• דף הבית >
  • ספרים >
  • הצעת סיעת תנועת "כך" להביע אי-אמון לממשלה בשל חילול קודשי ישראל בתחום השבת והגיור. כ' אדר תשמ"ח (9.3.88)

הצעת סיעת תנועת "כך" להביע אי-אמון לממשלה בשל חילול קודשי ישראל בתחום השבת והגיור. כ' אדר תשמ"ח (9.3.88)

הצעת סיעת תנועת "כך" להביע אי-אמון לממשלה בשל חילול קודשי ישראל בתחום השבת והגיור. כ' אדר תשמ"ח (9.3.88)

הצעת סיעת תנועת "כך" להביע אי-אמון לממשלה בשל חילול קודשי ישראל בתחום השבת והגיור.
כ' אדר תשמ"ח (9.3.88)

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, "על כן רחק משפט ממנו ולא תשיגנו צדקה. נקוה לאור והנה חשך, לנגהות באפלות נהלך. נגששה כעורים קיר, וכאין עינים נגששה; כשלנו בצהרים כנשף, באשמנים כמתים. נהמה כדבים כלנו, וכיונים הגה נהגה; נקוה למשפט ואין, לישועה רחקה ממנו. כי רבו פשעינו נגדך וחטאותינו ענתה בנו, כי פשעינו אתנו ועונתינו ידענום". דברי הנביא ישעיהו לעם עיוור המגשש קיר, לעם שהונחתה עליו קללת התוכחה: "יככה אדוני בשגעון ובעורון ובתמהון לבב; והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח את דרכיך - - -".

אכן, עם גושש, מדינה ממששת, כאשר עיוורים ומשוגעים משלו בנו ופורק אין מידם. הבית בוער, המדינה מתפוררת, העם מתמוטט. הצבא והנוער נשברים לאט לאט, ותחושה של דיכאון, של מרה שחורה אוחזת יהודים, שיותר ויותר מסופקים במה שיהיה בקרבת הימים.

הצבא, צבא-ההגנה לישראל, היהלום שבכתר, גאוותנו ונחמתנו, נחלש ומושפל. הצבא האדיר, שהביס מדינות וארמיות, עומד בזוי ומתוסכל מול קללות, יריקות ואבנים של נשים וילדים ששנאה בעיניהם והשמדת היהודים בלבם. נשקו האדיר של הצבא, של הנוער, של העם, הביטחון העצמי, הידיעה שאנחנו צודקים במאבקנו הלאומי - נופצו. האספסוף הערבי עולה מעלה מעלה, ואנחנו וחיילינו יורדים מטה מטה.

איך נופלים גיבורים? ומנהיגינו האומללים, ראש הממשלה האפור והקטן, ממלא-מקומו הדמגוג, והרועים הרעים המבולבלים והמתבוללים מתרפסים לפני גויים למען שלום. אבל, "שלום שלום ואין שלום". כי מה אמר הנביא? - אין שלום לרשעים, אמר השם, יען וביען הטעו את עמי לאמור, שלום ואין שלום, והוא בונה חיץ והינם טחים אותו תפל. והנה נפל הקיר. איה הטיח אשר טחתם?

חברי הכנסת, לפני שבר גאון, ולפני כישלון גובה רוח. הטרגדיה של התמוטטות חומת האימה של צה"ל ושל היהודים על הישמעאלים בארץ-ישראל והמרי הישמעאלי נגד עם ישראל משקפת תמונה עגומה של אידיאולוגיה ותפיסת עולם נכשלת, מתפוררת והרוסה.

הציונות החילונית קמה, כפי שאמרו מייסדיה, כאנטי-תיזה ליהדות כדת, ולמעשה, כדי לשנות את המהות וההגדרה של העם היהודים, מעם אלוקי, מעם קדוש, מעם סגולה ומעם נבחר הנשען על אביו שבשמים והמקבל על עצמו עול מלכותו ומצוותיו, לעם ככל העמים, כגוי ככל הגויים - שפל, טמא וקטן כמו כולם.

קמו גאוותני הרוח, הוגי הציונית החילונית, ועלו על הבריקדות נגד השם ונגד משיחו, ותכננו מדינה המבוססת על "כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה". מדינה של ישורון שהשמין ובעט, של שבעים שכיחשו ואמרו: "מי השם?" בגאוותם הולידו אגדה שקרמה גידים ועור, המיתוס של הישראלי כ"סופרמן".

במלחמת ששת-הימים זינקה האגדה. במקום להבין שבמלחמה זו ראינו נס בגלוי, יד השם החזקה והחשופה שהלמה באויבינו, כדי לקדש את שמו ואת שם עמו, התמוגגו העברים העיוורים מגאוותנות, השתוללו בתוך הבוץ של גאון כוחנו ועוצם ידינו.

אך יושב בשמים ישחק, השם ילעג לעמו. גבוה ממרחק ידע, וקשת גיבורים חתים.
והנה בא הלם מלחמת יום-הכיפורים. ואותו צה"ל שגירד שחקים, שחיל חילו אחז פלשת ופלשתינים, לצערנו, ליגון נפשנו, הוכה, נפצע, דומדם מדמים. בשנת ‎1967 - מלחמה של שישה ימים. בשנת ‎1973 - שלושה שבועות של בכייה לדורות, עד שאבינו שבשמים, האב הרחמן, ריחם עלינו ונתן את אויבינו בידינו. אותו צה"ל בשנת ‎1967 - סופרמן, כביכול, ושש שנים לאחר מכן - מוכה והמום, כביכול.

העברי העיוור, הכופר הלא מכופר, לא מבין ולא רוצה להבין את חוק הברזל הלאומי היהודי: אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ורדפתם את איביכם ונפלו לפניכם לחרב. ורדפו מכם חמשה מאה, ומאה מכם רבבה ירדפו. והצד השני של המטבע הלאומי: ואם בחוקותי תמאסו - - - ונגפתם לפני איביכם. צה"ל הוא חזק או חלש בדיוק כפי שקובע אבינו שבשמים.

והמצב היום בשטחים, הטרגדיה שם וההתקוממות של הערבים בתוך המדינה אינם אלא חוליה נוספת בשרשרת של העיוורון העברי: ככלב שב על קיאו, כסיל שונה באיוולתו, ולא מבין שאכן יש בישראל מצווה ושכר, וחטא ועונש.

מרמס קודשי ישראל נמשך ביתר שאת, מיאוס במצוות השם וגיעול בחוקותיו, כאשר בשנאה תהומית וחולנית קמים האנטי-דתיים, פורקי עול, קיצוניים ופנטיים, המומרים להכעיס, חילונים חולניים, השרידים, האלונים, הרובינשטיינים, הגרנות המלאים בור, וקוראים למלחמת חורמה נגד שני עמודי התווך של העם היהודי - שבת קודש ואיחוד העם היהודי בהגדרה הלכתית של מיהו יהודי.

הזהות של היהודי, ההגדרה של מיהו יהודי, היא יסוד היסודות של העם. רק קביעה ותיאור אחיד ואחד יכול להגדיר בדיוק מיהו יהודי, ולהציל את העם מפילוג איום שיהפוך אותו לשני עמים, עם איסור חיתון וקשר ביניהם. על זה נאבקים יהודים נאמנים כל השנים. משום כך אין הם נותנים שינה לעיניהם ותנומה לעפעפיהם. משום כך לוחמים כאריות היהודים האמיתיים וההגונים, לתקן את המעוות, החרפה, האסון, הפרצה, הפילוג בעם שנולדו על-ידי ההגדרה הנוכחית, כפי שנקבעה על-ידי שופטים של בית-המשפט העליון, השופטים על-פי חוקי הגויים ועל-פי מחשבותיהם.

בגלות, במערב הפרוע והמופרע, כבר הצליחו הרפורמים והקונסרבטיבים, השמנים והמתייוונים, הרמאים והנוכלים, המסלפים את היהדות, לפלג את העם. העזו להרוס את ההלכה של אלפי שנים, והיום מסתובבים מאות ואלפי גויים המתחזים ליהודים, שגוירו כביכול על-ידי רפורמים וקונסרבטיבים המתחזים לרבנים.

בגלל הזייפנים הפולחניים האלה נוצרה שואה רוחנית במערב, כאשר להוציא אחוז קטן של יהודים אורתודוקסים, אי-אפשר היום לדעת בביטחון מיהו יהודי. מנהיגי הרפורמים והקונסרבטיבים הפכו את מצב יהדות הגלות לאנרכיה, לאנדרלמוסיה וחורבן.
אך בזה עדיין אין הם שבעי-רצון. לא די להם שהרסו והחריבו את בית-ישראל בגולה, חייבים הם לנסות להכניס את נגע הצרעת, את הסרטן שלהם גם לתוך ארץ-ישראל הקדושה.

הם מבינים את הנקודה המרכזית כאן. אם תתקן כנסת ישראל את החוק כך שיהיה רק גיור כהלכה, היא תשלח מסר לכל יהודי בעולם: הדת, ההלכה, היהדות אינן ניתנות לזיוף. הרביי הרפורמי אינו רב, הבור ועם-הארץ הקונסרבטיבי אינו מוסמך להורות, לקבוע, לפסוק, לשנות, לשקר, לזייף.

אך הממשלה הזאת, ממשלת שמיר ופרס, הליכוד והמערך, הזוג המוזר, הצמד הלא-חמד, ממשיכה לסרב לתקן את החוק, ובכך היא מעודדת את הרפורמים ואת הקונסרבטיבים ואת השואה הרוחנית.

לפני זמן קצר רשם משרד הפנים, שנמצא היום בידי הליכוד והמנכ"ל שלו הוא איש ש"ס, במרשם האוכלוסין שלושה גויים שגוירו בגיור רפורמי כיהודים. זאת הפעם הראשונה שבה רושם משרד הפנים באופן רשמי גרים מזויפים כיהודים. הסכר נפרץ, המחסום נשבר. עומדים בתור עשרות גויים אותנטיים, שנהפכו על-ידי הרפורמים והקונסרבטיבים ליהודים מזויפים.

והממשלה ממשיכה בסירובה. המפלגות הדתיות החרדיות, החרדות לכיסאות ולמימון המוסדות שלהן, ממשיכות לשבת בממשלה. עבדים כנענים ונרצעים לאדוניהם, משועבדים לקערה - קערת הכספים. בוודאי, הם כועסים, זועמים על בגידת הליכוד והמערך, אבל הצבועים האלה, הקמים מדי פעם לשחק את המשחק של הבעת מחאה, של ניסיון כביכול לתקן את החוק, הצבועים האלה מבקשים שכר כפנחס ומסכימים לאי-מעשים של זמרי ופרס ושמיר.

והשבת, שבת קודש, השבת נרמסת ומושפלת בערי ישראל ובחוצות ירושלים. השבת השקולה כנגד כל המצוות, השבת שעליה אמרו חז"ל: "כל המשמר שבת כאילו קיים כל התורה כולה". וכן: "כל מי שמחלל את השבת מעיד לפני מי שאמר והיה העולם שלא ברא עולמו בשישה ימים ולא נח בשביעי". וכן: "לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחיללו בה את השבת".

פלוגות הסער הפאשיסטיות של ר"צ, מפ"ם ורובינשטיין בג'יהאד גלוי קמו לחסל, להשמיד, למחוק את קדושת היום. לצדם קמה השופטת ותקעה בשופר גדול להשמדתנו, קביעה והחלטה שאין החוק יכול היום למנוע מהמחללים לרמוס את השבת.

והמפלגות הדתיות הרימו מייד את עיניהן לאדון - האדון שמיר. אשא עיני אל הליכוד - מאין יבוא עזרי? עזרי מעם שמיר ושית. ומה אמר הנביא? - ואל תזרעו אל קוצים.

במשך חודשים הרו מהיריון המפלגות הדתיות עמל אצל שמיר וילדו שקר. חודשים משתולל חילול השבת בירושלים, והעסקנים הדתיים הבטיחו לעדריהם שיהיה טוב, שמיר יציל את המצב, יהיה חוק טוב שיתקן את המעוות. והנה, לאחר קצת פחות מתשעה חודשים העביר שמיר את העיבור המעובר, ביחד עם פרס. העביר חוק לכנסת, חוק אומלל הפותח פתח לכל ראש עיר לחלל את השבת, והפעם על-פי חוק כנסת, חוק מביש, חוק של רמאים ונוכלים, של הליכוד והמערך, בדיוק מה שמגיע למפלגות הדתיות של עסקנים רמאים ונוכלים.

אני פונה למפלגות הדתיות, ש"ס, אגודה ומפד"ל, עבדים כנענים ונרצעים של הממשלה: השבת מחוללת ומושפלת, ואחרי חצי שנה של דחייה, התחמקות מצד שמיר והליכוד, נולדה הביצה הרכה הזאת; ביצה שנולדה ביום רע. נו, מה תעשו עכשיו? שוב אין חוק, שוב אין מי שיעמוד בפרץ. בוודאי לא פרץ. בושה, כלימה, חילול השם.

ואתן, המפלגות הדתיות, שותפות לכלימה. עד מתי תמשיכו לחלל שם שמים בעד בצע כסף? עד מתי תשפילו את כבוד התורה תמורת שקלים? האם איבדתם כל תחושה של כבוד התורה? צאו מתוך הממשלה ומלטו איש את נפשו מחרון אף השם. זה לא יעזור? מה יצא מזה - אתם טוענים. בנסיבות דומות השיב ר' חיים מבריסק זצ"ל: "אינני יודע אם זה יעזור, אך אדם שיש לו פצע ביד ולא צועק - סימן שלא כואב לו". ש"ס, אגודה ומפד"ל, זוללי הקערה, צאו מתוכם וקדשו שם שמים.

היו"ר ש' הלל:
-------------
עליך לסיים.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
עוד סעיף אחד ואני גומר. ואתם, ממשלת הליכוד והמערך, עיוורים ומוכים בסנוורים, האינכם רואים את הקשר בין התפוררות המדינה לחילול שבת ולגיור מזויף?
ההנכם כל כך אטומים וסתומים שאינכם מסוגלים להבין את הסיבה, את הטעם, את מקור השואה המתקרבת עלינו, חס ושלום?

אני מציע אי-אמון לממשלה.