שלום ביני היקר, כ"א במרחשוון תשל"ו

שלום ביני היקר, כ"א במרחשוון תשל"ו

כ"א במרחשוון תשל"ו (26 באוקטובר 1975)

שלום ביני היקר,

...הערב אני מכהן ככוהן בטקס פדיון הבן. אין ספק שאתה למדת אודות המצווה הגדולה הזו. כל זכר שנולד ראשון לאמו נקרא בכור, ואם אביו ואימו אינם כוהנים או לויים, אז הוא קודש לה' וחייבים לפדות אותו, כלומר "לקנות" אותו מהכוהן. ובכן, כאשר התינוק הוא בגיל 30 יום, עושים סעודה גדולה, והאבא מביא את התינוק ומניח אותו לפני הכהן.

אז הכהן שואל את האבא: "מה רצונך? רצונך לתת לי את בנך הבכור או לפדות אותו בחמישה סלעים (חמישה דולר בערך) כפי שהתחייבת על פי התורה?" והאבא עונה שהוא מעדיף לפדות את בנו בחמישה סלעים, ואוכלים ושותים והתינוק הולך לישון.

אשר אתה בעז"ה תהיה מבוגר, ייתכן שישאלו אותך אם אתה מוכן ככהן לפדות איזה תינוק, ולכן כדאי לך לדעת את פרטי המצווה. אבל תבטיח לי דבר אחד: שלא תיקח את התינוק במקום הכסף...