ציפי היקרה, כ"א במרחשוון תשל"ו

ציפי היקרה, כ"א במרחשוון תשל"ו

כ"א במרחשוון תשל"ו (26 באוקטובר 1975)

ציפי היקרה,

אני מתאר לעצמי שאת עסוקה מאוד בלימודים, וזה טוב. אולי קשה עכשיו, אבל תשמחי מאוד אחר כך כשתראי איזה אדם תהיי. אביה של... ניגש אליי בשבוע שעבר – היא שולחת דרישת שלום חמה. שלחתי לאמא גזרי עיתונים ותוכלי לראות בהם מה אני עושה פה בימים אלה. אנחנו מתקרבים לחודשים האחרונים, ואני אגיע הביתה בקרוב בע"ה. ערכנו הפגנה בקראון הייטס בעקבות רצח יהודי שם. עודדתי אותם לעלות ארצה אבל הם לא יעלו.

בספר עזרא (פרק ב, טו;טז) יש רשימה של הסוסים, החמורים והגמלים שעלו מבבל לארץ ישראל. רשימה זו מראה את גנותם של בני ישראל: סוסים וחמורים עלו לארץ ישראל, אך רוב היהודים לא עלו. כך גם היום.