הקדמה

הקדמה


הקדמה

אוסף מאמרים זה הוא המשך לכרך ראשון של "כהן ונביא", שהוציא לאור ר' בנימין זאב כהנא זצ"ל הי"ד בשנת תשס"א. הוא תיכנן להוציא כרכים נוספים, כפי שכתב בהקדמתו. אך לדאבון לב כולנו, הוא נרצח זמן קצר לאחר מכן, יחד עם רעייתו טליה זצ"ל, ולא זכינו להמשך המפעל. המשפחה החליטה להמשיך במפעלו עקב חשיבותו. יש בכך משום מילוי צוואתו והנצחת זכרו.

נתנאל (נתי) עוזרי זצ"ל הי"ד, מתלמידיו החשובים של הרב זצ"ל בישיבת הרעיון היהודי ובתנועת "כך", סבר שיש חשיבות גדולה ל"כהן ונביא", מפני שהוא מוסר את תורתו של הרב בצורה קלה לקליטה, במיוחד לנוער. בשיחה עם ברוך כהנא, הוא הביע את דעתו שיש להמשיך ולהוציא כרכים נוספים בסדרה זו. שבועיים לאחר שיחה זו, הוא נרצח בידי ערבי בביתו במאחז גבעה 26 שליד חברון. לכן ראינו לנכון להקדיש כרך זה לזכרו. ראויים זוג הקדושים, בנימין ונתנאל, להיות מונצחים יחד בספר זה, כשם שהלכו יחד בחייהם. אגב, נתי עצמו עשה מעשה הנצחה לזכר בנימין: אחרי הרצח, הוא התחיל לחבוש כיפה דומה לזו של בנימין, כדי להזכיר אותו. אכן, מי יתן לנו תמורתם.

מגמת האוסף ודרך העבודה הוסברו בהקדמה לכרך הראשון. המאמרים שנבחרו הם ממגוון רב של התחומים שבהם עסק הרב זצ"ל, ומסודרים לפי סדר כרונולוגי. המאמרים תורגמו בידי ברוך כהנא. כמעט כל המאמרים הופיעו לראשונה ב"ג'ואיש פרס", ובהערות השוליים צוינו הכותרת  האנגלית של המאמר ותאריך הופעתו לראשונה. שני מאמרים הופיעו במקורם בעברית.

יהי רצון, שבעזרת ספר זה, יקומו ממשיכים לרב כהנא זצ"ל, שיובילו את עם ישראל לגאולה השלמה בדרך של קידוש השם. "כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך ה' צב-אות הוא".


 המכון להוצאת כתבי הרב כהנא


 לעילוי נשמת
 ר' נתנאל בן שמעון עוזרי זצ"ל הי"ד
 מתלמידיו המובהקים של הרב מאיר דוד כהנא זצ"ל
 הראוי לתואר "תלמיד חכם לוחם"
 התעמק בתורת רבו, תורת ארץ ישראל,
 והפיץ אותה ברבים
 קיים מצוות כיבוש ארץ ישראל בגבעה 26 שליד חברון,
 ושימש מופת לאחרים שהלכו בדרכו
 נרצח בט"ו בשבט תשס"ג
 תנצב"ה