"ימין ה' עושה חיל" - מכתב לימין סוויסה

"ימין ה' עושה חיל" - מכתב לימין סוויסה

 "ימין ה' עושה חיל"  - מכתב לימין סוויסה1

לידידי ימין,
אינני יודע אם כאשר המכתב הזה יפורסם תהיה עדיין "בחוץ", אך תוכנו צריך לדבר אליך באשר אתה שם. מכל מקום, מכתבי זה נשלח אליך מן הכלא בו אני אסור בפקודת אלה המבקשים לדכא גם את בני השכונות.

אם אמנם רציני אתה, וכן בכוונתך להרים את קרן יהודי המצוקה  -עם הדגש על עדות המזרח, חרת  את מילי אלה על לוח ליבך: אכן, יש עוני חומרי מחפיר שעלינו לבערו מקרבנו, אך אין זה העוני היחידי ההורס לנו את יהודי השכונות. עוני אחר, ממש סרטן ממריא, מתפשט בעם, והוא עוני רוחני: העדר גאווה יהודית, כבוד עצמי, זהות של פאר. וממה זה נובע? מהצלחת פוליטיקאי-המדינה לקרוע מעל העם, ובמיוחד מעדות המזרח, את הפאר שעטו משך אלפיים שנות גולה.

 יש הטוענים, שלו רק היה די כסף, היינו מגיעים אל המנוחה ואל הנחלה. ברור שתשובה פשטנית זו תמצא חן בעיני ההמון, וכל דמגוג  -איש רק"ח או של"י  -יתנפלו עליה כמוצא שלל רב. אך אתה, שאינך דמגוג או טיפש, חשוב לרגע.

וכי במרוקו בוססו היהודים בעושר? וכי לא היו ההמונים שרויים בעוני מר? ועם זאת, כמה מהם היו מכורים לסמים? כמה מבנותיהם יצאו לתרבות רעה? ובתימן, האם טעמו מסיר הבשר? ועם זאת, מי שמע שם על יהודים רוצחים ועל פשע אלים? ומה לגבי יהודי אירן ולוב ואלג'יריה וטוניס וסוריה וכל שאר עדות המזרח? וכי הדלות החומרית היא שהרסה את משפחותיהם ואת חברתם?

 ידידי, דווקא כשהגיעו יהודים אלה לישראל, התמוטטו. דווקא כאן דבקו בהם כל המחלות החברתיות שאתה מצביע עליהן; מן הראוי, אם כן, שתשאל את עצמך את השאלה ההגיונית: מה נשתנה? מה הביא את רבבות היהודים הללו להידרדר למ"ט שערי טומאה?

התשובה פשוטה: עוני, עוני רוחני. בגולה היו יהודי המזרח, רובם ככולם, יהודים דתיים, חמים, שומרי תורה ומצוות, וכך  -כך היו מחוסנים נגד המגפה. הם הבינו שלא על הלחם לבדו יחיה האדם; להם היה אתגר ויעוד ומטרה  -לחיות חיים טהורים וקדושים תחת עול מלכות שמים. הם הבינו מה עיקר בעולם ומה עראי והבל הבלים. עלה בידם לטפח משפחות קדושות, שמירת שבת, כבוד אב ואם, תפילה, צדקה וגאווה יהודית. אותו דבר שאין ליהודי בארץ  -זהות ברורה  -היה להם שם. הם ידעו שהם יהודים, ומה משמעות המושג: הם חשו גאווה יהודית, גאווה לאומית, ומשום כך כיבדו את עצמם. העושר הרוחני גבר על העוני הגשמי; העיקר ניצח את הטפל.

 ואז עלו היהודים הטובים והחמים האלה ארצה, לארץ הקודש, אליה נשאו עיניהם ממזרח וממערב, מצפון ומתימן. ובמשך 30 שנה בלבד עוללו להם הפוליטיקאים והמנהיגים ה"דגולים" מה שלא הצליחו המוסלמים לעשות להם במשך 2000 שנה במעברות, בעיירות הפיתוח, בקיבוצים של השמאל, גזלו מהם את השבת ואת הכשרות ואת הפיאות התימניות (סימן ההיכר שלהם). ומדוע? כי חששו פן, חס ושלום, יגדל בארץ ציבור דתי גדול שלא יתמוך במפלגות השמאל. ואם הנאצים ימח שמם הצליחו להשמיד חלק גדול מעמנו השמדה גופנית, פיזית  -מר לנו על ההשמדה הרוחנית שנגרמה דווקא ע"י יהודים!

אני יושב בכלא רמלה ורואה את התוצאות הטרגיות. מרבית בני עדות המזרח נותרו ערומים מתורה ומצוות; ומכיוון שאין החלל נשאר ריק  -הם אימצו לעצמם את התרבות ה"ישראלית". השאיפה לתלמוד תורה ולשמירת המצוות, לקדושה ולעליונות רוחנית, הוגדרה כ"פרימיטיבית", והוחלפה בשאיפה לרכושנות והישגיות.

ואם אין כסף? אם אין די אמצעים כספיים לרכוש דבר שחושקים בו, נוקטים בדרך הפשע, האלימות והזנות. ציונות? לעג וקלס! יהדות? בכלל לא משחק תפקיד ממשי... וכי כאשר תהיה אפשרות לרדת ללוס אנג'לס ולחיות כמיליונר  -לא יתנפל על זה הישראלי ה"משוחרר"? ואם הוא נפגש עם בחורה נאה, שבמקרה היא גויה (אך בלונדינית)  -וכי משום כך לא יתחתן איתה?

 תשעים אחוז מן היהודים שאיתם אני יושב בכלא הם בני עדות המזרח. אלה אוצרותיך ישראל!

הפוליטיקאים בוכים על התגברות הפשיעה? על ירידה מן הארץ? חוצפה! הם יצרו את הפשע! למעשה, אין "פושעים" גדולים מהם. "במידה שאדם מודד כך מודדים לו", אומרים חז"ל. כמה נכון המאמר! מדינת ישראל קוצרת היום את פרי הנטיעות שנטעה. "ויקו למשפט והנה משפח"...

ידידי ימין, גם אתה מהווה חוליה אחת בשרשרת דתית ארוכה. עליך להבין שעם ישראל בלי תורה הריהו כגוף בלי נשמה. ודאי שחייבים להתמודד עם בעיית העוני הגשמי. לנו יש תשובה שתזרים מיליארדים למען הזקנים האומללים, הזוגות הצעירים, חינוך, שיקום ועוד ועוד. תכניתנו להעביר את ערביי ישראל מן הארץ תחסוך לנו כל שנה את כל התקציב שהוקצה למגזר הערבי (ביטוח לאומי, סעד, בריאות, חינוך, וכל שאר השירותים).

 אבל כל הממון בעולם לא יצליח לבנות כאן ציבור יהודי שלו ושמח בחלקו, משוחרר משעמום וסמים ותאוה ואנוכיות. ובלעדי שלוה זו ירגיש האדם את עצמו "עני" עד סוף ימיו, כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו...

 ובכן, קבל את עצתי, יהודי, ידידי, ימין: אם עד פרסום המכתב הזה טרם הסגרת את עצמך למשטרה, עלה מן המחתרת ועשה זאת. לא תוכל לעשות למען העם כשאתה מסתתר כחיה אחוזת פחד. בוא אתי ועם חברי לבנות גוף חזק ומפואר, שיפרק את המבנה הרעוע ויזרוק את הפוליטיקאים מימין ומשמאל גם יחד. כי הרי הם שניהם בגדר "זו נבלה וזו טרפה". נצא להיאבק נגד שני סוגי העוני, ונחזיר עטרה ליושנה. עזוב את השמאל והימין החילוני גם יחד, לא מהם תצמח הישועה, הפסק לדבר במונחים של "אשכנזי" מול "ספרדי"; האמן לי שדוד לוי אינו טוב לספרדים יותר ממאיר כהנא.

 ימין, אתה וכל חבריך, ראו את אותו ימין, כשלנגד עיניכם דבריו של דוד המלך ע"ה: "ימין ה' עושה חיל".


בוא איתנו, אתה וחבריך.

באהבת ישראל

מאיר כהנא

**************

1 - מנהיג "תנועת האוהלים" של בני השכונות.

י"ג חשון תשמ"א (23.10.80). נכתב כחודשיים לפני שחרורו מכלא 'מעשיהו'. פורסם כהודעה לעתונות.