ציפי היקרה, ט"ו - כ"א באלול תשל"ה

ציפי היקרה, ט"ו - כ"א באלול תשל"ה

ט"ו באלול תשל"ה (22 אוגוסט 1975)

ציפי היקרה,

...אנחנו מקווים שנצליח לשכנע יהודים אמריקאים לתמוך בגוש אמונים ובליכוד בכסף ולנסות להחליף את הממשלה. העיקר שאת צריכה לדעת ולומר לכולם הוא שמה שיביא את הגאולה השלמה ואת המשיח הוא ביטחון בה'. הוויתור על אדמות בגלל פחד מבן אנוש הוא חוסר ביטחון אמונה, וזהו החטא הגדול ביותר ונשלם על כך.

 

 

כ"א באלול תשל"ה (28 באוגוסט 1975)

ציפי היקרה,

זה יהיה מכתב קצר כי אני עסוק בארגון הפגנות נגד הנסיגה בסיני

שלחתי לך קופסת תפירה, ואת אמורה לקבל את זה בע"ה בקרוב. אני מקווה שתאהבי את זה ותשתמשי בה לטובה. שני הנערים מהליגה שסירבו להלשין על יהודים הועברו לכלא שלי והם בסדר. הם נערים אמיצים, והם למדו שאם עומדים על עקרונות, יוצא מזה טוב.

איך הלימודים? מי המורות שלך ואלו מקצועות את לומדת?

יהי רצון שתהיה השנה הבאה עלינו לטובה שנת שלום, שנת ברכה, שנת הגשמה ושנת גאולה שלמה לעמנו, ושייתן לך הקב"ה כל משאלות לבך לטובה. כתיבה וחתימה טובה,