חוברת השואה ולקחיה

קובץ מאמרים המקיף את לקחי השואה מאת הרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד מיועד למורים להיסטוריה בבתי-הספר התיכוניים