• דף הבית >
  • ספרים >
  • הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה, בגין התפשטות הנגע המסיונרי בארץ, ואי פתרון בעיית האוניברסיטה המורמונית כז כסלו תשמ"ו (10.12.85

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה, בגין התפשטות הנגע המסיונרי בארץ, ואי פתרון בעיית האוניברסיטה המורמונית כז כסלו תשמ"ו (10.12.85

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה, בגין התפשטות הנגע המסיונרי בארץ, ואי פתרון בעיית האוניברסיטה המורמונית כז כסלו תשמ"ו (10.12.85

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה, בגין התפשטות הנגע המסיונרי בארץ, ואי פתרון בעיית האוניברסיטה המורמונית
כז כסלו תשמ"ו (10.12.85)

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
כנסת ריקה, לפני כארבעת אלפים שנה עמד בארץ-ישראל יהודי ושמו אברהם, אברהם אבינו, אבי האומה. בליל קסם, כאשר השמים היו מוארים בכוכבים מבריקים, כוכבים הממלאים את פני הרקיע, כרת ה', הקדוש ברוך הוא, ברית עם אבי האומה, בחר בו ובזרעו מכל העמים להיות לו נבחר ועליון, והבטיחו את כל הארץ, מנהר מצרים ועד נהר פרת.

הוא ציווה לאברהם לקחת שלושה עגלים ושלוש עזים, שלושה איילים, ותור וגוזל ולבתר אותם בתווך, כאשר השכינה בתוך עשן ולפיד אש עוברת ביניהם. זה היה הרגע ההיסטורי, הברית בין הבתרים, הברית שמקדשת את עם ישראל ובוחרת בו מכל העמים, לקבל את התורה, את האמת, לשמור את מצוותיה, חוקיה ומשפטיה ולהיבדל משאר האומות ומשיקוציהן.

הנה, באותו רגע של בחירה של כריתת ברית כבר נרמז לאברהם אבינו על הסכנה האורבת לפתח בניו. "וירד העיט על הפגרים, וישב אותם אברם". הפגרים, הבתרים המסמלים את הקורבנות של עם ישראל בבית-המקדש; והעיט - סמל הגויים שירדו עלינו בניסיון לבטל את תורת ישראל ולחסל את עם ישראל וקדושתו.

על כך אומר הרמב"ן: "נרמז לו כי יבואו העמים לבטל הקורבנות, וזרע אברהם יבריחם". העיט היורד עלינו היום, העיטים המיסיונריים מכל המינים, כתות הנוצרים הארורות, כתות המזרח המתועבות, "וירד העיט", המיסיון, העוף הדורס עם עיניו הגדולות, כנפיו הארוכות, מעופו המהיר וציפורניו החדות והרצחניות, ירד על יהודי מדינת ישראל. מרחוק הוא כבר הריח את ריח הפגרים, הצברים שרוקנו מכל תוכן יהודי, מכל ערך רוחני, הצברים שהושמדו נפשית על-ידי המנהיגים היהודים בארץ, שלקחו את מקומם של אברהם, יצחק ויעקב אבי אבות האומה, והחליפום באבי אבות הטומאה.

העיט, המחפש את הפגרים, מצא את הישראלי, קורבן השואה הרוחנית בישראל, זרע קודש, נכדו של ישראל סבא. העיט של המיסיון מתלהב, מתרגש, יוצא מגדרו: אדמה פורייה כזאת עוד לא ידע. ואכן, המורמונים הגיעו. וכך כותב מיסיונר מורמוני בשם ‎TVEDTNES JOHN מירושלים למנהיג הכנסייה כבר בשנת ‎1972: "בכנות, מעולם לא מצאתי אדמת מיסיון כה טובה כמו זאת, ואני הייתי מיסיונר בארצות-הברית, בצרפת ובשווייץ. ובכן, אני יודע על מה אני סח".

נכון, הוא יודע ואני יודע את הסכנה המרחפת על ראשו של העם בישראל, כאשר מצד אחד יורד עלינו העיט, ומצד שני, במקום אברהם אבינו שרץ להבריח אותו, אנו שבויים בידי ממשלת המתייוונים, מלכות הזלה המנפנפת דגל הדמוקרטיה, נס הטמיעה וההתבוללות, יריעת הבד של התאבדות. במקום להבריח מהארץ את החלאה, הזוהמה, הלכלוך הזה של המיסיון, אנו מזמינים אותם, מסייעים להם ומעודדים אותם ליטול את נשמות ישראל. זרע הנוצרים הצלבנים, יימח שמם, שהשמידו רבבות יהודים, צאצאיהם של האינקוויזיציה הקתולית הקטלנית, שהשמידה את היהודים בספרד ובפורטוגל, בני בניהם של הידוע לשמצה הכומר מרטין לותר, יימח שמו, אבי הפרוטסטנטים, שהורה לשרוף את בתי-הכנסת על יהודיהם, זרעיהם של אלה מוזמנים לרדת על פגרי הצברים הריקים מכל תוכן, מכל ערך של יהדות.

בירושלים, ברגע זה, בונים המורמונים, אחת הכתות הכי מסוכנות לנו, מוסד עצום, שיהיה מרכז הציד, ציד היהודים. האדמה היתה כמעט שי אלוקי מטדי קולק, קולק המלקק לגויים בצורה מחפירה. העירייה בירושלים לקחה אדמה ציבורית, ושינתה את ההגדרה שלה, כדי שהמורמונים יוכלו לרכוש אותה ולבנות עליה את המוסד שלהם.

לפני זמן מה עמד כאן חבר כנסת מר"צ והגן על המורמונים. הוא מכיר אותם, כך אמר, ידידים טובים של ישראל, של העם היהודי. אותו אחד, שלדאבוננו היה פעם קצין חינוך ראשי בצה"ל, מבטיח לנו שהמורמונים לא יעסקו בארץ בפעילות מיסיונרית. לעג לרש. מורמוני בלי מיסיון כמוהו כרב שך בלי שבת, או עזר ויצמן בלי ערבים, או יוסי השריד בלי פלשתין. העברת אנשים על דתם היא חלק אינטגרלי מהדת המורמונית. להם זה חוק ולא יעבור, מצווה.

כבר ביוני ‎1972 כותב אותו אחד, טוודנס, על הנפש אשר עשה כבר בירושלים. וראש הכת הזאת כאן, דייוויד גיילבריך, כבר בשנת ‎1972 כתב דוח מיסיונרי ובקשה לנציגים קבועים של הכנסייה בישראל. וכך הוא כותב: "הסניף בישראל מכוון לפעולות מיסיונריות ועובד כמיטב יכולתו להפיץ את ברכות השיבה".

המורמונים הם רק חלק אחד וקטן מסרטן המיסיון כולו. העיטים ירדו עלינו בהמוניהם, בהריחם את ריח הפגרים. אסור שהמאבק יצטמצם לכת אחת, כאשר כל בר-בי-רב יודע ומכיר, שנגע הצרעת מתפשט בכל הארץ. עשרות כתות של מיסיונרים הסתערו על העם היושב בציון. רשתם פרוסה על ישראל. הסרטן מתפשט.

כאן, בירושלים, ברחוב נרקיס, עומדת הכנסייה הבפטיסטית. בראשותו של המיסיונר רוברט לינדזי, הכנסייה הזאת מארחת מדי שבת קבוצת "יהודים למען ישו" בשם "נתיביה", אשר בראשה עומד משומד בשם יוסף שולם. כל שבת הם מזמינים אותנו, היהודים, לתפילה כביכול, תפילה לישו, לנצרות.

מצד אחד שמעתי ושמחתי באומרם לי שבאוקטובר ‎1982 נשרפה הכנסייה. מצד שני שמעתי שראש העיר הוציא כסף מהעירייה ותרם להם סכום נכבד. ובכך ממשיכים לינדזי והבפטיסטים כאן, בירושלים עיר הקודש, ליטול את נשמות היהודים.

ובגבעה הצרפתית בירושלים נמצא "מרכז כספרי", והכומר אולה קוורמה מפינלנד מודה בפה מלא שהוא מיסיונר. למי אכפת? למי איכפת? בלוד ובתל-אביב מסתובבים הערפדים של הכת "עדי השם" ומוצצים את דמי נשמותיהם של היהודים. ברחוב שפר בתל-אביב הם משמידים את הנוער. בלוד, בשכונת רמת-אשכול, הם מסתובבים וצדים נפשות יהודיות. וקולו של יהודי אחד, עולה מרוסיה, נשמע כשהוא זועק: כאן בארץ שלנו, ארץ היהודים, אני צריך לפחוד ממיסיונרים? בתו נתפסה ברשתם.

העיר טבריה מלאה משיקוציהם. ודווקא היהודים מעדות המזרח נופלים לתוך הרשת הנוצרית, בגלל הדמוקרטיה המעוותת והמטורפת של המתייוונים השולטים כאן במדינה.

ובחיפה, מעון בשם "בית אל", השייך לכת של הנוצרים, קורץ לנוער ומציע מקום נקי וזול, יחד עם חומר נוצרי מיסיונרי.
בנהרייה מתנצרים היהודים וטובלים בים.

ברמת-השרון עובדים הערפדים ארי ושירה סורקו-רם, מתוך גוף בשם "מעוז". אותו ארי הוא חייל בצה"ל. הוא כתב ספר, יומן, שבו הוא מפרט איך הקדיש את זמנו בצה"ל, במילואים, להפיץ את תורת הנצרות בקרב חיילי צה"ל.

חברי הכנסת, המיסיונרים, יימח שמם, מסתננים לתוך הצבא, לאולפנים, למרכזי הקליטה ולקיבוצים. אין היום כמעט אולפן אחד שאין שם מיסיונר. ולגבי הקיבוצים - קיים "פרויקט קיבוץ", הנתמך על-ידי השגרירות הנוצרית בירושלים. הם מגיעים לכל קיבוץ, ובשיא הקלות עובדים על הנוער שם, הנוער שכל כך ריק מכל תוכן יהודי ומכל זהות יהודית.

השגרירות הנוצרית כאן, מרכז המיסיון בארץ, בראשותו של הכומר המסוכן ון דר הובן, תומכת, מממנת, מדריכה, מכוונת מאות מיסיונרים. וכל זאת במסווה של "אנחנו ידידי ישראל". והרי מנחם בגין הופיע בוועידה שלהם.

עתה הגענו לשאלה המרכזית: מול הזוועה הזאת של המיסיון, לאור העובדות שכאן בארץ, במדינת היהודים, פועלות עשרות כתות בניסיון לחטוף את נשמותינו, נוכח הסכנה לנוער שהוא כה ריק מכל תוכן, למה לא הצליחו ממשלות ישראל במשך ‎37 שנים לחוקק חוק לבער את המיסיון מן הארץ? למה? התשובה המבישה מוכיחה יותר מאלף עדים על המנטליות הגלותית ועל הנפש הגטואית והשפלה, שהן חלק בלתי נפרד מהעברי החדש. מה יאמרו הגויים? כבר בשנת ‎1973, כאשר שר הדתות דאז ורהפטיג קרא לחוקק חוק לאסור על פעילות המיסיון, גם גח"ל וגם מפלגת העבודה יצאו בטענה, כי הצעת החוק "תגרום לתגובה שלילית מצד העולם הנוצרי". מה יאמרו הגויים? ושר המשפטים דאז יעקב שפירא הוסיף את הנימוק המטורף והמטומטם - דמוקרטיה. וכך הוא אמר: "ישראל כדמוקרטיה סובלנית חייבת להשלים עם המיסיון".

אנחנו נותנים ליורשיהם של הצלבנים, האינקוויזיציה, לחסידי ישו, אשר בשמו נטבחו מאות אלפי בני עמנו, אנחנו נותנים להם ליטול את נשמות נכדיהם בארץ הקודש.

אם העיט המיסיונרי ירד על פגרי היהודים, מה נאמר על העיט הצבוע - המפלגות הדתיות? לא מספיק שהם יושבים היום בשלווה בקואליציה ונהנים מזיו פרס, שלא לדבר על הכספים - שוחד הסותם להם את הפה ואת העיקרון ומונע מהם לתקוף את מלכות הזלה הזאת - הם הגדישו את הסאה. כאשר סיעת "כך" מגישה הצעת אי-אמון לממשלה בנושא זה, הילד איננו, הילדים אינם. איפה הן המפלגות הקדושות, בוצינא קדישא, עדי השם?
הרבנים פרוש ושפירא עשו אגודה אחת ונעלמו. וש"ס? - בכל האולם הזה אני לא רואה לא ש"ס ולא פוסקים. והמפד"ל? - נו, מהבורגנים האלה כבר למדנו שאין לצפות לעיקרון ולקידוש השם.

אני עומד כאן ומברך את מורשה. אתם באתם ואני מקווה שתצביעו נגד הממשלה.

לסיום, לממשלה הזאת, המעכירה את עם ישראל, המשמידה את נשמות היהודים, ההורסת את הזהות ואת ייחודו של עם ישראל כעם נבדל ונבחר וקדוש ועליון, אני זועק:
מה לא עשיתם כדי לנאץ את קדוש ישראל ולהחריב את עמו? צאצאי הערב-רב, זרע המתייוונים - כשאנו חוגגים היום את חג החנוכה, חג הניצחון של המכבים, שומרי ההלכה והמצוות, על היהודים המתגויים. מאז קום המדינה ניסיתם להרוס את קדושת עם ישראל: ילדי טהרן, ילדי תימן, עדות המזרח, המפגשים הארורים היום בין ילדים יהודים לערבים - כולם באו לטשטש ולמחוק את הייחוד של עם ישראל. ועכשיו המיסיון.

דעו שהעם לא יסבול את העיט הזה, את הערפד, את החלאה, את הזוהמה של המיסיון.
אם הממשלה לא תבריח את העיט, לא תגרש אותם מהארץ, לא תחוקק חוק, אני אומר לכם, שהעם הזה יקום וייקח את החוק בידיו.

היו"ר ח' גרוסמן:
----------------
אני מבקשת בזה לסיים, כי אתה קורא להפרת החוק. אני מבקשת לסיים.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
ובכן, אני קורא - -

היו"ר ח' גרוסמן:
----------------
אני מבקשת לסיים.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
- - לכנסת הזאת להביע - -

היו"ר ח' גרוסמן:
----------------
אתה קראת לעם כולו. אני מבקשת שתסיים.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
- - אי-אמון בממשלה, ואני בכל זאת מקווה שנגיע לימות המשיח ואת תביני שאין הבדל בין חבר כנסת לחבר כנסת.

היו"ר ח' גרוסמן:
----------------
אין הבדל, אבל שום חבר כנסת לא יקרא להפר את החוק בעם.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
זה לא נכון.