שלום בנימין היקר, ג' במנחם אב תשל"ה

שלום בנימין היקר, ג' במנחם אב תשל"ה

ג' במנחם אב תשל"ה (11 ביולי 1975)

שלום בנימין היקר,

התענית של תשעה באב הולכת ומתקרבת, וכל המבוגרים יצטרכו לצום יום שלם. על אף שאתה פטור מלצום, בכל זאת תיזהר שלא תאכל מאכלים המענגים את הנפש כגון עוגות, סוכריות, גלידה וכו'. כמו כן,

מכיוון שעיקר היום אינו הצום אלא חשבון נפש וחזרה בתשובה, גם עליך מוטלת המצווה הזאת.

אני אגמור בדבר תורה קצר: אתה למדת כבר ספר שמות ופרשת המן, המאכל שירד מן השמים ושאכלוהו בני ישראל כל ארבעים שנות המדבר. אם תעיין בספר שמות פרק טז פסוק טז, שמדבר אודות המן, תראה שבפסוק ההוא תמצא כל אותיות ה"אלף בית". (תפסיק לרגע ותבדוק בעצמך אם תוכל למצוא באותו פסוק כל האותיות.)

מכל מקום, אנחנו לומדים מזה שאם אדם לומד תורה – כל האותיות – אז הפרנסה שלו תבוא בלי צער וטרדה כמו שהמן ירד לבני ישראל.

נ.ב. בעוד זמן קצר יהיה לך חופש. נא להיזהר מאוד מאוד כאשר אתה משחק על יד הכביש. נהגי האוטובוסים והמכוניות לפעמים נוסעים כמשוגעים ועליך להסתכל תמיד.