שלום בנימין היקר, י"ז בתמוז תשל"ה

שלום בנימין היקר, י"ז בתמוז תשל"ה

י"ז בתמוז תשל"ה (26 ביוני 1975)

שלום בנימין היקר,

...היום, כמובן, הוא יום תענית, שבעה עשר בתמוז, ואני יודע שתוכל לענות: אלו מאורעות אירעו בשבעה עשר בתמוז שעליהם אנחנו צמים?

מכיוון שאתה עדיין קטן, אתה לא צם. ובכל זאת, חשוב לך לדעת שעיקר התענית אינו הצום גופא, אלא התשובה: כלומר, עיקר היום הוא זה שאנחנו יושבים וחושבים. חושבים אודות החיים שלנו, במה אנו חוטאים ובמה אנו מיטיבים לעשות. האם אנחנו לומדים מספיק, מתפללים בכוונה, נותנים צדקה בעין יפה ובלב רחב, מתנהגים בחסד וביושר עם חברינו וכו'. בקיצור, היום הזה הוא מכשיר להרים אותנו לקדושה.

שמעתי שהצטרפת לחוג מתמידים. יישר כוחך וחזק ואמץ!

...אני אסיים בדבר תורה קצר. אתה יודע שהעם היהודי צריך להיות מבודד מיתר העמים כי אנחנו עם קדוש, ואסור לנו ללמוד משיקוציהם ודרכיהם.

ועל זה יש פסוק בספר במדבר: "הן עם לבדד ישכון" וחז"ל אמרו: למה כתוב בפסוק הזה המילה "הן"? והם תירצו ככה: אם אתה רוצה לקחת שתי אותיות (או מספרים) כדי להגיע למספר 10, תוכל לעשות זה

 

בקלות. למשל: ט' + א' = י'; ח' + ב' = י'; ז' + ג' = י'; ו' +ד' = י'. אבל כאשר תגיע לאות ה', אין שום אות אחרת שתוכל להצטרף אליה

כדי שתגיע למספר י' (10); רק ה' + ה' = י'. וכמו כן, אם תרצה להגיע למספר 100 (ק'), כאשר אתה מגיע לאות נ' (חמישים), רק בצירוף עוד נ', תוכל להגיע למספר ק' (100).[1]

כמו כן, היהודים. הם כמו האותיות במילה "הן". אינם יכולים להצטרף לשום אות או לשום עם אחר.

 

 


[1]שמות רבה, טו, ז.