• דף הבית >
  • ספרים >
  • הצעות לסר היום בענין פסיקת בג"ץ בענין חסינותו של מיערי כ"ח תשרי תשמ"ח (21.10.87)

הצעות לסר היום בענין פסיקת בג"ץ בענין חסינותו של מיערי כ"ח תשרי תשמ"ח (21.10.87)

הצעות לסר היום בענין פסיקת בג"ץ בענין חסינותו של מיערי כ"ח תשרי תשמ"ח (21.10.87)

הצעות לסר היום בענין פסיקת בג"ץ בענין חסינותו של מיערי
כ"ח תשרי תשמ"ח (21.10.87)

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני כשנה ויותר הגשתי שתי הצעות חוק שצוטט בהן "הנשר הגדול", הרמב"ם, כמעט מלה במלה. האחת דנה באיסור טמיעה בנישואי תערובת, והשנייה באיסור התמנות גוי על ישראל. יושב-ראש הכנסת פסל את שתיהן בטענה המדהימה שהן, הלכות הרמב"ם, גזעניות. הוא חשב שהוא סתם את הגולל על חוקי כהנא והרמב"ם.

ויבוא מיעארי. ובג"ץ מחליט החלטה היסטורית, שאף הכנסת עצמה, קל וחומר יושב-ראש הכנסת, אינה מוסמכת לפסול את זכותו של חבר כנסת לפעול בתפקידים יסודיים, כי לשם כך נבחר. ברור אפוא, כי ההחלטה של יושב-ראש הכנסת לפסול את החוקים של כהנא והרמב"ם היתה ללא סמכות, והיא בטלה ומבוטלת.

היו"ר ש' הלל:
-------------
מה הצעתך, חבר הכנסת כהנא?

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
עוד דקה, אני מגיע. חברי הכנסת, השבוע החזרנו את החוקים האלה ליושב-ראש הכנסת, שהצהיר בזמנו שהוא מוכן להתפטר ולא להגישם.

לאור ההחלטה של בג"ץ תוגשנה הצעות החוק, והכנסת אכן תדון בהם, והמדינה תתחייב להתמודד עם הנושא של יהדות מול התייוונות. מעל במה זו אני מבקש מיושב-ראש הכנסת לציית לחוק, למשפט, ולא לבוא לידי ביזיון בית-משפט וביזיון עצמו.

אני מציע להסיר את ההצעה של חבר הכנסת מיעארי מעל סדר-היום.