אלטרנטיבה שקרית

אלטרנטיבה שקרית


לאור עלייתה של התנועה המסוכנת "שלום עכשו" והקריאות לוויתורים, ברור שהדבר האירוני בימינו הוא שהם נאבקים בממשלת ישראל שאינה טובה בהרבה מתומכי הכניעה. זה באמת לא הוגן ש"שלום עכשו" מתקיף כל כך את בגין, שהרי המדיניות שלו היא מדיניות מרופטת, חסרת כיוון ונסחפת, של הקמת התנחלויות במספר קטן, שדי בהם כדי לפייס את גוש אמונים וניצים ישראליים אחרים. לאמיתו של דבר, מבחינתם של "שלום עכשו", אין ראש ממשלה טוב יותר מבגין, שהרי מישהו מ"העבודה" לא היה מצליח לעשות את מה שבגין עושה – נע באיטיות אל עבר מדינה "פליסטינאית". שום איש "העבודה" לא היה מצליח בכך, מפני שבגין, בהיותו באופוזיציה, היה צווח מראש כל גג נגד כל מדיניות הדומה לזו של בגין בימינו...
ובכן, הרבה אנשים שהצביעו בטעות בעבור בגין ב-1977, עברו עכשו לתמוך בתנועת "התחיה" החדשה, של משה שמיר, יובל נאמן וגאולה כהן. אלו האנשים, כך מניחים, שיצילו את ישראל מאסון.
אילו רק לאומיים חילוניים היו עושים טעות נוראית זו, היה אפשר להבין זאת. אבל כשרואים את היהודים הדתיים הרבים כל כך, אנשי גוש אמונים, שתומכים בקבוצה זו, מתברר כמה מעט הם מבינים את הרעיון היהודי. יש הרבה סיבות שלא לתמוך בקבוצה כמו "התחיה". מנהיגיה הם אלו שבמשך כל השנים הצביעו עבור בגין או עבור המפד"ל האופורטוניסטית. יש להם עבר ארוך מלא טעויות – מנין שאפשר לסמוך עליהם היום?
שנית, הם נמנעים בכלל מלדון בצורך לפנות את ערביי ארץ ישראל (ואפילו להגיע למסקנה שאין לפנותם), ולזעוק לעליית חירום של יהודי הגולה, כולל ארה"ב. אין זו תנועה אידיאולוגית, אלא מפלגה פוליטית, וכך אינם מסוגלים לתפוס את הרעיון היהודי. ודבר זה נובע מן החסרון העיקרי של "התחיה" ומן הנימוק העיקרי שלא לתמוך בה, ולא משנה כמה טובות הן כוונותיהם של מנהיגיה:
שום מפלגה שאינה מחוייבת לגמרי לשמירת התורה ולעול מצוות אינה יכולה להביא גאולה לישראל.
איזו משמעות יש עבור היהודי ל"לאומנות תקיפה", כאשר היא מנותקת מן הסיבה היחידה להיות יהודי – היותו נבחר בחירה דתית כדי שישמור מצוות? מי צריך את ארץ ישראל השלמה או שאינה שלמה, אם העם היושב בארץ אינו עם נבחר ועם סגולה? אלו שסוגדים לעצים ולאבנים לא יושיעו את ישראל. לא הארץ אלא העם הוא העיקר. והסיבה היחידה שאנחנו מחוייבים לארץ ישראל היא מפני שהיא הכלי המחזיק את העם הנבחר, שחי בתוכה במטרה ליצור חברה נבחרת וקדושה. "אמר הקדוש ברוך הוא, הארץ חביבה עלי וישראל חביבין עלי, אכניס את ישראל שהן חביבין עלי לארץ שחביבה עלי" (במדבר רבה כג). אבל רק כדי שהעם ייצור בה חברה תורנית ייחודית! "ארץ ישראל אינה מקיימת בעלי עוברי עבירות. משל למה הדבר דומה? לבן מלכים שהאכילוהו דבר שאינו עומד במעיו אלא מקיאו" (תורת כהנים, קדושים).
מי שמאמין ששמיר וגאולה כהן, שנמנעו מהצבעה בעניין ההפלות, מסיבות "פוליטיות", ושעוברים על ההלכה, יביאו את הגאולה – טועה טעות מצערת. מי שמאמין שמנהיגה הרשמי של המפלגה, יובל נאמן, שאמר בתשובה לשאלה של תושב קרית ארבע, שאינו מאמין בה', יושיע אותנו – קורא בצורה מסולפת לחלוטין את תולדות עם ישראל. אין ספק שיובל נאמן הוא "נאמן" ללאומנות היהודית. אבל היהדות מעולם לא הכירה ב"לאומנות". שורשה של הלאומיות היהודית – בסיני. שם היהודים נעשו לעם, כאשר הם קיבלו את התורה, ומפני שקיבלוה. יותר גרוע מאבסורד הוא לראות את הנץ שבקבינט, אריק שרון, טוען את טענותיו למען ההתנחלויות בארץ ישראל, ע"י כך שהוא מביא אוטובוס מלא קיבוצניקים לאלון מורה בשבת. מגוחך הוא לראות איך נץ אחר, שר האוצר הורביץ וסיעתו "לעם", קראו בשנה שעברה לתמוך באנשי גוש אמונים, ע"י כך שחברים יסעו בשבת למקום שבו נאחזו. אי אפשר להסביר איך אנשי גוש אמונים לא התנגדו בתקיפות לעבודה בשבת באתר החדש של ההתנחלות שלהם.
"התחיה" היא לא רק מפלגה של נושא אחד – נושא הארץ – אלא היא בכלל אינה מצליחה לתפוס את יסוד היסודות של הייעוד היהודי: "אם בחוקותי תלכו... ונתתי שלום בארץ" (ויקרא כו). ולהיפך: "ואם בחוקותי תמאסו... והפקדתי עליכם בהלה...".
יש משהו מוטעה באופן מהותי ויסודי מאוד בפילוסופיה ובאידיאולוגיה של יהודי דתי שאינו מבין את זה. יש משהו לגמרי שלא כשורה, כאשר יהודי אינו מכיר בכך שעניין ההפלות חשוב כמו עניין ההתנחלויות, ששבת אינה פחות חשובה מאלון מורה, ש"התחייה" אינה הכתובת הנכונה עבור שום יהודי היודע ש"ישראל נושע בה'!" ולא בלאומנות עקרה.
יש הטוענים, הלא זו התשובה הטובה ביותר האפשרית? כמה חוסר יהדות מונח בטענה זו! שום תשובה שאינה מושרשת ביהדות של התורה, אינה יכולה להיות התשובה "הטובה ביותר האפשרית". מי שמחטיא את המטרה במרחק קטן, אולי "יותר טוב" ממי שמחטיא אותה במרחק גדול. אבל האמת היא ששניהם מחטיאים.
אני בעד כל שעל מארץ ישראל, ודרשתי להתנגד לחרם הממשלתי על התיישבות יהודית ועל הריבונות היהודית, הרבה לפני שהיו גוש אמונים או "התחיה". אבל אינני לאומני. אני יהודי שומר מצוות, שיודע שהתורה ציוותה עלינו לעמוד על שתי רגליים – זו של הדת וזו של הלאום. יהודי שיש לו רק אחת מהן – הוא נכה. "התחיה" אולי מחייה את רוחם של אנשים מסויימים, אבל עבור יהודי שמבין שרק ה' גוזר על הגאולה ושהוא דורש מחוייבות לתורה, כל הלאומנות שבעולם תוך כדי אכילת כריך לא כשר וחילול שבת – חסרת תוחלת וחסרת משמעות. "התחיה" אינה התשובה, ויהודי דתי שחושב שהיא התשובה – כדאי שיחזור על לימודו.

1 A False Alternative, January 25, 1980.