הרב כהנא צדק לאורך כל הדרך

"הרב כהנא צדק"– כך זועקות המילים על הקירות – מילים פשוטות, מילים ברורות. ככל שהמשפט הזה בלתי מורכב, ככל שאין בו הוכחה ודיון, בכל אופן הוא משרה תחושה ברורה של אמת טהורה, אמת שלא עומעמה והושחתה על-ידי החשבונות הרבים אשר חשבו בני האדם. מי שזכה להכיר את הרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד, מי שזכה לשמוע את דבריו ולראות כיצד דבר לא הרתיע אותו מללחום מלחמות ה', כיצד האמת היתה נר לרגליו בכל נושא ונושא, אינו זקוק באמת להוכחה. עבור רבים, הרב כהנא היה יותר מאדם. הוא היה מושג – מושג שסימל את דבר ה' בטהרתו, את האמת בכל מחיר, גם במחיר החיים עצמם. הוא היווה עבור רבים את העוגן היחיד אשר אפשר להיאחז בו בדורנו המשופע במנהיגים עלובים הממיטים אסון על עמנו. חוברת זו נכתבה עבור אלו שלא זכו להכיר. השנים שחלפו מאז שעלה הרב כהנא בסערה השמימה יצרו מציאות של דור אשר לא שמע את האמת הצלולה בסוגיות הבוערות ביותר שעל סדר היום של עם-ישראל. כי יש להבין – דברי הרב כהנא אינן סתם עוד דעה במכלול הדעות המושמעות חדשות לבקרים בכל מיני נושאים. הרב כהנא אמר דברים שאף אחד אחר לא אמר מכיון שכל צורת ההסתכלות שלו היתה אחרת. הוא ידע בכל מאודו שה' א-להי ישראל קבע לעמו תכלית, ואבוי לעם שיתכחש לתכלית זו. מנקודת יסוד זו גזר את כל המסקנותבשלל הנושאים שעלו על הפרק – ערביי ישראל, יהדות מול דמוקרטיה, מלחמה באויבי ישראל, עליה, אופיה של המדינה ועוד. השנים שחלפו רק הוכיחו עד כמה הרחיק לראות, והדבר בולט שבעתיים ביחס לקוצר ראותם של מתנגדיו. ואולי, אולי בכל זאת, אף אותם אלו שהכירו וידעו את גדולתו יפיקו תועלת מדברינו, שכן העלאת הדברים על הכתב וסידורם עשויים לעזור ביישובם של הדברים על הלב. אנו ננסה לסקור כאן את הנושאים העיקריים שהרב כהנא דיבר עליהם, לבחון את המציאות בימינו ולראות בפועל עד כמה צדק. מטרתנו איננה לימוד היסטוריה, וכל שכן איננו מחפשים התרפקות נוסטלגית על מה שהיה ואיננו. כל מי שהכיר את הרב כהנא ידע היטב עד כמה היה תכליתי ועד כמה חי בתחושה מתמדת של דחיפות לפעול ולעשות בטרם יהיה מאוחר. הדברים נכתבים כדי שידע גם דורנו היתום את מה שהרב כהנא כל-כך טרח להנחיל – שאיננו חיים בחלל ריק, שיש מנהיג לבירה, שאוהב את עמו ומוביל אותו לעבר הגאולה השלמה, ושאפשר לחסוך את הייסורים של חבלי משיח, אם רק נהיה ראויים.