כ"ט בנובמבר - 40 שנה כ"א טבת תשמ"ח (11.1.88)

כ"ט בנובמבר - 40 שנה כ"א טבת תשמ"ח (11.1.88)

כ"ט בנובמבר - 40 שנה
כ"א טבת תשמ"ח (11.1.88)

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, יש לי חלום. כשניצב אני מול מדינה המתמוטטת וצועדת להתאבדות, שבמשך ‎40 שנה מאז ‎29 בנובמבר, ט"ז בכסליו התש"ח, הצליחה להחליף גדלות בשפלות, קידוש השם בחילולו, אור הניצחון בפחד האבדון; כשמשקיף אני על עם ועל מדינה שנפלו בידיהם של גמדים וננסים, פורקי עול מלכות שמים ומצוות; כשצופה אני מנהיגים מתייוונים שהשליכו את הקדוש-ברוך-הוא אחרי גוום, קטני אמונה ומחוסרי ביטחון באלוקי ישראל; כשמסתכל אני על אנשים ואידיאולוגיות שבגדו בקדוש ישראל ועתה פשטו את הרגל ועומדים מול שונאים ואויבים ערבים השואפים לדמנו, כאשר אין בידיהם כל תוכנית, כל עצה, כל תבונה, מסכנים המסכנים את כולנו; כשאני רואה מדינה יהודית המתפוררת לעיני - יש לי חלום.

יש לי חלום. אני חולם על מדינה שבה יגיב אלוף-משנה בצה"ל כלפי דיפלומט בריטי שחצן ועז-מצח, המעז להשפיל אותו ואת מדינת היהודים קבל עם ועדה, במלים אלו: "‎HELL TO GO - GOY BRITISH YOU ,LISTEN", "שמע, גוי בריטי, לך לעזאזל".

יש לי חלום. אני חולם על מדינה שפויה, הרואה מעל לכול את טובת חייליה וכוחות הביטחון שלה, ואינה מתחשבת בהבל ורעות רוח הנקראים "דעת הקהל בעולם". אני חולם על מדינה שפויה, נורמלית, המתירה לכוחות הביטחון שלה לטפל בערבים הצמאים לדמנו, מכל מין ומכל גיל, בדרך הכי יעילה, בדרך הכי מהירה, בדרך שתבטיח את שלום בנינו ותחדיר ללבבות הערבים חיל ורעדה, אימה ופחד. אני חולם על מדינה הקובעת שכל שונאינו, אנשים נשים וטף, אינם שווים חייו של חייל יהודי אחד.

יש לי חלום. אני חולם על מדינה שנציגה באו"ם - קופת השרצים, קן נחשים ועקרבים, מושב הלצים ושונאי ישראל - יקום לאחר קבלת החלטה, המגנה את המדינה היהודית, ויכריז בחיוך רחב: "עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל". ואז יוסיף גם הוא: "‎HELL TO GO CAN TOO YOU ,GENTLEMEN", "רבותי, גם אתם יכולים ללכת לעזאזל".

יש לי חלום. אני חולם על מדינה יהודית, שתבין כי אין שמץ של עוולה בחיתוך הסרטן שבגופנו ובביעור הנגע שבקרבנו. אני חולם על מדינה יהודית משוחררת מרגשי האשמה והשנאה העצמית החולנית של השמאל החולני והחילוני; מדינה שתכריז כי רחמנות על הערבים האכזרים אינה רחמנות כי אם אכזריות לבני עמנו. אני חולם על מדינה בלא רבב של אשמה, מדינה היודעת כי עדיף לחיות ולא למות, מדינה היודעת כי התורה ציוותה "וחי בהם" ולא "שתמות בהם", שרבותינו גזרו כי "הבא להורגך השכם להורגו", וכי עדיפה מדינה יהודית השנואה על כל הגויים בעולם, אך חיה וקיימת, מאשר שואה ואושביץ המבטיחים השמדת היהודים במלוא האהדה והאהבה מצד הגויים.

יש לי חלום. אני חולם על מדינה שתגרש מהבית הזה את שונאינו הערבים הנמצאים בו, שתבער מהארץ הזאת את הישמעאלים, שגם להם חלום - השמדת המדינה היהודית. אני חולם על מדינה שתבין כי ילדינו ישלמו, חס ושלום, את מחיר הפחד שלנו מפני הגויים.
אני חולם על מדינה שתבין שאם לא נגרש מכאן את הישמעאלים, אזי לא נתקיים ונמיט, חס ושלום, עלינו ועל טפינו שואה של סכינים וגרזנים מצד אותו המכונה בתורה "והוא יהיה פרא אדם".

יש לי חלום. אני חולם על מדינה, שתנקה מכלי התקשורת שלה את הגיס החמישי - השמאלנים המרעילים מדי יום את צעירינו, השוטפים את מוחם בתבוסתנות, ברגשות אשמה, בשנאה עצמית. אני חולם על מדינה, שבה יהיו כלי התקשורת בידיהם של יהודים גאים ושפויים, ציונים המאמינים בקדוש ישראל. אני חולם על מדינה שתהיה בה כנסת נקייה מאנשי אש"ף, מבוגדים, ולא יישאר בה אפילו שריד מהתבוסתנות ומההתייוונות.

יש לי חלום. אני חולם על מדינה, שתעניק ויזות לתופיק זיאד ולמיעארי לבקר בארץ לשבועיים בלבד.

יש לי חלום. אני חולם על מדינה יהודית - על ירושלים, שעל הר-הבית שבה, המקום הקדוש ביותר ליהדות, לא ייראו מסגדים ויתפללו בו רק יהודים.

לסיום, יש לי חלום. אני חולם על מדינה שיהיה בה חינוך יהודי, שייתן לכל ילד יהודי גאווה לאומית ויהודית, יעניק לו את המסורת של היהדות ואת העבר היהודי שלו המפואר, כדי שיהיה לו גם עתיד יהודי. אני חולם על מדינה של קדושה וטהרה, מדינה של עם סגולה ועם נבחר. אני חולם על מדינה שיקומו בה כל בוקר בני נוער יהודי ובשמחה ובששון יצהירו: "אשרינו, מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו", כמה טוב להיות יהודי טוב, החי בארץ-ישראל כולה, מדינת היהודים, על-פי היהדות.

חברי הכנסת, בעזרת השם יתגשם החלום הזה. אנחנו, בעזרת השם, עוד נגיע לשלטון.