• דף הבית >
  • ספרים >
  • הצעת סיעת "כך" להביע אי אמון בממשלה על אי תיקון חוק מיהו יהודי יא טבת תשמ"ו (23.12.85)

הצעת סיעת "כך" להביע אי אמון בממשלה על אי תיקון חוק מיהו יהודי יא טבת תשמ"ו (23.12.85)

הצעת סיעת "כך" להביע אי אמון בממשלה על אי תיקון חוק מיהו יהודי יא טבת תשמ"ו (23.12.85)

הצעת סיעת "כך" להביע אי אמון בממשלה על אי תיקון חוק מיהו יהודי
יא טבת תשמ"ו (23.12.85)

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אדוני היושב-ראש, כנסת ריקה, במיאמי-ביץ' פלורידה יושב רביי רפורמי ושמו אלן פרנק - בור מדאורייתא, עם הארץ מדרבנן, כמו כל הרפורמים, ריק פוחז, אדם שמזלו היחיד הוא, שקהילתו יודעת יהדות עוד פחות ממנו. הרביי הזה הודיע בעיתונות, שהוא חשף תרופת פלא, קפיצת דרך לגיור שלא כהלכה. כל גוי - הוא הכריז - ללא הבדל דת או לאום, ללא גזענות, הרוצה להתחתן עם יהודייה, בחירת לבו - וההיפך - יוכל להגיע לסמינר של שמונה שעות - שמונה שעות - ומייד להתגייר. להיכנס כגוי נוכרי וזר ולצאת, בן-יום, כבנו של אברהם אבינו. שמעתי מאחורי הפרגוד שפנתה אליו עז - כן, עז - שהחליטה להתגייר ולשם כך כבר גידלה זקן.

עם הבור הזה ועם מאות הרביי'ס הרפורמים והקונסרבטיבים המזויפים ועזי-הפנים כרתו ראש הממשלה והשמאלנים המתייוונים שלו ברית. כוונתם להרוס את היהדות האמיתית, לגזול ממנה את הסמכות הבלעדית לקבוע את אופיו והגדרתו של העם היהודי.

אם כן, הרי לפנינו מלחמה, מלחמת מצווה; אותה מלחמה שפרצה לפני יותר מאלפיים שנה והונצחה בהיסטוריה בתור חג החנוכה, ניצחון החשמונאים, המכבים מקבלי עול מלכות על המתייוונים - מהרסינו ומחריבינו שיצאו מאתנו.

לא בכדי תיקנו חז"ל את נוסח הברכה השנייה של הדלקת הנרות כפי שתיקנו: שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, כלומר, כשם שהיתה מלחמה נגד המתייוונים בימים ההם כך עלינו להתכונן בזמן הזה, אם וכאשר יקומו צאצאיהם וצאצאי צאצאיהם של המתייוונים לנסות שוב לטמא את מקדש השם.

השאלה של גיור כהלכה היא רק חלק משאלת מיהו יהודי, וזאת האחרונה אינה מסמלת אלא את העימות הבלתי-נמנע בין היהודים האמיתיים מקבלי עול מלכות שמים, שומרי תורת השם ומצוותיו, לבין המנהיגים המתייוונים המתגויים, פורקי עול היהדות בכוונה להכעיס; אלה שכונו בפי חז"ל: שונאיהם של ישראל.

בעימות הזה לא ייתכנו פשרה וויתורים. לאהבת ישראל ולרצון להגיע לידי הסכם מקובל ומשותף יש גבול. עד כאן ותו לא. לגבי השאלה: האם עם ישראל יהיה מוגדר כעם קדוש, עם סגולה, עם נבחר ונבדל מכל העמים, כאשר הוא מקבל על עצמו את עול מלכות השם ומצוותיו, וכאשר ההגדרה של יהודי גופא נובעת אך ורק מפי ההלכה שניתנה בהר-סיני מפי אל, שהיא הסמכות העליונה והבלעדית של עם ישראל, או שמא נהיה עם ככל העמים, גוי ככל הגויים, שפל ככל השפלים, טמא ככל הטמאים, חילוני ככל החילונים, חולני ככל החולנים, משוקץ ככל המשוקצים - לגבי שאלה זו אין פשרה, אין ויתור. כל האומר שהקדוש ברוך הוא ותרן הוא - אמרו חז"ל: ייוותרו חייו.

לכאן לא יצליחו עוכרי ישראל המזויפים מחוץ-לארץ, מסוג שינדלר-שווינדלר, לייצא את ההפקר, ההרס והאנדרלמוסיה של יהדות המערב. הריפורמים והקונסרבטיבים, הבורים והריקים, הביאו את העם היהודי במערב למצב של אנרכיה טוטלית, שבו גויים מתגיירים בלי לקבל על עצמם את התנאי ההכרחי: קבלת עול מצוות. גויים מתקבלים כיהודים כאשר האב לבדו הוא יהודי, אפילו האם גויה טהורה, וזאת בניגוד מוחלט להלכה. ילדיהם של זוגות מעורבים שהם גויים ללא כחל ושרק מתקבלים ב"סנדיי סקול" של הזייפנים והמזויפים, ולאחר תקופה מסוימת כבר מוכרים כיהודים. יהודים פורקי עול מאמצים ילדים גויים וללא גיור כלל וכלל הופכים אלה ליהודים. רביי'ס מוכנים ואף מפרסמים את נכונותם לחתן גוי עם יהודי גם בלי גיור מזויף כלל וכלל. הרביי'ס בעצמם פרקו עול, והם מחללים את המצוות והקדושה של דת ישראל.

על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה זו של הכנסת של מטה, אני מצהיר: גיוריהם לא גיור, יהודיהם כביכול אינם יהודים - כל נדריהם בטלין ומבוטלין, לא שרירין ולא קיימין. לעולם לא נכיר בגירות המחללת את ההלכה. לעולם לא ניתן להשמיד רוחנית את העם היושב בציון, כפי שהושמדו רוחנית אחינו היהודים המסכנים היושבים בגלות. על זה נלך עד הסוף.

החכם מכל אדם, שלמה המלך, אמר בקוהלת: "מעות לא יוכל לתקן וחסרון לא יוכל להמנות". איזהו מעוות שלא יוכל לתקון? הווי אומר: גוי אותנטי שנכנס לאולם הקוסמטיקה של איזה רביי ריפורמי או קונסרבטיבי ויוצא לאחר טיפול מגוחך, מסולף ומעוות - יהודי מזויף, ובכך נבלע בתוך העם היהודי בלא להשאיר אחריו כל סימן לגויותו האמיתית. גוי אותנטי שהופך ליהודי מזויף. זאת, רבותי, הוא מעוות שלא יוכל לתקון.

חילול שבת, מאכלים אסורים - כל אלה תקוותם בצדם. מי שמחלל שבת היום - מחר אולי יקיים את השבת. אבל גוי שהופך ליהודי מזויף - הוא וזרעו וזרע זרעו - טמאים בתוך העם, מגבירים את הטומאה בתוך הטהרה, החולין בתוך הקדושה, הזרות בתוך היהדות.

תיקון "מיהו יהודי" חשוב כשלעצמו בארץ, כדי למנוע את ביאתם של זרים ונוכרים בקהל השם, ובנוסף על זה הוא ייתן תנופה ותאוצה למאבק נגד הסתננותם של גויים לקהל בתחומים שונים, כגון אימוץ ילדים גויים ממדינות זרות, כאשר היום אין פוצה פה נגד תועבה זו. אך בעיקר הוא ייתן תמיכה חיונית לרבנים ולשומרי התורה בגלות במאבקם נגד הזוועה של גיור שלא כהלכה שם. אם מדינת ישראל, מדינת היהודים, מרכזו של העם היהודי, תצהיר שהיא לא תכיר כיהודי בגוי שלא עבר הליך גיור כהלכה, הכרזה זו לא רק שתשפיע על אחוז ניכר של יהודים וגויים כאחד למשוך את ידיהם מהגיור המזויף של הרפורמים והקונסרבטיבים, אלא תגדיל לעשות - היא תדביק כתם של זיוף ושל אי-לגיטימציה לרפורמים ולקונסרבטיבים עצמם.

מדינת ישראל, דווקא במעמדה כמדינת היהודים, מכהנת כאפוטרופוס של יהודי העולם. בעיותיהם - בעיותינו, צרותיהם - צרותינו, ואם אימת הטמיעה וההתבוללות בצורת הגיור המזויף מרחפת עליהם, עלינו לנסות להרחיק את הסכנה בקול אדיר וצלול, לקרוא: הגיור הרפורמי והקונסרבטיבי הינו פסול לחלוטין, ובמדינת ישראל לא נכיר בו.

אני מציע היום אי-אמון לממשלה בשל העובדה שראש הממשלה עלה על הבריקדות וגמר אומר שלא לתקן את חוק השבות, שלא להשתעבד להלכה, שלא ללכת בדרכי השם. אני מציע היום אי-אמון לממשלה בשל העובדה שראש הממשלה קבע שחברי הכנסת של מפלגתו, פרט לאחד, עלה תאנה דתי המנחם אותו בעת צרה, כולם חייבים למעול בישראל-סבא ולהצביע נגד תורת השם. בכך ראש הממשלה סתם את הגולל על כל סיכוי לקבוע את ההלכה כסמכות הבלעדית הקובעת מיהו יהודי. את זה יודעים כולם, לרבות המפלגות הדתיות.

אני מציע אי-אמון לממשלה כי מאבקם נגד גיור כהלכה הוא רק חלק ממלחמתם, מהג'יהאד שלהם נגד קדושתו וייחודו של עם ישראל. אם המאבק למען גיור כהלכה הוא דבר שעומד ברומו של עולם, ייתכן לומר שהמאבק נגד המפגשים הארורים בין תלמידים יהודים ללא-יהודים, נגע שנכפה על ילדי עם ישראל, על-ידי המתייוונים בממשלה, מאבק זה עולה אפילו על מה שלא הצליחו הגויים בארצות ערב - במרוקו, בעירק, בתימן ובסוריה לעולל לנו במשך דורות ושנים. מה שלא הצליחו הגויים מצליחים שרידי הערב-רב והמתייוונים שבתוכנו לעשות כאן בארץ הקודש.

עוכרי ישראל, אני מזהיר אתכם, "אל תחטאו בילד, ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש". משכו ידיכם מצאן הקדושים ואל תעזו להרוס את המחסומים שהקימו אבותינו בין ילדי ישראל לבין הגויים. ילדי ישראל הם פיקדון שנמסר לידינו, המשך קיומו של העם היהודי, המשך השרשרת של עם סגולה ונבחר. הממשלה, שונאיהם של ישראל, רוצים לנתקה, לזייפה, להשמידה.

המאבק למען גיור כהלכה ונגד המפגשים הוא מלחמת מצווה, מלחמת חובה, מלחמת קודש. אם כן, מה יאמרו, מה ידברו ומה יצטדקו המפלגות הדתיות העושות מעשה כזמרי ומבקשות שכר כפנחס? את פניהם לא רואים, איפה הם? הילדים אינם.

ובכן, שמעון פרס ושותפו לקוצים, שמיר, אינם דואגים. המפלגות הדתיות האלה, פרט אולי לאחת מחר, לא יגישו הצעות אי-אמון וגם לא יתמכו בכל הצעה שהוגשה על-ידי כל סיעה אחרת. כל האיומים - איומי סרק. אין מי בש"ס לעמוד בפרץ, כי הלוא הפרץ הוא הרב פרץ. והזוג המוזר של מורשה, מפלגה שהיא חצי עבד וחצי בן חורין, אחד טוען שהוא פרש מהממשלה כאשר השני דבק לכיסא. המפד"ל, המפלגה הדתית הלאומית שעומדת בהשוואה לאימפריה הרומאית הקדושה, שעליה נאמר: היא אינה אימפריה, אינה רומאית ואינה קדושה, מהבורגנים האלה אין כבר מה לצפות. אנו רק מחכים לסיום תקופת הבורגנים והמכה בפטיש, ה"המר", לסיים את כל הפרשה האומללה הזאת. המפלגות הדתיות, בושו והיכלמו ממעשיכן.

מדינת ישראל חייבת לתקן את החוק הזה ולקבל על עצמה את הסמכות ההלכתית הבלעדית להגדרת העם היהודי והפרט היהודי, ואם לא, תהא היא אחראית ושותפת עם המנהיגים הרפורמים והקונסרבטיבים המזויפים לפילוג שלא יתוקן בעם ישראל. נצטרך לפתוח במסע ארצי ובין-לאומי, לדרוש ולתבוע מהרבנים האמיתיים בארץ-ישראל ובעולם לפתוח ספרי יוחסין במדינת ישראל, וכן בכל קהילה וקהילה בעולם. בספרים האלה יירשמו שמותיהם של גברים ונשים שהם אכן יהודים לפי הקביעה ההלכתית, ועל-פי הספרים האלה ייכנס היהודי לקהל, לקהל השם. לא מפי המפקד וההרשמה במשרד הפנים הכפוף למתייוונים נחיה. כנסת ישראל האמיתית, ולא כנסת זו של מתייוונים, הסוגדים, הכורעים והמשתחווים לפני חוקות הגויים, תקבע מי יהודי.

לסיום, עלי לתבוע היום את עלבונו של אחד מגדולי הרבנים והמנהיגים בישראל, האדמו"ר מחב"ד, מלובביץ', לאחר שחבר כנסת אחד, לא יהודי, העז לזלזל בו ולהשמיצו. האדמו"ר טען, ובצדק, שלא ייתכן שלא-יהודי יצביע ויקבע מיהו יהודי, ושמה שאנו רואים פה בכנסת, כאשר גויים קובעים מיהו יהודי, מגיע לאבסורד. אני מצטט מה"ניו-יורק טיימס" למחרת ההצבעה הקודמת על "מיהו יהודי": "כל אימת שהכריזו שם של חבר כנסת ערבי בהצבעה, עבר בכנסת גל של צחוק, כשחברי הכנסת בעצמם לא יכלו לעצור בעד צחוקם האירוני, שערבים עוזרים לקבוע מיהו יהודי". אכן, היינו לעג וקלס בגויים. והנה קם חבר כנסת זה, הלא-יהודי, וגידף את האדמו"ר, כאילו הוא, הלא-יהודי, בעל-הבית כאן, כאילו הוא ציוני. אני זוכר את מה שהוא אמר כאן בכנסת.

היו"ר ש' הלל:
-------------
חבר הכנסת כהנא, תוך פחות מחצי דקה זמנך תם.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
ב-‎15 באוקטובר, כאשר דנו בהגבלת החסינות של חבר הכנסת מיעארי, באותו דיון התעוררה השאלה האם המדינה הזאת היא מדינה יהודית או לא. חבר הכנסת מיעארי אמר: לא. נו, מילא. מאיש אש"ף כזה - אפשר להבין. אבל, חבר הכנסת שעליו אני מדבר - -

היו"ר ש' הלל:
-------------
אתה צריך לסיים.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אני מסיים מייד.

- - אבל חבר הכנסת שעליו אני מדבר הוא חבר במפלגה ציונית, ואף מכריז על עצמו כציוני. הוא השתתף בקביעה של "מיהו יהודי", ועכשיו הוא קובע מהי המדינה, וכך אמר חבר הכנסת זיידן עטשי, מ"שינוי", הציוני, אני מצטט מהפרוטוקול מאותו יום: - -

היו"ר ש' הלל:
-------------
אני מבקש ממך לסיים.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
עוד שתי - - -.

- - "מדינת ישראל שייכת לעם היושב בה". אני רוצה להגיד לחברי הכנסת עטשי ומיעארי, לכולם: מדינת ישראל, ארץ-ישראל, שייכת ליהודי העולם, לעם היהודי כולו, לאלה שנמצאים כאן ולאלה שעדיין לא. זה הא' של הציונות, של היהדות. היא שייכת לאדמו"ר מחב"ד, ואינה שייכת לחבר הכנסת זיידן עטשי.

אני מבקש להביע אי-אמון לממשלה.