• דף הבית >
  • ספרים >
  • הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל נכונותה ללכת לוועידה בינלאומית. י"ז שבט תשמ"ז (16.2.87)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל נכונותה ללכת לוועידה בינלאומית. י"ז שבט תשמ"ז (16.2.87)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל נכונותה ללכת לוועידה בינלאומית. י"ז שבט תשמ"ז (16.2.87)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל נכונותה ללכת לוועידה בינלאומית.
 י"ז שבט תשמ"ז (16.2.87)

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, תהליך הבין-לאומיזציה של המאבק על ארץ-ישראל הוא חלק מהנסיגה והבריחה מהנס הגדול, הנס האלוקי של שיבת ציון והקמת מדינה יהודית, נס שהגיע לשיאו באותות ובמופתים של מלחמת ששת-הימים, מלחמתו של "השם איש מלחמה", מלחמה של ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו, מלחמת קודש, מלחמת קידוש השם, המלחמה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן ההוא.

חברי הכנסת, מדינת ישראל על כל ניצחונותיה האדירים, הנפלאים והעל-טבעיים קמה כיד השם ביד השם, כתשובה וכמענה לגויים אשר לא ידעו את אלוקי ישראל, שניאצו את שמו, שחירפו וגידפו את עמו ללא פחד וללא יראה. מדינת ישראל קמה כתגובה אלוקית על לעג הגוי: "איה נא אלוקיהם" - "יודע בגוים נקמת דם עבדיך השפוך".

מדינת היהודים קמה מעפר ומאפר השואות וההשפלות, כאשר הקדוש-ברוך-הוא נענה לזעקת עמו: "שפך חמתך אל הגוים אשר לא ידעוך ועל משפחות אשר בשמך לא קראו כי אכל את יעקב ואת נוהו השמו" "והשב לשכנינו שבעתים אל חיקם חרפתם אשר חרפוך ה'".

יהודים, אם שפלותם של ישראל חילול שמו הוא, הרי עלייתם, גדלותם, ניצחונם ועליונותם של ישראל קידוש שמו הוא, ומי שמבין את זה מבין את הדרך לגאולה השלמה, בידו המפתח לדלתו של המשיח. שמו של מפתח זה: אמונה, אמונה וביטחון בהשם אלוקי ישראל שהוא כול-יכול, ושלעומתו כל העמים, כל הגויים - כאפס, הבל וריק, אין בם מועיל. אמונה וביטחון שמלכים ונשיאים - גורבצ'וב ורייגן - אינם אלא שבט אפו, אינם אלא פלגי מים ביד השם - "פלגי מים לב מלך ביד השם, על כל אשר יחפץ יטנו".

והנה קמו הנערים, מנהיגים קטנים, שועלים קטנים שמחבלים בכרם האדיר, כרם ישראל, קטני אמונה, מחוסרי ביטחון בה'. מתוך פחד הגויים אימצו תוכנית של בריחה ונסיגה מקידוש השם, תוכנית המורכבת מבין-לאומיזציה, ירדניזציה ויד רכה ומבישה כלפי הערבים השונאים אותנו שנאת מוות, השואפים להשמידנו, החולמים על קצה של הציונות ושל המדינה היהודית.

הקריאה של שמעון פרס לקיום ועידה בין-לאומית - קריאה שלא נרמסה ולא נדרסה מייד בהחלטה ממשלתית - היא לא רק קריאה אווילית ומטורפת. ודאי וודאי שוועידה כזאת, עם כל התנאים של השר רבין, היא אסון לאומי, אסון בין-לאומי. להכניס לשם את הרוסים ואת ההורסים, את הסינים ואת השונאים, את הגויים המכריזים מראש על הצורך בנסיגה ישראלית מ"השטחים הכבושים", כביכול, ועל הקמת מדינת אש"ף במרחק של ‎15 קילומטרים מהים - זהו טירוף הגובל בפשע לאומי.

אך הצעה כזאת היא הרבה יותר מטירוף ופשע. הצעה כזאת היא חילול השם, בגידה בגבורתו ובכל יכולתו, היא הודעה והצהרה והכרזה, שאין בידו, חס ושלום, הכוח והגבורה לעזור לעמו. הצעה כזאת הינה החלטה לסמוך על זרוע בשר, זרועו של הגוי, דבר שיביא עלינו קללת השם ואסון לאומי. וכדברי ירמיהו הנביא: "ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו ומן השם יסור לבו".

הפחד של הגמדים, היראה של הננסים, ימיטו עלינו קללת שמים, מארה אלוקית.וכמו שאמר הנביא לפני ‎2500 שנה, כאשר גם אז עמדו בראש העם הזה יהודים קטני אמונה, שפנו אל הרהבים ולא סמכו על הקדוש-ברוך-הוא, גם אז זעק הנביא: "הוי בנים סוררים - - - ההלכים לרדת מצרים ופי לא שאלו לעוז במעוז פרעה ולחסות בצל מצרים.  והיה לכם מעוז פרעה לבשת והחסות בצל מצרים לכלימה - - - ומצרים אדם ולא אל, וסוסיהם בשר ולא רוח והשם יטה ידו וכשל עוזר ונפל עזור ויחדיו כלם יכליון".

הוי בנים סוררים, מנהיגי ישראל, השר פרס והשר רבין וראש הממשלה שמיר, ההולכים לרדת וושינגטון, לעוז במעוז ועידה בין-לאומית ולחסות בצל המעצמות. והיה לכם מעוז הגויים לבושת והחסות בצל הערלים לכלימה. מורדים אתם, מוגי-לב אתם, קטני אמונה אתם. הבין-לאומיזציה היא רק חלק מתהליך רחב הרבה יותר של חילול השם ובגידה בקדוש-ברוך-הוא.

בד בבד אימצה הממשלה האומללה הזאת את הירדניזציה שתכליתה להבטיח, שמדינת היהודים לא תחיל את ריבונותה על יהודה, שומרון ועזה - שטחי ארץ-ישראל הקדושים והמשוחררים. במו ידינו, תחת לחץ הפריץ בבית הלבן, הפקרנו את הבעלות, את הריבונות, על שטחי ארץ-ישראל ואנחנו היום מעבירים אותה לגויים. אנו בונים היום את התשתית של המדינה הערבית, פלשתין, ולא חשוב אם לעת עתה בעל הבית הגוי, הערבי, הנוכרי, האויב, הוא ירדן או אש"ף. הרי שניהם רוצים בהשמדתה של מדינת היהודים. הרי שניהם הם גויים, שאסור באיסור מוחלט מדאורייתא להעביר אליהם ולו סנטימטר מאדמות הקודש של הקדוש-ברוך-הוא.

תחת לחץ הגוי בוושינגטון ומפחד הפריץ עודדה ומעודדת הממשלה הזאת גיוס כספים בארצות-הברית ובאירופה למען הקמת תשתית זו - הממשלה נותנת לירדן, לזרים, להזרים סכומי עתק לשטחים, כדי לבנות את התשתית של פלשתין. הבנק בשכם, שקם באישור הממשלה, דואג לשגשוג השטחים, כאשר המינהל האזרחי הגדיל השנה את התקציב לערבים ב-‎14 מיליון שקלים. אך חמור יותר, עשרות, למעשה קרוב ל-‎200 יהודים שעבדו במינהל האזרחי ביהודה ובשומרון פוטרו, ובמקומם באים ערבים, בעקבות חוזר מנובמבר ‎1986, המורה על "ניהול עצמי" ערבי. אלה יהיו הפקידים הבכירים של האוטונומיה הפלשתינית בדרכה לעצמאות, בדרכה לניסיון להשמיד את המדינה היהודית.

והערבים רואים ומבינים. הערבים מבינים את ההיסוס, את החולשה, את הפחד של היהודים מפני הגויים. הם שומעים את דברי ההבל והבלע של שר הביטחון מאתמול. כך דיבר השר רבין: "אני חושב שאחד הדברים החמורים שעלולים להתפתח הוא, שהמוטיב הדתי יהפוך להיות מרכיב יותר חזק. יש דברים שלדעתי אנחנו אשמים בהם". מה ה"אנחנו אשמים"? שמעו: "אני לא בטוח שהצבת ישיבות ברובע המוסלמי בירושלים זה הדבר הכי חכם שעשינו. לדעתי, היא מזמינה עימות על בסיס דתי".

הוי חכם בלילה, וכי בשביל המוסלמים אין הרובע היהודי עניין דתי? הוי חכם להרע, וכי בשביל המוסלמים אין קיבוצי התק"ם שלך עניין דתי? הוי חכם של "מה נשתנה", וכי בשביל המוסלמים אין הציונות, המדינה הזאת, ארץ-ישראל, עניין דתי? חבל על עם שככה לו, ששונאיו סומכים על הדת ועל אללה, ושר הביטחון היהודי ריק מכל תוכן יהודי, סר מטוב.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
סליחה, חבר הכנסת כהנא. חבר הכנסת כהנא, חזור בך. להגיד על שר הביטחון, שהוא ריק מכל תוכן יהודי, זוהי השמצה שאין למעלה ממנה. חזור בך.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
ריק מכל תוכן של יהדות.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
אני מבקש ממך, קצת דרך-ארץ.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני משנה את דברי: ריק מכל תוכן, הוא יהודי, אבל אין בו יהדות. בסדר.

אדרבה, נבין שהמאבק האמיתי בינינו לבין הערבים הוא דווקא מאבק דתי, שניצחונו של ישראל הוא הוכחה לגבורתו ולכול-יכולתו של הקדוש-ברוך-הוא - הראיה שאכן השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. כל התהליך של ימינו הוא אך ורק תהליך דתי.

הממשלה הזאת חוששת שהצבת ישיבות ברובע המוסלמי היא שגיאה. ואני טוען, שאי-הצבת ישיבות ובתי-כנסיות ויהודים על הר-הבית הוא פשע. הרובע המוסלמי? אני לא מכיר במושג כזה, כשם שאיני מכיר במושג של כפר "ערבי" בארץ-ישראל. כל כפר כזה הוא כפר יהודי המאוכלס בערבים. אין רובע מוסלמי בירושלים, יש רק עיר אחת יהודית, ולדאבוננו חלק ממנה מאוכלס היום בערבים עוינים וצמאים לדם יהודי.

אויבינו מרגישים את הפחד, את החולשה של הממשלה הזאת, הנכנעת ללחצים של גויים, מתרפסת לפניהם ומאמצת את השלישייה המקודשת: בין-לאומיזציה, ירדניזציה והתאבדותיזציה. וערבים, המבינים רק מציאות של כוח או חולשה, מבחינים בחולשה ומגיבים על-פיה: מהומות והפרעות יום יום. כלי רכב של יהודים נרגמים באבנים; יהודים נדקרים ונרצחים; פצצות באוטובוסים ועל-יד בית-החולים בכפר-סבא. והעיקר - החוצפה והביטחון העצמי הערבי מול הפחד וההיסוס היהודי. סטודנטים בביר-זית צועדים בחוצפה מול צה"ל, עם דגלי אש"ף, עם שירי אש"ף, עם קריאות לניצחון על הציונות, והממשלה אוסרת על צה"ל, על מג"ב, להגיב כפי שצריך להגיב: כסאח.

דרוזים בגולן תומכים בגלוי באויבתנו המושבעת סוריה, וקוראים לפדות את הגולן בדם ובאש, ואנחנו מסרבים לתת להם את מה שהם רוצים: לסלק אותם, תנו להם את מדינת חפצם. פחד מתגובת הגוי, חוסר אמונה וביטחון בקידוש השם.

זיידן עטשי (שינוי-מפלגת המרכז):
-------------------------------
בסוף הם יחזירו אותך לארצות-הברית, אותם אנשים.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני קורא לתוכנית יהודית המבוססת על ביטחון ועל אמונה, על הידיעה כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו; תוכנית של יד קשה, יד ברזל כלפי אלה המחרפים ומגדפים את עם ישראל ואת ארץ-ישראל, ובכך את אלוקי ישראל. יש לסגור את האוניברסיטאות בשטחים; לסלק את הסטודנטים; גירוש קולקטיבי של אוכלוסייה בכל אזור שהיה בו פיגוע נגד יהודים; בנייה יהודית מסיבית בתוך הרובע המוסלמי, כביכול, בחברון, בשכם, בעזה, בכל עיר ועיר ביש"ע; נוכחות יהודית ותפילה יהודית על הר-הבית, והעברת הבעלות מהווקף ומהמופתי לרבנות הראשית; הקץ למינהל האזרחי ולממשל הצבאי ביש"ע. יש להחיל את ריבונות מדינת היהודים על כל השטחים האלה.

דרושה הודעה לאומות העולם להוציא את אפן, אם לא את חמתן, מעסקי ארץ-ישראל;שלא להתעסק בעניינו של העם היהודי, עם השם, עם סגולה, עם קדוש ועם נבחר; לא לוועידה בין-לאומית; שרייגן ידאג לבעיות שלו, והן לא מעטות; שגורבצ'וב ידאג לאפגניסטן; שסין תדאג למהומות שלה בפקין - בארבע מלים בין-לאומיות: ‎YOUR MIND OWN BUSINESS

אם תרצה ירדן לשבת אתנו - ברוכים הבאים. אם ירצה אש"ף לשבת אתנו - אני אומר: בכבוד, בבקשה; כי אני הרי מבין שאין הבדל בין ירדן לבין אש"ף. זו נבלה וזו טרפה. אני מבין שכולם חולמים על קצה של המדינה היהודית. רוצים שלום? בדחילה. אבל אף לא סנטימטר אחד של ארץ-ישראל, ארצו של הקדוש ברוך הוא. "כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים". שיבינו המנהיגים שלנו את כוח מעשיו ולא יתרפסו לפני גויים בוועידה בין-לאומית, ואל ילקלקו תחת שולחנם של הגויים.

אני מציע אי-אמון לממשלת המלקלקים הקלוקלת.

היו"ר א' נחמיאס:
----------------
צריך להתאושש אחרי כל הגידופים האלה. לנהל ישיבה, כשחבר הכנסת כהנא מביע אי-אמון - זה איום ונורא. אחרי שאתה גומר לדבר יש הרגשה רעה מאוד. באמת, אי-אפשר לנהל ישיבה בצורה כזאת.