מעל בימת הכנסת

רכישה

הצעה לסדר היום התגברות ההצתות כחלק מהתגברות הטרור נגד

הצעת חוק ימי העבודה והמנוחה, התשמ"ח-‎1987 *

נאום בעת ההודעה על הרכבת הממשלה

נאום בעת הודעת ראש הממשלה על המצב המדיני והכלכלי

נאום בעת הודעת הממשלה על מעשה הרצח בכרמיזן הפגיעה באוטובוס בירושלים ע"י דוד בן שימול

נאום בעת הצעה לסדר היום על החלטת ההמשלה להרשות פתיחת בנק ערבי בשכם

נאום בעת הצעה לסדר היום על הריסת בתים של ערבים שנבנו שלא כחוק חשון תשמ"ה (19.11.84)

נאום בעת הצעה לסדר היום על הניקוד לסטודנטים באוניברסיטאות חשון תשמ"ה (20.11.84)

נאום בעת הצעה לסדר היום על המצב של יהודי תימן חשון תשמ"ה (20.11.84)

נאום בעת דיון על מועד פתיחתם של המוסדות להשכלה גבוהה כסלו תשמ"ה (27.11.84)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין לשכת היועץ לעניני ערבים כסלו תשמ"ה (28.11.84)

נאום בעת הודעת בממשלה על המצב המדיני כסלו תשמ"ה (5.12.84)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין טיפול הורמונלי לדכוי הייצר המיני של עבריין מין כסלו תשמ"ה (12.12.84)

נאום בעת הצעת חוק לייצוב המשק כסלו תשמ"ה (19.12.84)

נאום בעת הודעת הממשלה על מינויים של שרים חוק שירותי הדת היהודיים כסלו תשמ"ה (24.12.84)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין קבוצת "הירוקים" מגרמניה (24.12.84)

נאום בעת הצעת ועדת הכנסת ליטול מחה"כ הרב מאיר כהנא זכות יתר לחופש תנועה טבת תשמ"ה (25.12.84)

שאילתא בעניין משלוח מברקים לחברון

הצעה לסדר יום בענין חילול שבת בפרהסיה ע"י שרי ממשלת ישראל טבת תשמ"ה (31.12.84)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין ערכים בחנוך הישראלי טבת תשמ"ה (2.1.85)

נאום בעת הודעת הממשלה על ההסכם לייצוב המשק, עסקת חבילה ב', חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים שבט תשמ"ה (28.1.85)

נאום בעת דיון על לשכת היועץ לענייני ערבים במשרד ראש הממשלה שבט תשמ"ה (29.1.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין עקירת מטעי זיתים ערביים בגליל שבט התשמ"ה (30.1.85)

נאום בעת דיון בענין הכנסת בעבודתה שבט תשמ"ה (4.2.85)

נאום בעת הצעת סיעת התחיה-צומת להביע אי אמון בממשלה שבט תשמ"ה (5.2.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין ירידת ישראלים לגרמניה שבט תשמ"ה (13.2.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין הירידה מהארץ שבט תשמ"ה (20.2.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין לחץ רבני נגד שרות בנות בצה"ל שבט תשמ"ה (20.2.85)

נאום בענין חוק התקציב לשנת הכספים 1985 חוק יסודות התקציב אדר תשמ"ה (27.2.85)

נאום בעת הצעות סיעות מפ"ם, החזית הדמוקרטית, התנועה לזכויות האזרח ולשלום והרשימה המתקדמת להביע אי אימון בממשלה אדר תשמ"ה (5.3.85

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין טמיעה והתבוללות בקרב היהודים במדינת ישראל אדר תשמ"ה (6.3.85)

הצעת הסיכום של תנועת "כך" לדיון על המצב בלבנון אדר תשמ"ה (13.3.85)

נאום בעת הצעת סיעת התחיה להביע אי אמון בממשלה אייר תשמ"ה (8.5.85)

נאום בעת הצעות סיעת מפ"ם, החזית הדמוקרטית, והתנועה לזכויות האזרח ולשלום להביע אי אמון בממשלה אייר תשמ"ה (15.5.85)

נאום בעת הודעת הממשלה על שיחרור שבויי צה"ל שהוחזקו ע"י ג'יבריל סיון תשמ"ה (29.5.85)

נאום בעת הצעות לסדר היום בענין שיבושים במערכת החינוך סיון תשמ"ה (5.6.85)

נאום בעת דיון בענין הודעה מדינית מפי ראש הממשלה סיון תשמ"ה (10.6.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין שביתת נהגי המוניות סיון תשמ"ה (18.6.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין עזיבת 16,000 נפש את הגליל סיון תשמ"ה (19.6.85)

נאום בעת הודעת הממשלה בנושא עיסקת החבילה והשלכותיה תמוז תשמ"ה (24.6.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין סכנת הקצנה בקרב הנוער תמוז תשמ"ה (26.6.85)

נאום בעת הודעת הודעת הממשלה על התכנית לייצוב המשק תמוז תשמ"ה (2.7.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין המצב החדש ביהודה ושומרון תמוז תשמ"ה (3.7.85)

נאום בענין חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 12) חוק העונשין (תיקון מס' 24) תמוז תשמ"ה (9.7.85)

נאום בעת דיון בענין סקירת שר הבינוי והשיכון על פעולות משרדו תמוז תשמ"ה (15.7.85)

נאום בעת דיון בענין סקירת שר המשטרה על פעולות משרדו תמוז תשמ"ה (16.7.85)

נאום בענין חוק חג המצות (איסורי חמץ) אב תשמ"ה (22.7.85)

נאום בעת הצעה לסדר היום בענין הקואלציה בקרית ארבע אב תשמ"ה (24.7.85)

נאום בענין החלטה בדבר חלוקתה של הצעת חוק יסוד : הכנסת אב תשמ"ה (29.7.85)

נאום בענין חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה) אב תשמ"ה (30.7.85)

נאום בענין חוק איסור חזיר אב תשמ"ה (30.7.85)

נאום בענין חוק לתיקון פקודת מניעת טרור אב תשמ"ה (31.7.85)

נאום בענין חוק יסוד: הכנסת אב תשמ"ה (31.7.85)

הצעת סיעת "כך" להביע אי-אמון לממשלה בשל עידוד מפגשים בין תלמידים יהודים וערבים ובשל אוזלת-ידה בדאגה לביטחון חיי יהודי המדינה

הצעה לסדר יום - הכדורגל הלאומי נכשל כב חשון תשמ"ו (6.11.85)

נאום בעת הדיון על מדיניות ממשלת ישראל בנושא יהדות ברית המועצות כז חשון תשמ"ו (11.11.85)

הצעת אי אמון בשל היעדר תגובה לסירובו של יו"ר הכנסת לציית להוראת בג"ץ בענין שתי הצעות חוק שהוגשו בידי סיעת "כך" כח חשון תשמ"ו (12.10.85)

נאום בעת הדיון על הקיטוב בין דתיים לחילוניים כח חשון תשמ"ו (12.11.85)

נאום בעת הדיון על אישור תיקון סעיף 134 לתקנון הכנסת כט חשון תשמ"ו (13.11.85)

נאום בעת הדיון על סקירת השר לקליטת העליה על פעולות משרדו וממדי הירידה מן הארץ ה' כסלו תשמ"ו (18.11.85)

נאום בעת הדיון על הצעות סיעות התנועה לזכויות האזרח ולשלום, הרשימה המתקדמת ותנועת כך להביע אי אמון לממשלה ו' כסלו תשמ"ו (19.11.85)

הצעה לסדר יום השתלטות ערבים על אדמות מדינה יד כסלו תשמ"ו (27.11.85)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה, בגין התפשטות הנגע המסיונרי בארץ, ואי פתרון בעיית האוניברסיטה המורמונית כז כסלו תשמ"ו (10.12.85

הצעה לסדר היום מס' 3228 נשיאות הכנסת, הרמב"ם והיהדות ו' טבת תשמ"ו (18.12.85)

הצעת סיעת "כך" להביע אי אמון בממשלה על אי תיקון חוק מיהו יהודי יא טבת תשמ"ו (23.12.85)

על הצעת סיעת אגודת ישראל להביע אי אמון לממשלה יב חשון תשמ"ו (24.12.85)

נאום בעת הדיון על הודעת הממשלה על הטבח בנמלי התעופה ברומא ובווינה כ' טבת תשמ"ו (1.1.86)

הצעת סיעת "כך" להביע אי אמון לממשלה בשל אדישותה לסכנה הפיזית המאיימת על המדינה ויהודיה כו טבת תשמ"ו (7.1.85)

נאום בעת הדיון על הכנסת בעבודתה יח שבט תשמ"ו (28.1.85)

נאום בעת הדיון על הצעת סיעת התחיה- צמת להביע אי אמון לממשלה כז שבט תשמ"ו (3.2.86)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון בממשלה על המצב בהר הבית כה שבט תשמ"ו (4.2.86)

הצעת סיעת כך אי אמון לממשלה בשל אדישותה לגל השנאה כלפי קדשי ישראל ותושבים שומרי תורה ומצוות בארץ ישראל א' אדר א תשמ"ו (10.2.86)

נאום בעת הדיון על הצעת סיעת ההחזית הדמוקרטית לשלום להביע אי אמון לממשלה (10.2.86)

נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום ג' אדר א' תשמ"ו (12.2.86)

נאום בעת הדיון על הצעת סיעת הרשימה המתקדמת לשלום להביע אי אמון לממשלה ט"ז אדר א' תשמ"ו (25.2.86)

הצעת סיעת תנועת כך להביע אי אמון לממשלה כ"ג אדר א' תשמ"ו (4.3.86)

נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום - שכם - כ"ד אדר תשמ"ו (5.3.86)

נאום בעת הדיון על סקירת שר לעניני דתות על פעולות משרדו (דיון) כ"ט אדר א' תשמ"ו (10.3.86)

נאום בעת הצעה לסדר היום התנהגות המשטרה בהפגנה ביפו א' אדר ב' (12.3.86)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל החלטת היועץ המשפטי לממשלה להעמיד לדי את שני פעילי כך שנאמו בוועידה של התנועה יג' אדר א' (24.3.86)

נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום - פיזורה של מועצת קרית ארבע י"ט אייר תשמ"ו (28.5.86)

נאום בעת הדיון על סקירת שר הכלכלה והתכנון על פעולולת משרדו (דיון) כ"ה אייר תשמ"ו (3.6.86)

נאום בעת הדיון על הצעה להביע אי אמון לממשלה בשל פרסומי תועבה ומאסרם של יהודים על השחתתם כ"ו אייר תשמ"ו (4.6.86)

נאום בעת הדיון על סקירת השר לקליטת העליה על פעולות משרדו (דיון) ב' סיון תשמ"ו (9.6.86)

נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום - בחירתו של קורט ולדהיים לנשיא אוסטריה ד' סיון תשמ"ו (11.6.86)

נאום בעת הדיון על הודעת הממשלה על גילויי אלימות חמורים והחרפת היחסים בין דתיים וחילוניים (דיון) ט' סיון תשמ"ו (16.6.86)

נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום - מצב החירום בדרום אפריקה י"א סיון תשמ"ו (18.6.86)

נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום - הסכנה הדמוגרפית המאיימת על העם היהודי י"א סיון תשמ"ו (18.6.86)

נאום בעת הדיון על הצעות להביע אי אמון לממשלה בשל החלטותיה בפרשת ראש השב"כ כ"ג סיון תשמ"ו (30.6.86)

נאום בעת הדיון על חוק משכן הכנסת ורחבתו (חוק מרזל) כ"ד סיון תשמ"ו (1.7.86)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל סירובה להקים וועדת חקירה בנוגע להיעלמותם של ילדי תימן א' תמוז תשמ"ו (8.7.86)

נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום - מצב הערבים בישראל ב' תמוז תשמ"ו (9.7.86)

נאום בעת הדיון על הצעה להביע אי אמון לממשלה - בשל מדיניותה כלפי הישובים ברמת הגולן ז' תמוז תשמ"ו (14.7.86)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון בממשלה בשל ההידרדרות במצב הבטחון ח' תמוז תשמ"ו (15.7.86)

נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום - חיזוק אש"ף ט"ו תמוז (22.7.86)

נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום - אל תיגעו במשיחנו ט"ז תמוז תשמ"ו (23.7.86)

הצעת חוק יום הזכרון לשואה הרוחנית, התשמ"ו -1986 ט"ז תמוז התשמ"ו (23.7.86)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון בממשלה בשל סירובה של הממשלה לדון בהתפוררות האידיאולוגית הציונית המסכנת את קיומה של המדינה היהודית כ"ב תמוז תשמ"ו (29.7.86)

נאום בעת הדיון על הודעת הממשלה על מצב המדינה כ"ג תמוז תשמ"ו (30.7.86)

נאום בעת הדיון על חוק העונשין - חוק הגזענות כ"ט תמוז תשמ"ו (5.8.86)

נאום בעת הדיון על הודעת הממשלה על המצב המדיני ד' תשרי תשמ"ז (7.10.86)

נאום בעת הדיון על הודעת הממשלה על צירוף שר נוסף לממשלה ד' תשרי תשמ"ז (7.10.86)

נאום בעת הדיון על הודעה על הרכבת ממשלה וכינונה י"ז תשרי תשמ"ז (20.10.86)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה כ"ה תשרי תשמ"ז (28.10.86)

נאום בעת הדיון על הצעה להצביע אי אמון לממשלה בשל האירועים בערי העתיקה אחרי רצח אליהו עמדי הי"ד כ"ג חשון תשמ"ז (25.11.86)

נאום בעת הצעת אי אמון לממשלה בפרשת "הגיורת" סוזן מילר ו' כסלו תשמ"ז (8.12.86)

נאום בעת הדיון על הצעות להביע אי אמון לממשלה - פרשת הסגרת נקש. ז' כסלו תשמ"ז (9.12.86)

נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום - התערבות הצנזורה בהעלאת מחזות ח' כסלו תשמ"ז (10.12.86)

הצעת סיעת כך להציע אי אמון בשל פרשת שושנה-סוזן מילר והאירועים במזרח ירושלים, יהודה שומרון ועזה ח' כסלו תשמ"ז (10.12.86)

נאום בעת הדיון על עריכת טקסי נישואין פרטיים ע"י שולמית אלוני בניגוד לחוק. י"ד כסלו תשמ"ז (16.12.86)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל דקירת עוד יהודי בירושלים והתקפות על יהודים ביש"ע י"ד כסלו (16.12.86)

הצעה לסדר היום תפקוד המשטרה בעצרת עם בקרית - טבעון ט"ו כסלו תשמ"ז (17.12.86)

נאום בעת הדיון על הצעה להביע אי אמון לממשלה בשל המפעלים העובדים בשבת בהיתר ממלכתי כ"א כסלו תשמ"ז (23.12.86)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל כניסת המשטרה לישיבות לעריכת חיפוש בהן. כ"ב כסלו תשמ"ז (24.12.86)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל סירובה להחרים את החשמן הנוצרי ה' טבת תשמ"ז (6.1.87)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל סירובה לתקן את חוק השבות ולהגדיר מי יהודי ע"פ ההלכה. י"ב טבת תשמ"ז (13.1.87)

נאום בעת הדיון על הסכנה הדמוגרפית המאיימת על העם היהודי. י"ב טבת תשמ"ז (13.1.87)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל סירובה להתערב בהפגנה בביר זית ומדיניותה בשטחים. י"ח טבת תשמ"ז (19.1.87)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה כלכלת המדינה היהודית י"ב שבט תשמ"ז (11.2.87)

נאום בעת הדיון על מצב החירום בדרום אפריקה ציון יום זכויות האדם הבין-לאומי. י"ב שבט תשמ"ז (11.2.87)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל נכונותה ללכת לוועידה בינלאומית. י"ז שבט תשמ"ז (16.2.87)

נאום בעת הדיון על חידוש הקשרים שלנו עם ברית המועצות הסכנה לחייו של יוסף ביגון י"ז שבט תשמ"ז (16.2.87)

נאום בעת דיון הצעת אי אמון של הרשימה המתקדמת בגלל הפגנת משפחות שכולות ואנשי "כך" בבית המשפט העליון. י"ז שבט תשמ"ז (16.2.87)

נאום בעת הדיון - שיפור הוראת התנ"ך י"ט שבט תשמ"ז (18.2.87)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל התגברות השימוש בסמים. כ"ה שבט תשמ"ז (24.2.87)

נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום - אירועי הימים האחרונים בירושלים ביהודה ושומרון וברמת הגולן. כ"ו שבט תשמ"ז (25.2.87)

נאום בעת הדיון על הצעה של ועדת הכנסת להחליט על נטילת זכותו של חה"כ מאיר כהנא לשלוח מבנין הכנסת דואר פטור מתשלום. כ"ו שבט תשמ"ז (25.2.87)

הצעה לסדר היום הדיינים שקראו לאי הכרה בפסיקת בג"ץ בנושא הגיור. א' אדר תשמ"ז (2.3.87)

הצעת כך להביע אי אמון לממשלה בנושא התנהגות הממשלה בענין פולארד ט' אדר תשמ"ז (10.3.87)

נאום בעת דיון בהצעת אי אימון של סיעת מורשה בענין האוניברסיטה המורמונית י"ז אדר תשמ"ז (18.3.87)

הצעת סיעת כך להציע אי אמון לממשלה בנושא החשש לשחרורם של מחבלים מבתי כלא. י"ח אדר תשמ"ז (19.3.87)

נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום מדיניות ישראל נגד דרום אפריקה י"ח אדר תשמ"ז (19.3.87)

נאום בעת הצעת סיעת התחיה להביע אי אמון לממשלה בנושא: אי ביצוע קווי היסוד של הממשלה להקמת התנחלויות חדשות. כ"ג אדר תשמ"ז (24.3.87)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בנושא רישום גרים שלא על פי ההלכה. כ"ד אדר תשמ"ז (25.3.87)

נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום - ירושלים עיר השלום. כ"ח אייר תשמ"ז - יום ירושלים (27.5.87)

נאום בעת הדיון על רצח הילד רמי חבה ז"ל והמצב ביש"ע. ד' סיון תשמ"ז (1.6.87)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל שתיקתה בנושא זכותו של ח"כ לקבוע עמדה על פי מצפונו ההלכתי כ"ג תמוז תשמ"ז (20.7.87)

הצעת חוק רפ"א הצעת חוק הר הבית, התשמ"ו-1986 מאת חבר הכנסת הרב מאיר כהנא. כ"ה תמוז תשמ"ז (22.7.87)

נאום בעת הדיון על הצעה להביע אי אמון לממשלה: בשל סירובה להפוך את המדינה לדמוקרטיה יהודית ב' אב תשמ"ז (28.7.87)

הצעה לסדר היום: ההפחדה והפחד בקרב העם היהודי במדינה ג' אב תשמ"ז (29.7.87)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל דיברי הביקורת של שר החוץ פרס נגד הרעיון של "טרנספר" י' אב תשמ"ז (5.8.87)

נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום: אימונים בנשק של בני נוער ממחנות "כך" כ"ט אב (24.8.87)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בנושא מצב הבטחון במדינה כ"ח תשרי תשמ"ח (21.10.87)

הצעות לסר היום בענין פסיקת בג"ץ בענין חסינותו של מיערי כ"ח תשרי תשמ"ח (21.10.87)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל סירובה להתמודד בסתירה בין מדינה יהודית לדמוקרטיה המערבית. ד' מרחשוון תשמ"ח (27.10.87)

נאום בעת הצעות לסדר היום: עשור לביקורו של אנואר סאדאת מרחשון תשמ"ח (18.11.87)

נאום בעת הדיון על מושב חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית בניו-יורק כ"ה מרחשון תשמ"ח (17.11.87)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל אי נכונותה לקבל את הרעיון של ההעברה (טרנספר) של הערבים מארץ ישראל ב' כסלו תשמ"ח (23.11.87)

נאום בעת הדיון על זהותה היהודית של מדינת ישראל. ג' כסלו תשמ"ח (24.11.87)

הצעה להביע אי אמון לממשלה בשל חילול השבת בירושלים י' כסלו תשמ"ח (1.12.87)

תשובה להצעה להביע אי אמון לממשלה מטעם שינוי י' כסלו תשמ"ח (1.12.87)

הצעות לסדר היום: דברי הרבנים על בית המשפט והשופטת י"א כסלו תשמ"ח (2.12.87)

הצעות לסדר היום: בעיות תעסוקה באופקים. י"א כסלו תשמ"ח (2.12.87)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל הידרדרות המצב הביטחוני בדרכים וחוסר התגובה של הממשלה לאירועים האחרונים. י"ז כסלו תשמ"ח (8.12.87)

הצעות אי אמון לממשלה: "מאפיש פלשתין" כ"ה כסלו תשמ"ח (16.12.87)

הצעת סיעת תנועת "כך" להביע אי-אמון לממשלה בשל התעלמותה מהסכנה של ערביי ישראל במדינת היהודים. א' טבת תשמ"ח (22.12.87)

נאום בעת הדיון על הודעת הממשלה בנושא: האירועים בירושלים, יש"ע והשלכותיהם. ב' טבת תשמ"ח (23.12.87)

הצעת סיעת תנועת "כך" להביע אי-אמון לממשלה בשל סירובה לגרש מן הארץ את מנהיגי המרד הערבי, ובהם חבר הכנסת מוחמד מיעארי. ח' טבת תשמ"ח (29.11.87)

הצעת חוק הונאת הדת היהודית, התשמ"ח-‎1987. - חבר הכנסת הרב מאיר כהנא ח' טבת תשמ"ח (29.12.87)

כ"ט בנובמבר - 40 שנה כ"א טבת תשמ"ח (11.1.88)

הצעת סיעת כך להביע אי-אמון בממשלה בשל יחס מצרים לממשלה ולמדינה וסירובה של הממשלה לשמור על כבוד ישראל. כ"ב טבת תשמ"ח (12.1.88)

הצעת סיעת כך להביע אי-אמון בממשלה בשל הסכנה לעם ישראל בגלל סירובה העיקש של ממשלת ישראל לקבל על עצמה עול מלכות שמים. כ"ח טבת תשמ"ח (18.1.88)

נאום בעת הצעת אי אמון של הרשימה המתקדמת. כ"ט טבת תשמ"ח (19.1.88)

נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום: האירועים בהר הבית ו' שבט (25.1.88)

הצעת סיעת תנועת "כך" להביע אי-אמון לממשלה בשל קשיות עורפה ועקשנותה וסירובה להבין כי האסון המתרחש בא עלינו בגלל פריקת עול מלכות שמים. ו' אדר תשמ"ח (24.2.88)

נאום בעת הדיון על חוק רשות השידור. י"א אדר תשמ"ח (29.2.88)

הצעה לסדר היום :פעילותן של תנועות השמאל בישראל. י"ג אדר תשמ"ח (2.3.88)

נאום בעת הדיון על הודעת הממשלה בנושא האירועים, ההתנקשויות והפרות הסדר. י"ח אדר תשמ"ח (7.3.88)

הצעת סיעת תנועת "כך" להביע אי-אמון לממשלה בשל חילול קודשי ישראל בתחום השבת והגיור. כ' אדר תשמ"ח (9.3.88)

הצעת סיעת תנועת "כך" להביע אי-אמון לממשלה בשל השנאה למדינה באום-אל-פחם וואדי-ערה וסירובה של הממשלה לנקוט אמצעים הולמים. כ"ז אדר תשמ"ח (16.3.88)

נאום בעת הדיון על צירוף שני שרים לממשלה. - שמחה במיתתן של רשעים. א' אייר תשמ"ח (18.4.88)

הצעת סיעת תנועת "כך" להביע אי-אמון לממשלה בשל מניעת חופש ההתבטאות של מר יעקב הדני, ראש אגף החינוך הדתי במשרד החינוך. ט' סיון תשמ"ח (25.5.88)

הצעת אי אמון בשל החלטת בג"ץ בעניין לאה שקדיאל. ט"ו סיון תשמ"ח (31.5.88)

הצעה לסדר היום: התגברות ההצתות כחלק מהתגברות הטרור נגד ישראל. ט"ז סיון תשמ"ח (1.6.88)

נאום בעת הדיון על חוק יסוד הכנסת. כ"ב סיון תשמ"ח (7.6.88)

הצעת סיעת תנועת "כך" להביע אי-אמון לממשלה בשל הנאמנות של ערביי ישראל למדינה וכן התנהגות המשטרה בימים אלו. ל' סיון תשמ"ח (15.6.88)

נאום בעת הדיון על הצעות להביע אי אמון לממשלה ל' סיון תשמ"ח (15.6.88)

הצעת סיעת תנועת "כך" להביע אי-אמון לממשלה בשל קריאת חבר הכנסת דראושה למדינות ערב לתמוך באינתיפאדה ז' בתמוז התשמ"ח (‎22 ביוני ‎1988)

נאום בעת הדיון על חוק הבחירות לכנסת. י"ב תמוז תשמ"ח (27.6.88)

הצעת סיעת תנועת "כך" להביע אי-אמון לממשלה בשל טיפולה בבעיות הביטחוניות יום רביעי, י"ד בתמוז התשמ"ח (‎29 ביוני ‎1988)

הצעת סיעת תנועת "כך" להביע אי-אמון לממשלה בשל מדיניות הממשלה והביטחון האישי של חיילי צה"ל יום שלישי, כ' בתמוז התשמ"ח (‎5 ביולי ‎1988)

נאום בעת הדיון על הפסקת זרם המים לעיר אום אל פאחם. כ' תמוז תשמ"ח (5.7.88)

הצעת חוק ימי העבודה והמנוחה, התשמ"ח-‎1987 הצעת חבר הכנסת מ' כהנא כ"א בתמוז התשמ"ח (‎6 ביולי ‎1988)

נאום בעת הדיון על החלטת ועדת הכנסת על הרחקת ח"כ מאיר כהנא כ"ז תמוז תשמ"ח (12.7.88)

נאום בעת הדיון על הצעות לסדר היום. כ"ז אב תשמ"ח (10.8.88)