שינדלר, שינדלר ושות'

שינדלר, שינדלר ושות'

@font-face { font-family: Wingdings; } @font-face { font-family: Miriam; } @font-face { font-family: David; } @font-face { font-family: FrankRuehl; } @font-face { font-family: Narkisim; } @font-face { font-family: Vilna; } @page Section1 {size: 612.0pt 792.0pt; margin: 72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin: 36.0pt; mso-footer-margin: 36.0pt; mso-paper-source: 0; } P.MsoNormal { FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: David } LI.MsoNormal { FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: David } DIV.MsoNormal { FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: David } P.MsoFootnoteText { FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: David } LI.MsoFootnoteText { FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: David } DIV.MsoFootnoteText { FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: David } P.MsoHeader { FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: David; tab-stops: center 207.65pt right 415.3pt } LI.MsoHeader { FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: David; tab-stops: center 207.65pt right 415.3pt } DIV.MsoHeader { FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: David; tab-stops: center 207.65pt right 415.3pt } P.MsoFooter { FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: David; tab-stops: center 207.65pt right 415.3pt } LI.MsoFooter { FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: David; tab-stops: center 207.65pt right 415.3pt } DIV.MsoFooter { FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: widow-orphan; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: David; tab-stops: center 207.65pt right 415.3pt } SPAN.MsoFootnoteReference { VERTICAL-ALIGN: super } P.MsoPlainText { FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Courier New"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Miriam; mso-hansi-font-family: "Times New Roman" } LI.MsoPlainText { FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Courier New"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Miriam; mso-hansi-font-family: "Times New Roman" } DIV.MsoPlainText { FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Courier New"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Miriam; mso-hansi-font-family: "Times New Roman" } P.a { FONT-SIZE: 24pt; MARGIN: 0cm 0cm 6pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-style-parent: "כותרת גדולה מאד"; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Narkisim; mso-style-name: "כותרת גדולה" } LI.a { FONT-SIZE: 24pt; MARGIN: 0cm 0cm 6pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-style-parent: "כותרת גדולה מאד"; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Narkisim; mso-style-name: "כותרת גדולה" } DIV.a { FONT-SIZE: 24pt; MARGIN: 0cm 0cm 6pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-style-parent: "כותרת גדולה מאד"; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Narkisim; mso-style-name: "כותרת גדולה" } P.a0 { FONT-SIZE: 36pt; MARGIN: 0cm 0cm 6pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Narkisim; mso-style-name: "כותרת גדולה מאד" } LI.a0 { FONT-SIZE: 36pt; MARGIN: 0cm 0cm 6pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Narkisim; mso-style-name: "כותרת גדולה מאד" } DIV.a0 { FONT-SIZE: 36pt; MARGIN: 0cm 0cm 6pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Narkisim; mso-style-name: "כותרת גדולה מאד" } P.a1 { FONT-SIZE: 17pt; MARGIN: 0cm 0cm 6pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-style-parent: "כותרת גדולה"; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Narkisim; mso-style-name: כותרת } LI.a1 { FONT-SIZE: 17pt; MARGIN: 0cm 0cm 6pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-style-parent: "כותרת גדולה"; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Narkisim; mso-style-name: כותרת } DIV.a1 { FONT-SIZE: 17pt; MARGIN: 0cm 0cm 6pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-style-parent: "כותרת גדולה"; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Narkisim; mso-style-name: כותרת } P.a2 { FONT-SIZE: 15pt; MARGIN: 0cm 0cm 3pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-style-parent: כותרת; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Narkisim; mso-style-name: "כותרת משנית" } LI.a2 { FONT-SIZE: 15pt; MARGIN: 0cm 0cm 3pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-style-parent: כותרת; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Narkisim; mso-style-name: "כותרת משנית" } DIV.a2 { FONT-SIZE: 15pt; MARGIN: 0cm 0cm 3pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-style-parent: כותרת; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Narkisim; mso-style-name: "כותרת משנית" } P.a3 { FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0cm 51.05pt 0pt 22.7pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 14pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Vilna; mso-style-name: ציטוט; mso-line-height-rule: exactly } LI.a3 { FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0cm 51.05pt 0pt 22.7pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 14pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Vilna; mso-style-name: ציטוט; mso-line-height-rule: exactly } DIV.a3 { FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0cm 51.05pt 0pt 22.7pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 14pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Vilna; mso-style-name: ציטוט; mso-line-height-rule: exactly } P.a4 { FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 17pt; LINE-HEIGHT: 16pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-style-parent: כותרת; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: David; mso-style-name: "טקסט דוד"; mso-line-height-rule: exactly } LI.a4 { FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 17pt; LINE-HEIGHT: 16pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-style-parent: כותרת; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: David; mso-style-name: "טקסט דוד"; mso-line-height-rule: exactly } DIV.a4 { FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 17pt; LINE-HEIGHT: 16pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-style-parent: כותרת; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: David; mso-style-name: "טקסט דוד"; mso-line-height-rule: exactly } P.a5 { FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0cm 0cm 3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 17pt; LINE-HEIGHT: 16pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-style-parent: "טקסט דוד"; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: David; mso-style-name: "טקסט דוד קטן"; mso-line-height-rule: exactly } LI.a5 { FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0cm 0cm 3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 17pt; LINE-HEIGHT: 16pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-style-parent: "טקסט דוד"; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: David; mso-style-name: "טקסט דוד קטן"; mso-line-height-rule: exactly } DIV.a5 { FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0cm 0cm 3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 17pt; LINE-HEIGHT: 16pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-style-parent: "טקסט דוד"; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: David; mso-style-name: "טקסט דוד קטן"; mso-line-height-rule: exactly } P.a6 { FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 17pt; LINE-HEIGHT: 16pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-style-parent: "טקסט דוד"; mso-pagination: widow-orphan; mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: FrankRuehl; mso-style-name: "טקסט פרנק"; mso-line-height-rule: exactly } LI.a6 { FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 17pt; LINE-HEIGHT: 16pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-style-parent: "טקסט דוד"; mso-pagination: widow-orphan; mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: FrankRuehl; mso-style-name: "טקסט פרנק"; mso-line-height-rule: exactly } DIV.a6 { FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 17pt; LINE-HEIGHT: 16pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-style-parent: "טקסט דוד"; mso-pagination: widow-orphan; mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: FrankRuehl; mso-style-name: "טקסט פרנק"; mso-line-height-rule: exactly } P.a7 { FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0cm 0cm 3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 17pt; LINE-HEIGHT: 16pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-style-parent: "טקסט פרנק"; mso-pagination: widow-orphan; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: FrankRuehl; mso-style-name: "טקסט פרנק קטן"; mso-line-height-rule: exactly } LI.a7 { FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0cm 0cm 3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 17pt; LINE-HEIGHT: 16pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-style-parent: "טקסט פרנק"; mso-pagination: widow-orphan; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: FrankRuehl; mso-style-name: "טקסט פרנק קטן"; mso-line-height-rule: exactly } DIV.a7 { FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0cm 0cm 3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 17pt; LINE-HEIGHT: 16pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-style-parent: "טקסט פרנק"; mso-pagination: widow-orphan; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: FrankRuehl; mso-style-name: "טקסט פרנק קטן"; mso-line-height-rule: exactly } SPAN.a8 { mso-style-parent: ""; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-style-name: "טקסט גדול" } SPAN.a9 { mso-style-parent: "טקסט גדול"; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-style-name: "טקסט רגיל" } SPAN.aa { mso-style-parent: "טקסט רגיל"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-style-name: "טקסט בינוני" } SPAN.ab { mso-style-parent: "טקסט בינוני"; mso-bidi-font-size: 8.0pt; mso-style-name: "טקסט קטן" } SPAN.HebrewChar { mso-style-parent: ""; mso-bidi-font-family: David; mso-style-name: Hebrew_Char; mso-bidi-language: HE } DIV.Section1 { page: Section1 } OL { MARGIN-BOTTOM: 0cm } UL { MARGIN-BOTTOM: 0cm }

שינדלר, שינדלר ושות' 1

פורסם שאלכסנדר מ' שינדלר, מנהיגה של החבורה היהודית הריפורמית, יצא עם תכנית להביא את מאור היהדות לגויים הברברים המסכנים. שינדלר וראשי "איגוד הקהילות העבריות באמריקה" (הריפורמיות) החליטו ברוב דעות לפתוח במסע גיור, בתקווה לקבץ גויים שיתגיירו. בלשונם, הם שואפים "להביא את המסר של היהדות לכל אדם המעוניין לבחון אותה ולקבל אותה".
 

שאיפה נעלה בהחלט. אני מקווה ששינדלר ושות' יתחילו עם הילדים שלהם עצמם.


אם אי פעם היה מישהו זקוק להוכחה שהיהדות הריפורמית פשטה את הרגל, הנה היא מזדקרת בפנינו. כדי להסביר מדוע הריפורמים נקטו צעד מדהים זה, שהוא כל כך זר ליהדות האותנטית, מנה שינדלר נימוקים אחדים, ובהם: יותר ויותר יהודים מתחתנים עם בני דתות אחרות, פחות ופחות ילדים יהודים נולדים, ואמריקנים רבים נופלים קרבן לכתות מיסטיות. אמת, אמת הדבר. אבל מה ששינדלר אינו מספר לנו הוא שדוקא במשפחות הריפורמיות והקונסרבטיביות, מספר נישואי התערובת והמתבוללים הוא הגדול לאין שיעור; שחברי תנועתו הם העומדים בחזית התנועה ל"אפס גידול באוכלוסין" (וכן בחזית תנועת ההפלות), בברכתם המלאה של כל כך הרבה "רבנים" מסוגו של שינדלר.  ילדיו שלו הם אלו המוצאים את דרכם אל הכתות המיסטיות, לאחר שגילו שהזן הריפורמי של היהדות כל כך חסר חום ורוחניות. אכן, מתאים הדבר שאדם שפעל כל כך למען נישואי תערובת והיעלמות היהודים, ישאף למלא את החסר על ידי כך שהוא ילך לדוג נוצרים. הוא אינו מצליח לשמור על שלו, אז הוא גונב מאחרים.

נאמתי ב"טמפל" ריפורמי בלוס אנג'לס לפני כמה שבועות, והראביי – תומך ותיק בעידוד של גיור – טען שפעילות זו אינה נוגדת את ההלכה. יש להניח שגם השינדלרים של ה"איגוד" יטענו כך. ואני אומר להם את מה שאמרתי ל"מושיע" מלוס אנג'לס: "ואילו הייתי מוכיח לך שזה נגד החלכה, האם זה היה משנה, עבור אלו שאינם מכירים בהלכה בכלל?" הנה הם חוטאים גם בעבירה של אמירת כזבים, נוסף לכל שאר החטאים שלהם.


דעו, שהדבר אכן נוגד את ההלכה. ודעו, שכל מי שיתגייר בשיטה הזאת, ומעתה יהפוך להיות יהודי "אדוק" בדמותו של מגיירו, שנולד יהודי – אינו יהודי, ולא משנה כמה מים קדושים ישפוך עליו האדמיראל החדש של חיל הים הבפטיסטי היהודי, שינדלר. ודעו, שלא תצמח מכך שום תועלת, כאשר אנחנו מוצפים ביותר ויותר "יהודים" שאינם יהודים, וכאשר העם היהודי יותר ויותר מופרד לשני מחנות שונים, שלא יוכלו להתחתן ביניהם. ואלו שמדברים כל כך בצדקנות על הצורך באחדות – יעצרו נא לרגע, ויחשבו על כך שהם שותפים ליצירת הקרע הגדול ביותר בעם היהודי מאז תקופת הקראים.


רְאו עוד את האירוניה: אותם אנשים שכל כל שקועים בדאגה מ"מה יאמרו הגוים", פותחים בשמחה במהלך שאפשר לנחש כמה הגויים יהיו מאושרים ממנו, כשיראו שהיהודי מגיע אליהם כדי להציל אותם מטעותם ומבורותם. איזה טירוף: אלו שכל כך מודאגים ממה שהגוי חושב עלינו, תורמים לשנאת יהודים למהדרין על ידי תכנית הגיור שלהם, שמצטרפת להתקפותיהם בעבר על כל גילוי של נצרות בהיכלי העיריות או בגנים כפריים. תמיד אמרתי ותמיד אומַר, שלא צריך להיות איכפת לנו איך יגיבו הגויים, כאשר היהודי עושה את מה שהיהדות דורשת ממנו. אם יהודי מצוּוה לנהוג בדרך מסוימת, מובן שאין זה משנה מה חושב הגוי על כך. אבל כאשר יהודי עושה מעשה שאינו חלק מהיהדות, או יותר גרוע, מעשה שניצב בניגוד גמור לה, בהחלט עלינו לזעוק על כך, כאשר הוא מוסיף בכך בבירור  דלק ללהבות של שנאת היהודים.


ההגינות מחייבת אותי לציין שהקריאה לגייר את הגויים המסכנים בהחלט אינה מוגבלת לשינדלר ולריפורמים. "משאו של האדם הלבן"2 ניטל גם על ידי ראביים קונסרבטיביים. כך, אחד בשם ראביי גילברט קולין, מהעיר פלינט שבמישיגאן, הקדים את שינדלר בקריאתו ל"תכנית עולמית לגיור". וכה אמר קולין: "כל גר מייצג חבר פוטנציאלי נוסף לרשימות החברים המצטמקים של בתי הכנסת שלנו, הורה פוטנציאלי לילדים שיישלחו לבתי הספר המידלדלים שלנו, עולה פוטנציאלי לישראל". והוסיף קולין: "גר, בתור יהודי-בדרך-פנימה, מקזז את הרושם השלילי של היהודי-בדרך-החוצה, שכל כך מוכר לנו לצערנו". הרשו לי לצטט מספרי, "למה להיות יהודי?"3:


תוך הודאה שהוא ורבאיים כמוהו נכשלו, לקולין אין תשובה מלבד גיור. הוא אינו מצליח להציל יהודים בתור רב, ולכן הוא נעשה רואה חשבון, ומשלים את החסר ע"י הצלת גויים. אין לו תשובה לאותם "בֶרנים"4 יהודים הבורחים מבית הכנסת שלו, מבית הספר הדתי שלו, או ממדינת ישראל שלו (המחשבה שאולי הוא עצמו יעלה לישראל – מן הסתם מעולם לא חלפה במוחו), מפני שהוא יוצר את ה"ברני".


קולין ממשיך, בלי בושה, בטענה ש"התופעה של גוים רבים כל כך המבקשים להתגייר, ייתכן שהיא תעודד יהודים אדישים רבים להקדיש מבט נוסף ליהודיות שלהם".

אפשר לחזות את הסופרמרקט לגיור, שילך וייפתח בכל שכונה. אולי נוכל להציע מכשיר טלביזיה חינם למי שיתגייר ויביא עמו שלושה חברים. אפשר לבקש מבתי כנסת לשלוח בדואר את מספר החברים היהודים שהם איבדו, כדי שנוכל להקציב להם כמות מתאימה של גרים. כאשר ה"הברנים" הותיקים עוזבים, נוכל לקבל את פניהם של "ברנים" פוטנציאליים נוספים; אבל האם גם הם בתורם יעזבו אותנו באיזה שהוא זמן בעתיד? איזה דת נפלאה היא זו שפותחת את דלתותיה לנכרים מפני שאינה מצליחה להחזיק אצלה את בניה ואת בנותיה הטבעיים! איזו תורה מפוארת היא זו שזקוקה להעניק תוספת מוראל לחבריה, באמירה: "ראו את כל הגוים שמצטרפים; זה חייב להיות טוב, שהרי זה באופנה!"


הריסת היהדות באמריקה מגולמת ע"י יוצריו של גיור-שאינו-גיור; ע"י אימוץ שאינו אימוץ, וע"י נישואין וגירושין המנוגדים ליהדות. בכל הסביבה שלנו מהלכים הנכרים המוצגים כיהודים, הממזרים שהם תוצריה של האנרכיה הריפורמית והקונסרבטיבית. ואת שעוללו בגלות, הם מבקשים באדיקות לייבא לארץ ישראל. אין מתנגד גדול יותר למאמצים לקבוע את ההלכה כסטנדרט לגיור בארץ ישראל – מאלכסנדר שינדלר. וכמה מוזר הוא, שֶאֶל השינדלר של הגלות, הנאבק להכשיר את הממזר הריפורמי והקונסרביטיבי בארץ ישראל, מצטרף שינדלר אחר בארץ הקודש עצמה. אלכסנדר שינדלר הריפורמי, ממנהטן, ניצב יחד עם פסח שינדלר הקונסרבטיבי, המנצח מרחוב אגרון, בירושלים,  על ההריסה הקונסרבטיבית של ההלכה בישראל. שינדלר את שינדלר מתאחדים במאבק למען הלגיטימיות של הריפורמה והקונסרבטיביזם. הנשק החזק ביותר שלהם הוא טקטיקת הפחד, שהיא שקרית באותה מידה שהיא יעילה:


"האורטודוקסים אינם מכירים ביהודים הריפורמים והקונסרביטיבים". היהודי האמריקני שומע את זה, ומגיב בכעס. אבל הצביעות כאן מזעזעת. כמובן, האורטודוקסים מכירים בכל יהודי כיהודי, אפילו באלו השואפים לזנוח את היהדות. כמובן, ההלכה רואה כל יהודי כשווה בעיני התורה, לטוב או לרע. מה שבאמת מטריד את השינדלרים משני המחנות, הוא שבעוד האורטודוקסיה מכירה ביהודי הריפורמי והקונסרבטיבי הפשוט, היא אינה מכירה בראביי הריפורמי והקונסרבטיבי!

זה מה שמרגיז את רועי הבוּרות. זה מה שדוחף אותם להפחיד את עדריהם בהתראות שהם, העדרים, יינזקו ע"י האורטודוקסים. ידע כל יהודי המכנה את עצמו "רפורמי" או "קונסרבטיבי" – שאין דבר כזה. הוא או היא – יהודים. אין יהודים רפורמים או קונסרבטיביים, יש רק ראביים וטמפלים רפורמים או קונסרבטיביים. והם מזוייפים. ואילו היהודים, כל היהודים, הם אמיתיים.

  1  Schindler, Schindler and Company, January 5, 1979.

2/ תפיסת הקולוניאליזם האירופי באסיה ובאפריקה, בזמנה, כאילו מוטלת חובה על הגזע הלבן לשלוט על שאר הגזעים כדי לחנכם ולרוממם.

3/ Why Be Jewish?, p. 14.

4/ "ברני" - כינוי (בכל הספר) לנוער יהודי מנוכר.