יהודה -מדינה יהודית עצמאית

יהודה -מדינה יהודית עצמאית

יהודה  -מדינה יהודית עצמאית

לפני זמן מה כתבתי  -מתוך בדיחות הדעת גרידא  -מאמר על אודות מדינה יהודית שתיכון בשטחי ארץ ישראל המשוחררים, אשר תיקרא "יהודה". היום, לאור החלטתו של בגין לגנוז את הריבונות היהודית על האדמות האלה, ובגלל נחישות דעתו להעביר את השליטה בהן לידי הערבים, באמצעות תוכנית "האוטונומיה", מעלה אני שוב את הרעיון, הפעם ביתר רצינות.

 
לאחר שצירפתי את קולי אל קולותיהם של יהודים רבים שגינו את תוכניתו של בגין להפקיר את רוב הארץ, אני קורא: די לבכי, הקץ לתלונות, הקץ לטרוניות! עכשיו הזמן לפעול! תוכניתנו חייבת לצאת מתוך ההנחות הבאות: הדרך האידיאלית, הנכונה והמתאימה, היתה צריכה להיות שבגין יכריז על השטחים ששוחררו במלחמת ששת הימים כחלק ממדינת ישראל, שהוא יאפשר התנחלות יהודית בלתי מוגבלת בהם ומימוש כל יתר הזכויות היהודיות. אך, למן הרגע שבגין מיאן לעשות זאת, היתה התוכנית להעניק ממשל עצמי לערבים דבר מבורך, טוב לאין ערוך מן המצב הקיים. והרשו לי להסביר:

 
במרוצת אחת עשרה השנים האחרונות, למן הנס האלוקי של מלחמת ששת הימים, היה המצב בשטחים המשוחררים בלתי נסבל. לא אירע בהם דבר מלבד הפיכתו של הנס האלוקי לחילול השם ממש. בתקופה הזאת חלה נסיגה מן ההבטחה לגאולה מהירה. יהודים נראו חוזרים לאדמות התנ"ך, בעוז ובחוסן, אך סרבו לממש את זכויותיהם ולקיים את חובותיהם. הממשלה היהודית לא זו בלבד שסרבה לספח את השטחים שלנו ולהחיל עליהם את החוק הישראלי, אלא שהגדילה לעשות בפוקדה על יהודים לבל יתנחלו ולבל יחיו ברוב רובו של שטח משוחרר זה. הממשלה ציוותה על חיילים יהודיים למנוע מיהודים אחרים לתבוע את החזרת בתיהם ורכושם שנשדדו מהם בחברון בשנת תרפ"ט. היא ניצלה את סמכות המימשל הצבאי באזור זה כדי לעצור יהודים בכוח ולמנוע מהם להתנחל. במילה אחת, למן שנת תשכ"ז ועד היום היה המצב כזה שהשלטון היהודי בשטחים סרב מחד גיסא לממש את החובה היהודית לספח את השטחים, ומאידך גיסא מנע בכוח מיהודים יחידים למלא את חובתם זו.

 
לא היה  -ואין מה לעשות  -בקשר למצב דברים זה. כשם שבעבר לא היה רצוי ואפשרי, כך בהווה אין זה רצוי ואפשרי לאסור מלחמה על צה"ל. יהודים לא יכלו להעלות על הדעת אפשרות של פגיעה ביהודים אחרים וכן לא היה לאל ידם להתארגן כצבא סדיר. זוהי הסיבה לכך שבמשך 11 השנים שעברו היו הם כל כך חסרי תקווה. וזוהי הסיבה לכך שאיומיהם של גוש אמונים וותיקי הלח"י למנוע בכח הזרוע פירוק ישובים הם כל כך עקרים. איש אינו יכול למנוע מצה"ל לעצור יהודים ולמנוע התנחלויות חדשות. לפיכך אני רואה בתוכניתו הטרגית של בגין ל"אוטונומיה ערבית" קרן אור, שלא זו בלבד שתסכל את התכנית עצמה, אלא אף תפתח את הדלת בפני התנחלות יהודית, התעצמות יהודית ואולי אפילו מימשל עצמי, דברים שעד כה היו בלתי אפשריים.

לשם מה חלם בגין והמציא תוכנית זו וצירף אליה את סאדאת ואת קארטר? מגמתה העיקרית של התוכנית היא לחסל את מקור הסמכות היהודית באזור ולהמירו במימשל ערבי. וזה דווקא טוב! מפני שפירוש הדבר הוא סופו של המימשל הצבאי היהודי, וקץ לסירובו שיהודים יקבלו את מלוא זכויותיהם ורכושם. פירוש הדבר הוא הפקעת הסמכות של הצבא היהודי לעצור מתנחלים ולעקור מן השורש ישובים יהודיים. פירוש הדבר הוא: סופו של העימות בין יהודים ליהודים.

 
מי יהיה מהיום הממונה על החוק והסדר הפנימיים ביהודה ושומרון וחבל עזה? ערבים  -כמובן! כאשר ירדו יהודים לתבוע לעצמם בתים בחברון, אשר נסגרו בפניהם על ידי חיילים יהודים במשך שנים, מי ינסה אז לעצור בעדם? ערבים  -כמובן! כאשר ינסו לחזור לג'בל חווארה, הסמוך לשכם, שממנו פונו בכח על ידי חיילים יהודיים, מי ינסה לפנותם משם? ערבים  -כמובן! כאשר יהודים ינהרו אל חבלי יהודה, שומרון ועזה במגמה להופכם שנית לחבלי ארץ יהודיים, והחיילים היהודיים אשר עמדו בדרכם בעבר לא יהיו מורשים לשמור על החוק והסדר הפנימיים, מי אם לא הערבים ימלא את מקומם? ואם יהודים מצאו שאין להעלות על הדעת שימוש בכח הזרוע נגד חיילים יהודיים, הרי לא יהיה מקום להיסוסים כלשהם כאשר ייתקלו במשטרה ערבית. פינויו של המימשל הצבאי על ידי בגין, מפנה את המכשול האדיר הניצב בפני מימוש הריבונות היהודית. אנו לא נילחם ביהודים, אנו נילחם בערבים!!

 
לא היה שום צורך להעניק לערבים אוטונומיה, מפני שתוכנית בגין-סאדאת- קארטר טומנת בחובה את זרע ההרס העצמי. ביטול המימשל הצבאי וסמכותו ביהודה, שומרון וחבל עזה מותיר מאחוריו חלל ריק. לפי התיכנון צריכים הערבים למלאו. אך הדבר לא יקום ולא יהיה! שכן היהודים ינהרו בהמוניהם למלא אותו, ולצה"ל לא תהיה כל זכות למנוע זאת מהם, כפי שלא ימלא כל תפקיד שהוא בשום בעיה פנימית באותם שטחים שבגין מוותר עליהם. עימות נגד יהודים? לעולם לא! נגד ערבים? אם יתעורר הצורך  -ללא היסוסים!

 
קריאתי היא לכנס נציגים של כל ההתנחלויות היהודיות בשטחים המשוחררים כדי להפוך על פיה את תוכניתו של בגין ל"אוטונומיה". הנציגים יבחרו מועצה מינהלית, אשר תיכון כממשל העצמי של האיזור. היא תחוקק את החוקים ותנהל את חיי האיזור, תוך התעלמות מכל חוק הנוגד את החלטותיה, שהשראתו תהיה ב"מועצה האוטונומית הערבית". וזאת כדי להבהיר לתושבים הערבים באזור, שהיא, המועצה היהודית, היא הסמכות הרשמית שם.


הצעד השני יהיה לקרוא ליהודים במדינת ישראל ובעולם כולו להתיישב לאלתר בהתנחלויות הקיימות בשטחים המשוחררים. הם יהוו את עמוד השדרה של חוד החנית אשר יהפוך את יהודה, שומרון ועזה לחבלים יהודיים. ככל שירבו מספר המתנחלים היהודיים, כך יקשה על בגין או סאדאת לממש את תוכניתם לאוטונומיה ערבית.

 
לבסוף, הגוף המינהלי שימשול בשטחים המשוחררים, טומן בחובו את זרעו של דבר גדול באמת. אם ממשלת ישראל מסרבת לצרף אליה את השטחים המשוחררים, אין איש יכול לכפות עליה לעשות כן. אבל למן הרגע שבו סירבה או נמנעה לספח את יהודה, שומרון ועזה למדינת ישראל על ידי החלת חוקיה בחבלים אלה, לא תהיה לה שום הצדקה חוקית או מוסרית למנוע מיהודים יחידים להחיל עליה את הריבונות היהודית, תוך כדי הפיכתם למדינה יהודית עצמאית שתישא את השם "יהודה".


החובה לממש את זכותנו ולהחיל את הריבונות היהודית על כל האדמות שבידינו היא מן המפורסמות שאינן טעונות הוכחה. אם קבוצה מסוימת של יהודים, או מדינה של יהודים, מסרבות, בשל פחד מפני העולם, למלא חובה זו, אין זה אומר כי אותם יהודים שכן איכפת להם ושאינם מפחדים, יהיו רשאים להתעלם מצו מצפונם הקורא להם למלא את חובתם.


שתי מדינות יהודיות? לצערנו, אין זה דבר חסר תקדים. התנ"ך מספר לנו על פילוגה של מלוכה יהודית לשתים בשל חטא המלך. במקרה דנן, יהודים אינם מפלגים את המדינה היהודית. הם מוסיפים שלטון יהודי לחלק מן המולדת היהודית שהמדינה הקיימת מסרבת לתבוע לעצמה. בכל רגע שמדינת ישראל תחפוץ להתאחד עם השטחים המשוחררים של מדינת יהודה, יוכל אירוע מרנין לב זה לצאת אל הפועל.

 
כל עצמו של העניין הוא בכך, שהתוכנית המניחה בצד את החלת החוק והריבונות היהודיים, חייבת להיגנז. הקמתה של מדינת ישראל היתה ראשיתו של תהליך הגאולה השלמה והסופית. הקב"ה הנחיל לנו ניצחון אחר ניצחון, ועל כן עלינו לקדש את שמו ברבים ולהראות לאומות העולם כי ה' אלוקי ישראל, הוא לבדו מנהיג את העולם. כל נסיגה מן הניצחון היא צעד אחורה בתהליך הגאולה. חזרה אל חילול השם, המתבטא בפחד מפני האדם, מפני הגוי. נסיגת בגין מסיני לרבות מן החלק שלכל הדעות שייך לארץ ישראל, סירובו לממש את הריבונות היהודית ביהודה, שומרון ועזה, והתעקשותו להעניק לערבים ממשל עצמי, הם ניסיונות לצמצם את הנס הגדול שבהתגלות כוחו של הקב"ה. הבה נסכל זאת! אין הדבר חייב לקרות. לכשיסיג בגין את הסמכות הישראלית מן השטחים, נמלא נא את החלל הריק בשלטון יהודי! עד אשר תשלוט ממשלה יהודית בארץ ישראל. ונניח שתהיינה שתי ממשלות, העיקר ששלטון יהיה.

**********

ג' חשון תשל"ט. פורסם באנגלית תחת השם: Judeaע צ An Independent

Jewish State.פ In: Jewish Press, November 3, 1978; Kahane Magazine, December

1978, p. 3-4.