• דף הבית >
  • ספרים >
  • הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל דיברי הביקורת של שר החוץ פרס נגד הרעיון של "טרנספר" י' אב תשמ"ז (5.8.87)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל דיברי הביקורת של שר החוץ פרס נגד הרעיון של "טרנספר" י' אב תשמ"ז (5.8.87)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל דיברי הביקורת של שר החוץ פרס נגד הרעיון של "טרנספר" י' אב תשמ"ז (5.8.87)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל דיברי הביקורת של שר החוץ פרס נגד הרעיון של "טרנספר"
י' אב תשמ"ז (5.8.87)

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ויהי בשפוט המלכות הדו-ראשית, ויגבה את ראשו הפרס המעופף ויכריז: רק מוח מעוות יציע טרנספר. סוף ציטוט.

שמעון פרס, עד מומחה בנושא המוח המעוות. אכן בא הנחתום ומעיד על עיסתו, רק מוח מעוות יציע טרנספר. האומנם? וכי הרעיון של טרנספר הינו רק נחלתו של מוח מעוות, או שמא כל הפוסל במומו הוא פוסל, ודווקא מוח מעוות פוסל את הטרנספר?

עלי לציין מייד, שנפשי סולדת מהמונח טרנספר, וזאת מכמה סיבות. האחת: מה הניע את סגן השר העברי להניח מלים ומושגים עבריים בלשון הקודש ולרעות בשדות לועזיים? וכי אין מלה בעברית המגדירה ומסבירה את המושג של העברת הערבים מהארץ? איזו מלה עברית היא טרנספר? אני אטרנספר, אתה תטרנספר, אנו נטרנספר את הערבים? אילו היה לסגן השר קצת דמיון יהודי, אילו היה מאלה המתפללים כל ערב תפילת ערבית, היה יכול לאמץ את לשון התפילה, דהיינו - "המעריב ערבים"; כלומר, להעביר ערבים לערב, להעביר ערבים.

אך מה שנראה לי חמור עוד יותר היא העובדה, שהתורה הקדושה ומפרשיה הקדושים כבר דיברו על הנושא, ולא השתמשו במלה הגויית הזאת, הזרה. הנני מפנה את תשומת לבו של בעל הביטוי הפתטי האומלל, שמעון פרס, הקובע שרק מוח מעוות מציע טרנספר, למלים ולמושגים עבריים מקוריים באותו נושא של טרנספר. הסכת ושמע ר' שמעון ותלמד שיעור ביהדות ולשון קודש, וממנו תוכל להבין מי באמת בעל המוח המעוות. בספר במדבר, פרשת מסעי, פרק ל"ג, מצווה הקב"ה את משה ולישראל, וזה לשונו: "והורשתם את כל ישבי הארץ מפניכם". מלים כדרבונות, ברחל בתך הקטנה, לעניין, דוגרי. הקב"ה אינו סגן שר בישראל, אינו פוליטיקאי החייב לשחק במלים, לרכך אותן, למתן אותן, לסנן אותן, שמא ייקרא "גזען" או "קיצוני" או "פאשיסט". לקב"ה אין תסביכים, ישר לעניין, וכך הוא אומר: "כי אתם עברים את הירדן והורשתם". מה פירוש "והורשתם"? אומר רש"י הקדוש, והוא עוד לא חבר בתנועת "כך": "וגירשתם".  כן תרגום אונקלוס: "ותתרכון" ו"תגרשום". אוי, ר' שמעון פרס, אולי גם אלה בעלי מוחות מעוותים - רש"י, אונקלוס, הקב"ה?

טרנפסר, מלה יפת-נפש כזאת לא נמצאת באמתחתו של הספורנו, רבנו עובדיה בן יעקב, שכותב במקום: "כאשר תבערו יושבי הארץ, אז תזכו להוריש את הארץ לבניכם, שאם לא תבערו אותם, אף-על-פי שתכבשו את הארץ לא תזכו להורישה לבניכם". גדלות, גאונות, איזו הבנה צלולה מול המוח המעוות של שמעון פרס והפחד של מיכאל דקל, שלא אזר את האומץ לאמץ את ההלכה היהודית - - -

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
אתה מגדף, חבר הכנסת כהנא.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
בבקשה?

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
אתה מגדף.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
מגדף?

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
כן.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני ישבתי כאן, וחבר הכנסת וילנר כינה אותי פאשיסט - - -

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
ואתה אמרת שאינך חריף כמותו. הוא אמר עליך "כנופיה", ואתה אמרת שאתה לא כל כך חריף כמוהו. עכשיו אתה מגדף.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
עכשיו אני אהיה בדיוק כמו חבר הכנסת וילנר.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
אולי תתחיל לדבר בלשון נקייה ותפסיק להשתמש במלים כמו מתייוונים, מוחות מעוותים.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
כן, מתייוונים, נכון.

טרנספר? איפה? - והורשתם, וגירשתם, וביערתם. זאת הלכה בחומש, כך פירשו המפרשים, והם אינם מגדפים, הם קדושים. וכל זה על סמך מוח ישר, צלול ואמיץ: "ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תתירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם ישבים בה".

כן, אדון פרס, בעל המוח המעוות, אם לא נגרש אותם - "והיו לשכים בעיניכם", למרצחים של הילד דני כ"ץ הי"ד, של הילד רמי חבה בן השמונה, והילדה נאוה אלימלך, הי"ד. כן, אדון פרס, בעל המוח המעוות - "ולצנינם בצדיכם", למרצחים בדם קר של חיילים כמו משה תמם ועקיבא שאלתיאל - - -

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
חבר הכנסת כהנא, אם אתה רוצה להמשיך לדבר היום עליך לחזור בך מהגידופים האלה.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
איזה גידופים?

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
אני מבקש ממך.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני לא חבר כנסת מסוג ב'.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
חבר הכנסת כהנא.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני לא חבר כנסת מסוג ב', אדוני.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
חבר הכנסת כהנא, אתה לא תגדף. די, מספיק לגדף.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אדוני, אני לא מגדף. אני אומר מה שאני אומר, בדיוק כמו שאמרו חברי הכנסת פלד ווילנר.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
תגיד מה שאתה רוצה, אבל אל תגדף.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אדוני, מי שקם פה ואומר שכהנא הוא פאשיסט - - -

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
הוא לא אמר לך שאתה פאשיסט.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
הוא כן אמר.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
הוא לא אמר שחבר הכנסת כהנא הוא פאשיסט.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
הוא אמר שאני פאשיסט.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
לא לך הוא אמר. עכשיו הוא לא אמר זאת. יכול להיות שהוא אמר מלה זאת בפעם אחרת שעליה איני יודע.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני לא חבר כנסת מסוג ב', אני חבר הכנסת כמו כולם.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
אתה חבר הכנסת בזכויות מלאות כמו כולם, ואין לך רשות וזכות לגדף.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
- - - המרצחים של החיילים משה תמם, עקיבא שאלתיאל, אסתר אוחנה, דוד בוקרה וסרן רון טל, השם ייקום דמם, ועוד עשרות ומאות יהודים שנרצחו בדם קר על-ידי הערבים, שלא "הוטרנספרו", שלא גורשו, שלא בוערו.

על שמעון פרס ועל סיעתו כולה, כנופיה, שקראו לי כנופיה - - -

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
קראו לך כנופיה.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
כנופיה גם.

עליהם האחריות לדם יהודי שנשפך בגלל מוחותיהם המעוותים, תפיסתם הגויית, הרחמנות של טיפשים.

ודאי שהרעיון של סגן השר דקל, של טרנספר מרצון, של טרנספר בהסכמה, בהסכמת הערבים, הוא מגוחך, חלום באספמיה, בדיחת חלם. אך ודאי וודאי שחייבים לפעול להוציאם, לא בהסכמה. מי מבין הערבים הסכים לצאת בשנת ‎1948? גירשנו אותם, וכל הכבוד לנו. אז לא היו מוחות מעוותים כמו זה של שמעון פרס. איך הבינו גדולי ישראל את האמת, את המציאות, לעומת ננסי הכנסת. מוח מעוות? איך הבין רש"י, כאשר הוא אמר: "והורשתם אותה מיושביה" ואז "וישבתם בה", תוכלו להתקיים בה, ואם לאו -
לא תוכלו להתקיים בה.

ו"אור החיים" הקדוש, רבנו חיים בן-עטר, כאשר כתב: "לא בלבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו, אלא גם החלק שזכיתם בו אתם וישבתם בו - וצררו אתכם על החלק שאתם יושבים בו לומר: קומו, צאו ממנו".

מוח מעוות? אכן קיים מוח כזה, והוא מושתת בקודקודו של שמעון פרס ומחנה השמאל-המתייוונים, יפי-הנפש, שאינם מסוגלים לדעת את נפש הערבי. ואיך שהם בזים לערבים. אלה, אלה השמאלנים, הליברלים האלה, ההומניסטים, איך שהם בזים לערבים. רק מוח מעוות יחשוב שערבי בישראל ישלים עם מדינה ציונית, המכונה מדינה יהודית.

ומה היו היהודים בארצות-הברית או בקנדה אומרים, אילו קם איזה גוי עם רעיון של מדינה נוצרית? רק מוח מעוות יזלזל כל כך בערבים ויחשוב, שהם מסוגלים להשלים עם מדינה המושתתת על חוק השבות, מדינה המעניקה רק ליהודים זכות מיידית לעלות ארצה ולהיות אזרחים, כאשר אחיהם, בני דודיהם ומשפחותיהם של הערבים בישראל, של תופיק טובי, אינם נהנים מאותה זכות.

רק מוח מעוות הלועג לרש מסוגל לחשוב, שערבי בישראל רואה את המדינה היהודית כמדינתו, קם בהתלהבות לשיר את ההמנון הלאומי "התקווה", וחש גאווה כאשר הוא שר את המלים "נפש יהודי הומייה". הוא ממש מתרגש. כאשר הוא מסיים את ההמנון ושר "התקווה בת שנות אלפיים" הוא פשוט מתמוטט מהתרגשות, כאשר הוא חושב: אה, איך קיוו הסבא שלי ואבותי אלפיים שנה לשובם של היהודים. אלפיים שנה, כל תשעה באב הגיעו הערבים לכותל ובכו: ריבונו של עולם, מתי יגיעו היהודים.

רק מוח מעוות המבזה ערבים יכול להשלות את עצמו, שהערבים כאן הם כל-כך מחוסרי כבוד לאומי, שביום העצמאות הם פורצים לרחובות בשמחה לחגוג את תבוסתם.

בראשו של כל אדם קיים מוח מעוות, המתנגד לטרנספר, להעברה, לגירוש. הערבים בתוכנו פוגעים בנו מדי יום: אבנים, סכינים, בקבוקי תבערה, רימונים, מטענים. כל שבוע עוד פיגוע, עוד הלוויה, עוד אזכרה, עוד הספד, והיהודים בעלי הרחמנות של טיפשים הם האשמים בזה. דם יהודים על ראשם.

אך לא זאת הסכנה המיידית. האיום העכשווי הוא הריבוי הטבעי של הערבים בארץ.
הקצב שלו מדהים. ולמה שלא יולידו שישה בכרס אחת? הרי אנחנו עם נבל ולא חכם, עם המשלם להם מכספי הביטוח הלאומי בעבור כל ילד. מה פלא שלבדואי ברהט שבנגב יש ‎48
ילדים ועוד ידו נטויה?

רק עם בעל מוח מעוות, עם שהוא ממש לא שפוי, עם הצועד להתאבדות - רק עם כזה מביא את הערבים לחטאים אלה.

רבותי חברי הכנסת, בעוד עשר שנים נעמוד כאן בפני בעיה שבפניה עומדות צפון-אירלנד וקפריסין, ובטלוויזיה בניו-יורק יראו בכל ערב חיילים יהודים היורים על ערבים. האם את זה אנחנו רוצים? - לא אני. לא אני.

רבותי, יש ניגוד מוחלט, סתירה יסודית בין הציונות לבין הדמוקרטיה המערבית.
או שיש לנו פה מדינה יהודית, או שיש לנו מדינה ובה לכל אדם, גם לערבים, הזכות להיות רוב, ואם הם יהיו רוב, אנחנו לא נחיה במדינה יהודית. אתם בורחים מהסתירה הזאת, ואי-אפשר לברוח ממנה.

ר' שמעון, ר' שמעון, אכן קיימים מוחות מעוותים. התשובה התורנית, הציונית, ההגיונית לקיומה של המדינה היהודית היא, שכל ערבי שלא מוכן לחיות כאן עם זכותו הפרטית בתחום הדת, התרבות, חברה וכלכלה, והוא אינו אזרח, הוא לא מצביע לכנסת - יצא מהארץ. נקרא לזה טרנספר - שיהיה טרנספר, העיקר שלא נשאל אותו. "והורשתם את כל יושבי הארץ לפניכם".

אני מציע אי-אמון לממשלה על סירובה לתמוך בסגן השר דקל.