז לרמב"ם ונושאי כליו, לטור ולשו"ע. ככה הוא ילמד איך ללמוד וכן את הסוגיה לפום הלכתא.

אם לא ככה, אז לע"ד מוטב לי ללמוד אתו גמרא אחרת כדי שיהיה בקי בש"ס.

לגבי המאמר שהזכרת בשביל ספר הזיכרון ע"ש צבי גלאט הי"ד, אנסה להעביר אותו תוך שבועיים. אני עמל כדי שנגיע לעת שלא נצטרך להוציא ספר זיכרון ע"ש יהודים שנפלו.

...כל שאר המפלגות הם בגדר "זו נבלה וזו טרפה". ומשום כך, לאו דווקא משום שרואים בי את הגשמת הציפיות שלהם, יבחרו בעדי – כאות של מחאה ומשום שאין להם היום בעד מי להצביע.