למוטי וטובה האהובים, כ"ג במרחשוון תשמ"א [כלא רמלה]

למוטי וטובה האהובים, כ"ג במרחשוון תשמ"א [כלא רמלה]

 

כ"ג במרחשוון תשמ"א (2 בנובמבר 1980)

[כלא רמלה]

למוטי וטובה האהובים,

ברוך ה' שהגיעני לזמן הזה לזכות לראות נכד, צאצאיהם של זוג טהור ונעים, מלא יראת ה' וגדוש אהבת ישראל. יהי רצון שהנטע הרך הזה יהפוך לעץ השתול על פלגי מי תורה ולארז המכה שרשיו באהבת ישראל וארץ ישראל.

אשרני, מה טוב חלקי שהקב"ה, היושב ומזווג זוגות, קשר ביחד בן תורה עטור מעשים טובים וענווה עם בת תורה צנועה לכת ששמה כן היא.

יחזק אתכם יחזקאל נריה, ויאיר לפניכן את הדרך לשלום בית שכולו אור, ונזכה לראות בנים ובנות שיזכו גם הם לאורו של המשיח גואל צדק בבאו"א.