רק כך! (תוכנית פעולה נגד הטרור הערבי)

רק כך! (תוכנית פעולה נגד הטרור הערבי)

 רק כך! (תוכנית פעולה נגד הטרור הערבי)

 חייבת להיות מופעלת מיד גישה נועזת, מתוכננת היטב ושיטתית, לבעיית הטרור הערבי. גישה זו חייבת להתעלם מהתפיסה הבלתי-מוסרית המתעטפת באיצטלה של מוסר מזויף. זו חייבת להיות תכנית המתעלמת כליל מן השאלה  -שהיא היא, יותר מכל אחרת, עלולה להוות את המחדל והמכשול אשר יביא בעקבותיו לקרבנות יהודים מיותרים  -"מה יאמרו הגויים?"

 
תכנית זו תתבסס על הנקודות הבאות:

א)      כינון, אימון ומימון של ארגון מחתרתי יהודי כל-עולמי של טרור נגדי, שתפקידו יהיה למנוע, להכשיל ולנקום טרור נגד יהודים (לא רק ישראלים) ולפעול נגד גילויים של שנאת יהודים.
ארגון זה חייב להיות מאורגן ונתמך ע"י ממשלת ישראל בדיוק באותה דרך שבה נתמכות קבוצות הטרור הערביות ע"י ממשלות ערב. על הישראלים להכחיש ללא בושה כל קשר עם הארגון, ולאפשר להם תוך כדי כך קיום בסיסי אימונים, כשם שמאפשרות זאת ארצות ערב לטרוריסטים ערביים; תוך כדי מתן רשות ל"מתנדבים" ישראליים להצטרף אליו ולאמנו, בדיוק כפי שעושים הערבים; תוך כדי מתן רשות לארגון לקיים משרד בתל אביב, בדיוק כפי שמקיימים הטרוריסטים הערבים משרדים בכל בירה ערבית; ואפילו לתת מקלט לטרוריסטים היהודים מפני מאסר במדינות אחרות, בדיוק כפי שעושות זאת מדינות ערב. בקיצור: למה לה לישראל להיות כל כך אווילית וחסרת דמיון, בשלחה את חייליה הרשמיים לתוך מדינות ערב, וע"י כך להבטיח לעצמה גינויים  -ובסופו של דבר גם סנקציות  -מצד העולם הצבוע רב הפרצופים, בשעה שיכולה היא לחקות בתמימות ובניקיון כפיים את מדינות ערב, בטענה שאין לה ולא כלום עם הטרוריסטים היהודיים (אשר תקרא להם בשם "לוחמי השחרור") ורק מעניקה להם אותן הזכויות אשר מעניקים הערבים לגבוריהם? ישנם יהודים לא-ישראלים רבים מאוד אשר יתנדבו לכך בחפץ לב, ויהודים ישראלים רבים שיתנדבו בחפץ לב אף הם וישמחו להושיט עזרה.

ב)      טרור לשמו הוא בלתי מוסרי ובלתי מוצדק. רק אם כלו כל הקיצין, וטרור מופנה אל מטרות כאלה אשר בבירור יש בו משום תקוה למניעת התקפות על יהודים  -או אז מותר הדבר וחייבים לעשותו. התמיכה והמקלט הניתנים ע"י מדינות ערב לטרוריסטים הינם שורש הבעיה, כי בלעדי אלה הם ייעלמו מן האופק. ותמיכה זו תופסק אך ורק כאשר הפסקה תהיה לטובתם הברורה של מדינות ערב, ובטובה זו לא יכירו המדינות אם רק יותקף שדה תעופה, ייפגעו בסיסים או שיפוצצו מספר בתים. אך ורק אם טרור יורגש בבירור, כאשר האזרח של המדינה הערבית יעמוד פתאום פנים אל פנים מול פצצות בשווקים, באוטובוסים, ברחובות, ומול מכוניות-תופת  -כל הטרור אשר הערבים מנסים להפעיל נגד יהודים  -או אז יהיה ההמון כל כך נפחד לעורו שלו, עד שידרוש מממשלתו לגרש את הפלשתינאים. כל הטרור הזה, המופנה אל מדינות ערב התומכות בטרוריסטים, חייב להתחיל מיד.

ג)        בכל מקרה שטרוריסטים ערבים תופסים בני ערובה, ותובעים את שחרורם של מחבלים האסורים בישראל ונוקבים בשמותיהם  -התשובה חייבת להיות סירוב להיענות לדרישתם, והבטחה כי אותם המחבלים שנקבו בשמותיהם, יוצאו ויירו למוות אם יאונה רע כלשהו לבני הערובה. אם לא יינקבו בשמות  -כי אז יירו מחבלים במספר דומה לזה שהם תבעו לשחרר.

ד)       בכל מקרה של טרור ערבי נגד יהודים  -מספר קבוע של משפחות ערביות יגורשו מן השטחים המשוחררים. המספר חייב להתבסס על מתכונת שתיקבע בהתאם לחומרת הפשע הערבי.

ה)       העוינות והשנאה מצד הערבי החי בארץ ישראל חמורה היא, ויש להכיר בה ולהתמודד איתה בכנות. רק מי שאינו מכבד את הלאומיות הערבית, יאמין שהערבי הצעיר יקבל ברצון שליטה יהודית על מה שהוא מחשיב כארצו. העובדה שאנו מכחישים בתוקף שזוהי אמנם ארצו, אין בה כדי לשנות את הלך מחשבתו. על כן, כל זמן שהערבי הצעיר הלאומני התקיף עדיין אינו מהווה רוב כאן, מן ההכרח לארגן תכנית הגירה, שבמסגרתה ישוכנע הערבי לנצל את ההזדמנות להתחיל בחיים חדשים, עם ג'וב ועם עתיד כלכלי, בארצות המערב. הערבי בארץ ישראל מהווה סכנה, ואין לחסוך במאמצים לשכנע כמה שיותר מהם במסגרת זו של חילופי אוכלוסין ערביים-יהודיים.

זוהי תוכנית ברורה, שיש בה דמיון ותעוזה לקיום יהודים. רק  נפחדים והמתבוללים יתנגדו לה. חיי יהודים, יהודים חפים מפשע, תלויים בה. יותר מדי יהודים נפלו קרבן לפחדנות וקצרות-רואי יהודית. לעולם לא עוד!

אנו תובעים מממשלת ישראל להפעיל תכנית זו מיד. אם זו נפחדת ומהססת  -אנו קוראים לכל היהודים הטובים שאיכפת להם  -לעשות זאת במקומה!