נאום בענין חוק איסור חזיר אב תשמ"ה (30.7.85)

נאום בענין חוק איסור חזיר אב תשמ"ה (30.7.85)

נאום בענין חוק איסור חזיר
אב תשמ"ה (30.7.85)

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מאבק איתנים בעיצומו של היום, מאבק הגדול בהרבה מהמשבר היהודי-הערבי הוא המאבק בין היהודים לבין המתייוונים. זהו השלב המודרני במאבק בן אלפי שנים. השלב המפורסם ביותר במלחמה הזאת היה זה הידוע לנו כחג החנוכה. הקרב המר שניטש לפני יותר מאלפיים שנה נערך בין היהודים שביקשו לחולל תרבות וחברה יהודית אמיתית לבין אלה מאחיהם ששאפו להיות יוונים בהופעתם ובמחשבתם. קבוצה זו נודעה במשך הזמן כמתייוונים, ומאבקם האמיתי של המכבים היה בהם.

האדם הראשון שנהרג על-ידי המכבים היה יהודי שרצה לאכול חזיר. ובאולם הזה מצא מין את מינו - החזירים מגינים על החזיר.

יהודים, דעו כי הגיע הזמן, וחובה עלינו להסביר למה זה כך, בלי כל ניסיון להתרפס בפני השמאלנים האלה. עלינו להגיד להם, שלגבינו עם ישראל, העם הקדוש, עם ה', העם העליון, אין מושג גויי ואווילי כגון: "חיה ותן לחיות". רק בעולם הגויי יש מושג כזה. בעולם היהודי אין מושג כזה, כי הקדוש-ברוך-הוא לא ייתן לנו לחיות בהפקר ובחופש פרוע, כפי שאנחנו רוצים. "אם בחקתי תלכו ונתתי שלום בארץ ואם בחקתי תמאסו צרה ויגון ומצוקה ימצאונו" - זה חוק הברזל של היהדות. אם אין תורה, לא יהיה שלום, לא שלווה ולא מנוחה. החזיר ישתלט על המדינה, החזירים ישתלטו על המדינה.

עדנה סולודר (המערך):
--------------------
חזיר אחד כבר מנסה להשתלט.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
כלל גדול בתורה קובע, כי כל ישראל ערבים זה בזה. חטאת ה"שריד" תביא עלינו את המבול, תביא עלינו את העונש. אין ביהדות "חיה ותן לחיות", כולנו בסירה אחת, עונש קולקטיבי נגזר על העם הנבחר.

לא ניתן לכם להביא עלינו את העונש. לכם עבר ואין עתיד. ההרצל הזה לא הקים את המדינה. אתם, דור המתייוונים, אתם עוברים, והעתיד הוא לדור הצעיר המחפש את השורשים. בני הקיבוצים בורחים מן הקיבוצים, הקיבוצים פשטו את הרגל. בקיבוץ להב נשארים החזירים, והבנים בורחים. תישארו שם עם החזירים שלכם.

חייקה גרוסמן (מפ"ם):
--------------------
אדוני היושב-ראש, כמה אנחנו יכולים לסבול את הסגנון הזה?

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
חייקה'לה, חייקה'לה, גם הפלות, גם חזיר.

אלעזר גרנות (מפ"ם):
-------------------
חבל שלא עשו הפלות מסוימות.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
חבל שאמא שלה לא עשתה הפלה.

היו"ר ד' בן-מאיר:
-----------------
חבר הכנסת כהנא, אני מבקשך שלא לענות.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
רבותי, זה לא יעזור לכם. המכשול האמיתי להצלת עם ישראל צאן קדושים נעוץ בנוכחותו של חלק מהעם, שונאי ישראל, מומרים להכעיס, חולים מסוכנים, חילונים מסוכנים. המאבק האמיתי הוא אתם, המאבק הוא בין היהודי האמיתי לבין המתייוון, השריד שנשאר מהערב-רב, המהרס והמחריב שממנו יצא היהודי.

חייבים להוציא את החזיר מן המדינה וחייבים להתחיל מן המליאה, מן הכנסת הזאת. מצא מין את מינו. חייבים להוציא גם את המין וגם את מינו.