לכבוד בנימין היקר, א' במרחשוון תש"ם [כלא רמלה]

לכבוד בנימין היקר, א' במרחשוון תש"ם [כלא רמלה]

א' במרחשוון תש"ם (22 באוקטובר 1979)

[כלא רמלה]

לכבוד בנימין היקר,

אני עדיין מתרגש מהבר מצווה המרשים. קריאתך הייתה למופת, וכולם התפלאו – חוץ ממני, משום שידעתי מעל כל ספק שתצטיין. אני מקווה שהתאוששת כבר וחזרת לתלם הלימודים. עכשיו, יותר מבעבר, עליך לרכוש תורה ודעה, וידעת את הדרך אשר תלך בה.

דווקא בתקופה זו, שאני יושב בכלא, "קפצו" עליי כל השמחות, בלי עין הרע. הבר מצווה שלך, חתונת טובה בשעטו"מ, ועכשיו אני שומע שגם ציפי חושבת ברצינות על בחור מסוים. הייתי מאוד רוצה להיות בחוץ בימים גורליים אלה, כאשר כל מה שניבאתי והזהרתי מתחיל להתגשם, אבל בלית ברירה אני צריך לחכות בסבלנות. אני מבלה את זמני בתלמוד תורה וכן בכתיבת הפירוש שלי על החומש וחוברת "על האמונה והגאולה". בעזרת ה' החוברת תהיה מוכנה בטיוטה ראשונה בעוד חודש, ואני תקווה שתקרא אותה ותלמדנה.

נא לכתוב לי מה מתרחש בישיבה, מה אתה לומד, אם היו לך בחינות ומבחנים וכו'. אני מתגעגע לך.