סיכום

סיכום

סיכום

   בחוברת זו השתדלנו לעמוד על הנושאים העיקריים אשר עמדו במוקד הדיון הציבורי בזמנו של הרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד, ואשר עומדים ברובם הגדול גם במוקד הדיון של זמננו. ראינו את גישתו הבהירה לשלל הנושאים, כאשר הוא אינו נרתע מאמירת האמת, גם כשהיה לכך מחיר גדול, שאנשים רגילים אינם מוכנים לשלם. כפי שכתבנו בפתיחה, המטרה של העלאת הדברים על הכתב היא מטרה מעשית, על-מנת שנלמד כיצד מביטים אל אירועי התקופה בעין יהודית בלתי-משוחדת, ומהי בכלל צורת החשיבה הבריאה, בניגוד לתסביכים השונים המנחים את קובעי המדיניות המדרדרים את עמנו לתהום.

 לו יהי שאפילו קורא אחד יקח את הדברים ויחרוט אותם על ליבו, ישכיל ויבין כיצד יהודי מאמין מתיחס לסוגיות החמורות של הדיון הציבורי, ילמד עוד יהודים, ואלו ילמדו יהודים נוספים, עד שמהניצוץ שהצית הרב כהנא תעלה בסוף להבה גדולה, אשר תלך ותתפשט עד שידעו כולם, כי דבר ה' לעולם יכון, ואילו כל שאר הרעיונות הם הבל חולף, והיה זה שכרנו.