מכתב למנחם בגין

מכתב למנחם בגין

 מכתב למנחם בגין

 ראש הממשלה הנכבד,

 אתמול קיבלתי זימון לבית המשפט בבאר שבע, בעניין בקשת המדינה לעצור אותי עד תום ההליכים בגין ה"פשע" של כניסה לבית יהודי בחברון, ודרישה להחזירו לבעליו היהודיים. מאחר שאני מבין שאתה בגדת גם באידיאלים וגם באידיאליסטים שתמכו בך במשך עשרות שנים, אני חושב שחשוב שאני אחזור על העובדות כהווייתן.

 חברון היא עיר האבות והאמהות של האומה, שם חיו ומתו אברהם, יצחק ויעקב; שרה, רבקה ולאה. לצד ירושלים, היא הקדושה שבערים. בשנת תרפ"ט התחולל פוגרום בידי הערבים, שרצחו קרוב לשבעים יהודים (יותר מאשר בקישינב), וכל השאר ברחו מתוך פחד, כשהם מותירים מאחוריהם את רכושם. היה שם ועדיין יש שם רכוש יהודי רב, שהרבה ממנו שייך לרבי מליובביץ' (ששתיקתו בנושא החזרתו יותר מאשר מתמיהה אותי), וכמו כן קיים שם בנין גדול  -הנקרא "בית הדסה".

בנין זה שייך לקהילה הספרדית שפעם גרה בחברון, והכיל בית כנסת, בית מדרש ובית חולים. מאז הפוגרום לפני 94 שנה, בית זה אינו ברשות בעליו המקוריים. במשך כל הזמן הזה, נאסר על יהודים לגור בחברון. תחת השלטון הבריטי האימפריאליסטי עד 84' היה זה מובן  -וכמה פעמים הזכיר אדם בשם בגין את השם "חברון" כחלק מחלום השחרור. גם תחת שלטון המערך, מאז תשכ"ז ועד השנה שעברה (בה נבחר בגין לראשות הממשלה), היה זה אך צפוי שאנשים כמו רבין, פרס, אשכול וגולדה, לא יתנו ליהודים לקבל בחזרה את זכויותיהם בחברון, מכיוון שהם פחדו מתגובת הגויים. ואיזה נאום אדיר נאמת בכנסת בעקבות חילול ספרי התורה במערת המכפלה בערב יום כיפור תשל"ז! ואיך תקפת את ממשלת ה"מערך": "היתה זו מדיניות הכניעה שלכם בחברון שגרמה לזה!" מר בגין, כאחד שהיה בבית"ר והלך אחריך כנער; כאחד ששמע וקרא מה שהיה לך לומר במשך עשרות שנים; כאחד שהאמין יחד עם כל כך הרבה אחרים שאתה תחולל שינוי רדיקלי ויהודי במדיניות הישראלית  -אני אומר בלב כבד: בגדת ברעיונות ובאנשים. מי יכול היה לתאר לעצמו, שמנחם בגין יסרב להחזיר רכוש יהודי לאנשים שיש להם טענה חוקית עליו? מי היה חולם שמנחם בגין יורה לחיילים יהודים לעצור יהודים (ע"י גז מדמיע) שכל "פשעם" הוא שהם דרשו להביא סוף לאותה מדיניות של "ספר לבן"  -יודנריין  -שבגין צעיר יותר לחם נגדה? מי היה מאמין שמנחם בגין יורה לעצור את מאיר כהנא על כניסה לחברון; שיתן לו, כיהודי, צו הגבלה (!) המונע ממנו להיכנס לעיר, ואז לבקש להפעיל את חוקי החירום הבריטיים שנחקקו בשנת 63', נגד כהנא, כדי שהוא יושם בכלא לפני משפט!

 
כל זה בנוסף להוראתך לעצור הקמת התנחלויות; למעצר של חברי "גרעין יריחו" בסוכות שעבר, לאחר שניסו להתנחל שם; להצעת אוטונומיה לערביי יהודה ושומרון; להצעה לוותר על כל סיני; להצעת אזרחות לערביי יהודה ושומרון; לשקר של קבוצה שתלך לשילה במסווה של ארכיאולוגים (כדי שהעולם לא ידע שמקימים שם ישוב).

 
אני בוש, ואומר לך: אנחנו, היושבים כאן בארץ, רואים את המדינה מתמוססת. מדיניות החוץ שלך המנסה לרצות את קרטר עם ההתחמקויות וההתפתלויות שלך  -היא כשלון איום; כאשר באותו זמן אתה מחלל שם שמים בסירובך להכריז על ריבונות יהודית על כל הארץ, ולהתיר התנחלות יהודית בלתי מוגבלת. ובמדיניות הפנים המצב לא יותר טוב  -השביתות, חוסר היציבות הכלכלית, השסע החברתי, איבוד המורל, כל אלו הם גלויים לעין. יש כאלו שביקשו ממני לא להתקיף אותך בגלל שאתה "הרע במיעוטו". אני לא בטוח.

אני לא בטוח איפה נמצא אותו הבדל בינך לבין האחרים, כאשר אתה עוצר יהודים בחברון וממשיך לשמור על "בית הדסה" כרכוש ירדני ממשלתי. אבל יותר מזה, אני תמה אם אתה, במידה מסוימת, לא יותר גרוע לישראל במשמעות הבאה: לפחות כאשר המערך היה בשלטון היתה תקווה של אופוזיציה יהודית אמיתית, שיש סיכוי שיום אחד תגיע לשלטון. היום, אתה הוא השלטון, ואתה מתנהג בדיוק כמו המערך! ולכן, אין לנו לא ממשלה נורמלית  -וגם לא אופוזיציה, וכל התומכים שלך שותקים כאשר אתה עושה דברים שהיו מוציאים אותם לרחובות אילו יצחק רבין היה עושה אותם!

 
לפני שאתה הורס את החיים שלך, שבנית במשך שישים שנים גדולות, ולפני שאתה גורר את ישראל לתוך אסון, אני מבקש ממך לחשוב, לחשוב היטב, ולחזור למה שהיית פעם. ודע שגם אם מנחם בגין לא יהיה מנחם בגין  -מאיר כהנא יהיה מאיר כהנא. יהי רצון שה' יתן לך חכמה ושתחזור לדרך של גאווה יהודית.

באהבת ישראל

מאיר כהנא

***************

סיון תשל"ח. פורסם באנגלית תחת השם: Dear Mr. Prime Minister. In: Jewish Press, April 14, 1978, p. 87; Kahane Magazine, May-June 1978, p. 11-12