• דף הבית >
  • ספרים >
  • הצעת סיעת תנועת "כך" להביע אי-אמון לממשלה בשל מניעת חופש ההתבטאות של מר יעקב הדני, ראש אגף החינוך הדתי במשרד החינוך. ט' סיון תשמ"ח (25.5.88)

הצעת סיעת תנועת "כך" להביע אי-אמון לממשלה בשל מניעת חופש ההתבטאות של מר יעקב הדני, ראש אגף החינוך הדתי במשרד החינוך. ט' סיון תשמ"ח (25.5.88)

הצעת סיעת תנועת "כך" להביע אי-אמון לממשלה בשל מניעת חופש ההתבטאות של מר יעקב הדני, ראש אגף החינוך הדתי במשרד החינוך. ט' סיון תשמ"ח (25.5.88)

הצעת סיעת תנועת "כך" להביע אי-אמון לממשלה בשל מניעת חופש ההתבטאות של מר יעקב הדני, ראש אגף החינוך הדתי במשרד החינוך.
 ט' סיון תשמ"ח (25.5.88)


כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, "הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים - - - מצדיקי רשע עקב שוחד, וצדקת צדיקים יסירו ממנו". דברי הנביא ישעיהו לעם, שחשב את עצמו לחכם ונבון, והנה "עם נבל ולא חכם". ובכן, קמתי היום להתריע נגד השערורייה, הנבלה שנעשתה במשרדו של שר החינוך הבורח מכאן, שרק לפני כמה דקות הטיף להקשבה הדדית, ועכשיו עומד שם ומדבר. כבוד השר, אני מדבר, ואתה לא תדבר.

היו"ר מ' כהן אבידב:
-------------------
אני מבקש ממך, אני קובע כאן מי מדבר. לא אתה תקבע את הנוהל.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אז בבקשה. הוא מפריע לי, השר התרבותי הזה.

היו"ר מ' כהן אבידב:
-------------------
גם אתה הפרעת לו. חבר הכנסת כהנא, אנשים רשאים לדבר. יש לך זכות לדבר, אתה מדבר, ואנשים רשאים לשוחח ביניהם. גם אתה קורא קריאות ביניים.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
הם רשאים, אבל הם גם רשעים.

ובכן, קמתי היום להתריע נגד הנבלה שנעשתה במשרדו של שר החינוך הנבון, בתקווה שיתגשמו דברי שלמה המלך "והוכיח לנבון, יבין דעת".

בידי העתק של דף מעיתון "מעריב" של השבוע שעבר ובו שלושה קטעים שהופיעו בזה אחר זה: א. "חוברות המתארות את צה"ל כצבא המפעיל אלימות מיותרת הופצו במאות בתי-ספר בארץ", חוברות שהוצאו על-ידי המדרשה לדמוקרטיה ולשלום על שם אמיל גרינצווייג המקורבת ל"שלום עכשיו". בין היתר נאמר: "האם נכון להפנות זעם מוצדק על מחבלים כלפי קבוצה לאומית שלמה?". זו אינה דעה פוליטית.

ב. "'הצבא העניש את הכפר שאלדובי רצח בו נערה', זה משפט שרשמה הפרופסור טניה ריינהרט מהחוג לספרות כללית באוניברסיטת תל-אביב וביקשה מהסטודנטים לנתחו. קבוצת תלמידים הביעה מחאה והתנגדות לשימוש בשיעור כבבמה להעברת דעות פוליטיות. הפרופסור השיבה שזכותה להביע את דעתה בכל פורום".

ג. "נבון נזף ביעקב הדני. סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות יצחק נבון זימן היום ללשכתו את מנהל החינוך הדתי במשרד והורה לו שלא להפיץ עוד חוזרים מטעם היחידה לחינוך לדמוקרטיה בחינוך הדתי ללא אישורו". מה הנימוק? - "יש בהם משום נקיטת עמדות פוליטיות חד-צדדיות".

יום קודם לכן פרץ זעמו של הנבון שבשרים וייחר אפו על איגרת למורים. "איגרת אומללה", זעק השר המחונך. "מצערות ומעציבות", התיילל השר התרבותי. ועל מה יצא קצפו ולמה? מה היה כתוב שם? חס ושלום, לא התקפה על צה"ל, חס וחלילה. היה כתוב: "מצוות הכיבוש עוד לא הסתיימה עם קום המדינה והיא מתעצמת בימים אלה". עוד כתוב שם: "אנשי השמאל הם מלשינים ומומרים". אך הלוא זו אמת, אמת לאמיתה.

ובכן, קם המחנך התרבותי ונזף במנהל החינוך הדתי ואסר על הפצת החומר המתועב. כל הכבוד לשר הדמוקרטי, שר החינוך, כי על חטא ופשע זה אסור לעבור לסדר-היום. הפצת דעות פוליטיות, חד-צדדיות, על-ידי אנשים וגופים במשרד החינוך - פשע שלא ייעשה, ומי שעובר על איסור זה, אחת דתו - להעביר.

ובכן, כאשר קריאות הברברים ברקע - יוסי שריד, משרידי הערב-רב, הוא מקרקר על הסתה פרועה, ומי יותר מומחה בעניין זה מהמסית הפרוע? חיים רמון, הרמון שמלא שנאה כרימון, צווח על הסתה לשנאה - על רקע זה הורה שר החינוך להעביר מתפקידה את הממונה על הפרסום של האיגרת הזאת. כל הכבוד לדמוקרטיה הצבועה והמסולפת והמזויפת של נבוני הדור. וכי העניש שר החינוך את אלה שהלכו והפיצו בבתי-ספר את החומר השמאלני עם הדעות הפוליטיות החד-צדדיות שהשמיצו את צה"ל? וכי העביר מתפקידה את הפרופסור הזאת, שהביעה דעה פוליטית חד-צדדית בחוגה? וכי שמענו אפילו מלה אחת של גנאי מפיו הנבון, החכם מכל השרים?

יותר מזה: ארבע שנים רצופות מחנך משרד החינוך והתרבות את תלמידי המדינה לשנאה, להסתה, לשטנה נגד כהנא ותנועת "כך". קורסים שלמים מיוצרים ומוגשים על-ידי שמאלנים קיצונים וגופים שמאלניים החותרים תחת הציונות והמדינה. שוטפים את מוחותיהם של התלמידים, באישורו, בברכתו ובהתלהבותו של משרד החינוך והשר התרבותי. דעה פוליטית חד-צדדית מובהקת מזהמת את האוויר והאווירה של בתי-הספר בישראל. תעמולה שמאלנית פאשיסטית בברכתם המלאה של אלה שנגד פניהם נבונים, מצדיקי רשעים שמאלנים וצדקת צדיקים יסורו מהם.

לראות ברעיונות יהודיים גזענות ולהטיף ללינץ' נגדם, זה מותר ואף מצווה? להגדיר באורח חד-צדדי שדעה של חבר כנסת, רב בישראל, גזענית? זאת איננה הפצת דעה פוליטית? לאסור על אותו חבר כנסת המושמץ להופיע בבתי-הספר כדי לענות למגדפים, זה אינו צעד פוליטי? איזו שערורייה. מי נתן לשר הזה ולשמאלנים שבמשרדו את הזכות החד-צדדית להגדיר את היהדות כגזענות? השמאל הפאשיסטי, המכבש הבולשביסטי, תפס את משרד הביטחון בגרון, שבה את שביו. הילדים המסכנים שלנו. ושר החינוך, הבורח בצביעות מרשימה, מפטפט על דמוקרטיה, א-פוליטיזציה של החינוך, כאשר תחת שרביטו השמאלנים, המלשינים והמומרים הורסים את ילדינו וחותרים תחת מדינתנו בצורה פוליטית מובהקת.

נבון? לא כל הרוצה ליטול את השם ייטול. אין בינה במשרד החינוך. קיימת רק שנאה פרועה ליהדות ולציונות האמיתית. דבריו ומעשיו האומללים של שר החינוך הן אלה מסביב לפרשה הזאת והן אלה שנעשו במשך ארבע שנים של כהונתו - כל אלה מהווים נבלה בישראל. אני מציע אי-אמון לממשלה האומללה.