הצעה לסדר היום התגברות ההצתות כחלק מהתגברות הטרור נגד

הצעה לסדר-היום התגברות ההצתות כחלק מהתגברות הטרור נגד ישראל

הישיבה הארבע-מאות-וארבעים של הכנסת האחת-עשרה יום רביעי, ט"ז בסיוון התשמ"ח (‎1 ביוני ‎1988)
ירושלים, הכנסת, ‎02:11 יד. הצעה לסדר-היום
התגברות ההצתות כחלק מהתגברות הטרור נגד ישראל

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
אנחנו עוברים להצעה הבאה לסדר-היום מס' ‎7468 בנושא: התגברות ההצתות כחלק מהתגברות הטרור נגד ישראל. חבר הכנסת מאיר כהנא, בבקשה.


מאיר כהנא (תנועת כך):

---------------------
כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כי בערה כאש רשעה, שמיר ושית תאכל, ותיצת בסבכי היער ויתאבכו גאות עשן; בעברת ה' צבאות נעתם ארץ...- דברי הנביא ישעיהו.
ואכן, הארץ מהצפון, ובמיוחד הצפון, הגליל והגולן ועד לדרום - הארץ בוערת. ותיצת היער הצתות זדוניות של ערבים ותאכל את ממשלת הקוצים שמיר ושית.

כל יום מתפרסמות ידיעות בעיתונות - מחצית שטחי המרעה בגולן עלו באש.
החקלאים חוששים ממחסור במזון לבקר בחודשי הקיץ. בדליקה אתמול בגליל נשרפו יותר מ-‎3000 דונם מרעה.

בשטח עדולם, שרפת ענק כילתה לפני שבוע ‎000,20 דונם של יער, מטעים ושטחי מרעה, גרמה לנזקים בשיעור של ‎4 מיליוני דולר. ‎8 מוקדי הצתה. משום כך חושדת המשטרה שמדובר בהצתה זדונית. חושדת המשטרה. אשרי החושדים.

מושבים - נחושה, אדרת, צפרירים וגבעת-ישעיהו - כמעט עלו באש, ורק בנס ניצלו. ‎35 דונם עצים נשרפו ביערות הקרן הקיימת בוואדי-עארה. הצתות. פה אין חשד, פה הצתות.

בחודש מאי בצפון - ‎930 דונם יער נטוע עלו באש. ‎1200 דונם חורש טבעי עלו באש. ‎31200 דונם מרעה עלו באש. ‎110000 עצים נשרפו.

במרכז - ‎725 דונם יער נטוע עלו באש. ‎100 דונם חורש טבעי ‎20000 דונם שטחי מרעה. ‎89000 עצים נשרפו.

בדרום - ‎838 דונם יער נטוע. ‎75730 עצים.

בחבל התיכון - ‎375 דונם יער נטוע. ‎3050 דונם חורש. ‎5500 דונם מרעה.
‎43000 עצים.

הנתונים המצטברים בסך-הכול בתוך חודש אחד: ‎2840 דונם של יער נטוע; ‎4500
דונם של חורש טבעי; ‎319330 עצים עלו באש. יש חשד להצתות. יש חשד להצתות על רקע לאומני.

שומו שמים. הערבים בוערים ומבעירים את המדינה, והבוערים הבורים בממשלה חמתם לא בערה בם. האש הערבית, חלק מהג'יהאד שלהם, האש המתכוונת לשרוף כליל את המדינה היהודית ושבאה לבער את הקודש מהבית היהודי, האש הערבית בוערת. ואיש בער בממשלה לא ידע. הערבים בוערים את הארץ בלהבות ובהתלהבות, והיהודים נשארו בוערים, נבערים וטיפשים בבהלות ובהלות.

חברי הכנסת, מה עוד צריכים הערבים לעשות לנו לפני שתתעוררו מתרדמתכם? נציגי העם, בינו בוערים בעם. בימי הצתות, שרפות ובעירות אלו נתקיימו בכם ובממשלה האומללה הזאת של השמיר והשית, ליכוד ופרס, דברי הנביא: "כי נבערו הרעים ואת ה'
לא דרשו, על כן לא השכילו וכל מרעיתם נפוצה". וכן: "יחד כסיל ובער יאבדו".

הערבים הבוערים והמבעירים מהווים נגע ומגפה וסרטן בתוכנו. הגיע הזמן שנקבע:
"שלם ישלם המבעיר את הבעירה". הגיע הזמן להחליט לגבי הערבים הבוערים: "ובערת הרע מקרבך". והגיע הזמן להגיד לבוערים: "טענו את בעירכם וצאו מכאן". הגיעה שעת המצווה של "ושלח את בעירה", אל תקרי "בעירו", כי אם "בוערו". ושלח את בוערו, הבוער המצית, וביער בשדה אחר.

לא טרנספר מרצון, ולא הסכמה מצד הערבים, כי אם: והורשתם את כל יושבי הארץ בפניכם. תבערו אותם מן הארץ סוף סוף. לפני שהערבים המבעירים ישרפו ויבערו את כל המדינה; לפני שיגיעו לשאיפתם, לתשוקתם לבער את העם היהודי מן הארץ, הבה נקום ונכבה את האש הזרה שנדלקה בהיכל ה', בארץ קודשו. נכבה אותם. נבער אותם, כדי שילדינו יחיו וייהנו מבוצינא קדישא, המאור הקדוש של היהדות ומשיחנו, ולא יישרפו חס-ושלום מהאש הזרה של שונאינו הערבים.

נחמה פורתא. היום ב"הארץ" הופיע: ערבים בגדה עושים לנו הצתות גמול. נחמה פורתה, נחמה פורתה. אם הם יישארו כאן וישרפו, שישרפו להם את השדות שלהם. ואז אולי יתעוררו הישנים והבוערים בעם.

אני מציע לדון בנושא בדחיפות במליאה.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
תודה לחבר הכנסת מאיר כהנא.