שלום בנימין היקר, ערב פסח תשל"ה

שלום בנימין היקר, ערב פסח תשל"ה

 

ערב פסח תשל"ה (26 במרץ 1975)

שלום בנימין היקר,

בעוד כמה שעות נתחיל לחגוג את חג הפסח, ואני רק מצטער שלא יכולתי להיות בחיק המשפחה. ובכל זאת, כדאי להדגיש את אחד הלקחים של החג, דהיינו גדלותו של משה רבנו.

שתי מעלות גדולות היו למשה רבנו שאפשרו לו להיות המנהיג הגדול שהיה. מצד אחד הוא היה אדם שהבין את הערכים החשובים בעולם והיה מוכן למסור נפש ולוותר על החיים של עושר וכבוד עבור עיקרון. ובכן הוא השליך מאחוריו את ההזדמנות להיות מלך, ורץ לעזור ליהודי בצרה. כמו כן אתה חייב להתנהג ככה ולהבין שלא העיקר הוא הכסף או התענוגים של החיים, אלא מצוות ה'.

והמעלה השנייה של משה רבנו הייתה שהוא היה רחמן גדול ולא היה יכול לסבול סבל, דיכוי וחמס. לכן הוא רץ לעזור לא רק ליהודי אלא גם לבנות יתרו, כמו שלמדת. וכן הוא רץ אחרי שה קטן כשחשב שהוא בורח, ולאחר שהבין שהשה היה צמא, אסף אותו בזרועותיו ונשא אותו בחזרה. גם עליך להיות רחמן ולהרגיש את הכאב של האדם בצער.

חג כשר ושמח ותהיה ילד כשר ושמח.