אחרית דבר

אחרית דבר

 

                מורה יקר,

אנו מקווים שקראת את המקראה בעיון וברצינות הראויים לנושא. אנו יודעים, כי לא תמיד הדברים קלים לקריאה, גם מעצם נושא השואה, וגם בשל המסרים המחודדים והברורים העולים ממשנתו של הרב כהנא. אף-על-פי-כן, לדעתנו הדברים חיוניים וצריכים להילמד מאותן סיבות שהזכרנו במבוא ובמהלך המקראה, הנעוצות בעצם טיבו של לימוד ההיסטוריה בכלל, ולימוד ההיסטוריה של עם ישראל בפרט.

 

הדברים שהבאנו הינם מבחר, אשר לדעתנו מייצג נאמנה את מכלול הסוגיות העולות. אולם תפקידך כמורה וכחוקר הינו להוסיף ולהעמיק, להביא מקורות נוספים, ולפתח בקרב תלמידיך דיון, על-מנת שהנושאים השונים ילובנו היטב.

 

אנו מקווים שהאמת תצא נשכרת מהלימוד במקראה זו, הן ביחס לשואה והן בכלל ביחס לצורת ההסתכלות שלנו על מאורעות העולם דרך האספקלריה המאירה של התנ"ך ודברי חז"ל.

 

בהצלחה בהנחלת האמת לילדי ישראל,

                                                               

 

נאמני הרב כהנא וממשיכי דרכו.