שלום בנימין היקר, ד' חול המועד סוכות

שלום בנימין היקר, ד' חול המועד סוכות

ד' חול המועד סוכות (כ' בתשרי) תשל"ו (25 בספטמבר 1975)

שלום בנימין היקר,

ראשית כול, יום הולדת שמח! בעזרת ה' הגעת לגיל תשע, וברכתי אליך שתמשיך בדרכך היפה לתורה ולמעשים טובים. אני מציע לך לנסות ללמוד פסוק אחד בחומש בעל פה כל יום. תראה שלאחר זמן קצר תוכל לצטט בעל פה דפים שלמים.

בקשר לשאלתך מתי אני חוזר הביתה אני רק יכול להשיב שקשה לדעת. אני מקווה שאגיע בעוד זמן מועט, אבל אתה חייב להבין שהדבר לא פשוט. אני נמצא בבית הסוהר, ומכיוון שאתה כבר ילד גדול, אני אסביר לך למה, ואני בטוח שתבין.

בבתי סוהר יכולים למצוא שני סוגים. יש אסיר שהוא באמת פושע, כגון גנב, גזלן וכו'. מאידך, תמצא בבתי הסוהר אנשים שעברו על

החוק הלא יהודי משום שרצו לקיים מצוות. ובכן, אני רציתי לעזור לאחינו בני ישראל שנמצאים ברוסיה ושמדכאים אותם הגויים שם, והדרך היחידה הייתה לעשות שפטים ברוסים. ובאמת הצלחנו ללחוץ על הרוסים ולהכריח אותם לשחרר אלפי יהודים. אך הממשלה בארצות

הברית תפסה אותי וגזרה עליי גזר דין של מאסר. חשוב להבין שמאסר כזה הוא דווקא כבוד.

אם תחשוב קצת, תוכל למנות כמה יהודים גדולים שישבו בבית הסוהר או שניסו להרוג אותם הגויים, משום שהם עמדו על עקרונותיהם. לדוגמה: אברהם אבינו, שהושלך לתוך כבשן האש; ירמיהו הנביא, ששמו אותו לתוך הבור; רבי עקיבא, שישב בבית הסוהר על שלמד תורה ועוד ועוד.

עם קצת סבלנות תראה שהזמן יעבור מהר מהר, ואני אחזור הביתה ונשחק ביחד. בינתיים תהיה ילד טוב...